PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2021 | 15 | nr 4 | 51--72
Tytuł artykułu

Zmiany art. 190a k.k.

Warianty tytułu
Changes of the Art. 190a of the P.C.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł 190a k.k., penalizujący przestępstwo uporczywego nękania, a także kradzieży tożsamości, wprowadzony został do polskiego Kodeksu karnego w 2011 roku. Od tego czasu w doktrynie toczą się dyskusje nad tym, czy przepis ten spełnia swoją rolę. Podejmowane są także analizy jego konstrukcji i użytych w nim znamion. W tym opracowaniu przedstawiony został krótki zarys historii funkcjonowania art. 190a w polskiej ustawie karnej, ukazujący jego pierwotne brzmienie oraz prezentujący zmiany dokonane w nim ustawą z dnia 31 marca 2020 roku. To także próba oceny wprowadzonych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
Article 190a, penalising the offense of persistent harassment and identity theft, was introduced into the Polish Penal Code in 2011. Since then, the doctrine has been discussing whether this provision fulfills its role and has been analysing its structure and its features. This article is a brief outline of the history of the functioning of Art. 190a of the Polish Penal Code, presenting its original wording, as well as amendments introduced by the Act of March 31, 2020. It is also an attempt of evaluation of introduced changes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
51--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS
Bibliografia
 • Autopoprawka do przekazanego w dniu 26 marca 2020 r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Druk 299-A, Warszawa 27 marca 2020 r.; https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5EDFDA5A0BA099CBC1258538003A-6786/ File/299-A.pdf (dostęp: 21.07.2021).
 • Budyn-Kulik M., Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, LEX/el. 2011, Art. 190(a).
 • Budyn-Kulik M., Nowe znamiona nękania z art. 190a § 1 Kodeksu karnego, "Palestra" 2020, nr 9.
 • Budyn-Kulik M., Przestępstwo kradzieży tożsamości po zmianach wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. nowelizującej przepisy w sprawie COVID-19, "Studia Prawnicze" 2020, nr 2.
 • Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2021.
 • Filar M., Berent M., w: J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E.M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L.K. Paprzycki, E.W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, M. Filar (red. nauk.), M. Berent, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, Art. 190(a), Warszawa 2016, LEX.
 • Furman P., Próba analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k. Zagadnienia wybrane, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2012, z. 3.
 • Hypś S., w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021, Legalis.
 • Kosonoga J., w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz . Wyd. 26, Warszawa 2021, Legalis.
 • Krajewski R., Przestępstwo nękania innej osoby lub podszywania się pod inną osobę, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 5.
 • Królikowski M., Sakowicz A., w: M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I, Warszawa 2017, Legalis.
 • Lach A., Kradzież tożsamości, "Prokuratura i Prawo" 2012, nr 3.
 • Lachowski J., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2020, LEX.
 • Marek K., Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 31 marca 2020 r., "Studia Prawnoustrojowe" 2020, nr 50.
 • Michalska-Warias A., w: T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2016, LEX.
 • Michalska-Warias A., Nazar-Gutowska K., Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym, "Studia Iuridica Lublinensia" 2010, nr 14.
 • Mozgawa M., A Few Comments on the Feature of ́Persistent Harassment ́ in the Light of Article 190a Criminal Code, "Ius Novum" 2020, nr 2.
 • Mozgawa M., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 3553), http://orka.sejm.gov.pl/IEKSBAS.nsf/0/C1257806003D0075C1257818003057E-2/$file/i2243_10a.pdf (dostęp: 21.07.2021).
 • Mozgawa M., w: M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
 • Mozgawa M., w: J. Warylewski (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego, tom 10, Warszawa 2016, Legalis.
 • Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania, "Themis Polska Nova" 2012, nr 2 (3).
 • Nazar K., Uporczywe nękanie oraz kradzież tożsamości, w: M. Mozgawa (red.), Przestępstwa przeciwko wolności, Lublin 2020.
 • Opinia SN do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r., https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.04.26 - 021-112-19 - Opinia SN - ustawa o zm. ustawy - K.k. oraz niekto rych innych ustaw.pdf (dostęp: 21.07.2021).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3451, Warszawa 14 maja 2019 r. https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/996CE307123D-03FEC12583FA0069E8F2/ File/3451.pdf (dostęp: 21.07.2021).
 • Przebieg procesu legislacyjnego https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299 (dostęp: 21.07.2021).
 • Sakowicz A., Opinia prawna o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 3553), jedna z dwóch opinii umieszczonych na stronie internetowej http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3553 (dostęp: 21.07.2021).
 • Siemaszko A. (red.), Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Woźniakowska-Fajst D., Stalking w Polsce. Rozmiary - formy - skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania, "Archiwum Kryminologii" 2010, t. XXXII.
 • Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking w Polsce - występowanie i charakterystyka zjawiska, http://psy-chologia.net.pl/artykul.php?level=415 (dostęp: 21.07.2021).
 • Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/przesladowac;2511371.html (dostęp: 21.07.2021).Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/udreczyc;2532098.html (dostęp: 21.07.2021).Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/udreka;2532100.html (dostęp: 21.07.2021).
 • Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/upokorzenie;2533085.html (dostęp: 21.07.2021).
 • Sowirka K., Przestępstwo "kradzieży tożsamości" w polskim prawie karnym, "Ius Novum" 2013, nr 1.
 • Szelęgiewicz A., Stalking i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym - zagadnienia wybrane, "Ius Novum" 2013, nr 3.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, Druk nr 3553 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F4FC2FEB70502901C12577C9006023B2/$file/3553.pdf (dostęp: 21.07.2021).
 • Woźniakowska-Fajst D., Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656972

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.