PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 9 | 39--51
Tytuł artykułu

Uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia osoby kierującej pojazdem jako przesłanka skierowania jej na badania lekarskie

Warianty tytułu
Legitimate and Serious Objections to the State of Health of the Person Driving a Vehicle as a Premise for Referring Him/Her for a Medical Examination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poruszona w publikacji problematyka dotyczy stosowania przez organy administracji publicznej przepisów dających znaczną swobodę w kształtowaniu praw jednostki - w tym przypadku kierowców. Niejednoznaczność użytych przez ustawodawcę sformułowań daje szerokie pole do interpretacji, co z kolei może skutkować nadużywaniem przez organy przyznanych im uprawnień. Zarazem w orzecznictwie sądów administracyjnych nie znalazło się miejsce dla pogłębionej refleksji nad stosowaniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami w kontekście regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, co moim zdaniem wymaga poświęcenia uwagi.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue addressed in the publication concerns public administration authorities applying provisions giving considerable freedom in shaping the rights of the individual - in this case drivers. The ambiguity of the wording used by the legislator gives a wide scope for interpretation, which in turn may result in authorities abusing the powers granted to them. At the same time, in the jurisprudence of the administrative courts, there was no room for in-depth reflection on the application of the provisions of the Act on vehicle drivers in the context of the regulations of the Code of Administrative Procedure, which, in the author's opinion, requires attention.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Bielska-Brodziak A., Suska M., Węzeł gordyjski, czyli in dubio pro tributario na tle klasyfikacji dyrektyw wykładni oraz pojęcia momentu interpretacyjnego, "Państwo i Prawo" 2020/8.
 • Bogucki S., Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2021/3-4.
 • Bogucki S., In dubio pro libertate i in dubio pro tributario w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Warszawa 2020.
 • Brzeziński B., O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, "Przegląd Podatkowy" 2015/4.
 • Fleszer D., Rozstrzyganie o wątpliwościach prawnych na korzyść strony w postępowaniu administracyjnym [w:] Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2020.
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.
 • Jakimowicz W., Zewnętrzne granice uznania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2010/5.
 • Jaśkowska M., Pojęcie interesu publicznego i jego funkcje w prawie administracyjnym [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Komierzyńska E., Zdyb M., Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej, "Annales UMCS" 2016/63.
 • Koper R., Reguła in dubio pro reo a ochrona interesów pokrzywdzonego w procesie karnym, "Przegląd Sądowy" 2018/6.
 • Kruszyński P., Zakres obowiązywania reguły in dubio pro reo w procesie karnym, "Państwo i Prawo" 1979/10.
 • Leszczyński L., Społeczny kontekst prawa - ujęcie teoretycznoprawne a praktyka stosowania prawa i sądowej kontroli administracji, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012/3.
 • Niedźwiedzka J., Wykładnia prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002/1-2.
 • Podleśny M., Zasada prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Smarż J., Zasad in dubio pro libertate w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, "Studia prawnicze" 2017/4.
 • Szot A., Słuszność a uznanie administracyjne, "Studia Iuridica Lublinensia" 2011/15.
 • Woleński J., Logiczne problemy wykładni prawa, Kraków 1972.
 • Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław - Łódź 1990.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.
 • Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Zirk-Sadowski M. [w] System prawa administracyjnego. Tom. 4, red. R. Hauser, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Żurawik A., Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012/12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.