PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. 158 Modernity of Industry and Sciences = Nowoczesność przemysłu i nauki | 295--315
Tytuł artykułu

The Personality Maturity Of Managers And Their Effectiveness In Performing Their Role

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The purpose of this article is to present the relationship between the level of a manager's maturity and their effectiveness in performing their role. Design/methodology/approach: This article is an overview that presents a new perspective in the perception and assessment of managers' effectiveness, namely managers' personality maturity. Findings: The conducted considerations show that the maturity of a manager's personality determines the maturity level of their personal behaviour, which creates space for effective managerial activities. Research limitations/implications: It is recommended to continue empirical investigations using strong diagnostic tools, including personality diagnostics in a large research group of managers. Practical implications: The relationship presented in this article between the level of managers' maturity and their ability to perform effective managerial behaviours at the organizational level creates a research area for determining the relationship between personality predispositions and their usefulness in the effective achievement of the tasks entrusted to managers. As a result, it is possible to shape the desired self-development conditions that are conducive to building and strengthening a mature personality. Social implications: If introduced as a permanent category in assessing managers' effectiveness, personality maturity, understood as the ability to assume responsibility for one's personal self-development, can significantly incentivise organizations to create space for managers' psychological responsibility for the development of themselves and their employees. Originality/value: A close relationship has been identified between personality traits and their development and managers' efficiency and effectiveness in achieving assumed goals. It is shown that a manager's mature personality increases their chances of fulfilling expectations regarding the ever-increasing and more complex demands of their role.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza
Bibliografia
 • 1. Adamska-Chudzińska, M. (2007). Płaszczyzny zaangażowania społecznego w działalności organizacji promowanie idei czy trud realizacji? In: S. Banaszak, K. Doktór (Eds.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 273-278). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • 2. Adamska-Chudzińska, M. (2008). Zachowana prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Rzeszowski, 12, 409-421.
 • 3. Allport, G.W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • 4. Allport, G.W. (1998). Osobowość a religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • 5. Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 • 6. Bacon, T.R. (2013). Sztuka skutecznego przywództwa. Sopot: GWP.
 • 7. Bacon, T.R. (2013). Sztuka skutecznego przywództwa. Sopot: GWP.
 • 8. Banaszak, S. (2007). Dylematy moralne współczesnych menedżerów. In: S. Banaszak, K. Doktór (Eds.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 129-139). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • 9. Bandura, A. (1981). Self-Referent Thought: The Development of Self-Efficacy. In: J.H. Flavel, L.D. Ross (Eds.), Cognitive Social Development: Frontiers and Possible Futures (pp. 124-135). New York: Cambridge University Press.
 • 10. Bartkowiak, G. (1994). Psychologia zarządzania. Poznań: AE.
 • 11. Blanchard, K. (2013). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN.
 • 12. Borowiecki, R., Jaki, A. (2015). Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji. Przegląd Organizacji, 9(908), 4-9.
 • 13. Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M. (2013). Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji. Zarządzanie i finance, 4(2), 53-66.
 • 14. Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 15. Chabris, Ch., Simons, D. (2011). Niewidzialny goryl. Dlaczego intuicja nas zawodzi. Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o.
 • 16. Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
 • 17. Drucker, P.F. (2004). Zawód menedżer. Warszawa: MT Biznes.
 • 18. Fraley, R.C. (2002). Attachment Stability from Infancy Adulthood: Meta-Analysis and Dynamic Modeling of Developmental Mechanisms. Personality and Social Psychology Review, 6, 123-151.
 • 19. Gliszczyńska, X. (1991). Psychologiczny model efektywności pracy. Warszawa: PWN.
 • 20. Griffin, R.W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • 21. Hallowell, E.M. (2011). Shine: Using Brain Science to Get the Best from People. Boston: Harvard Business Review Press.
 • 22. Hodgetts, R.M. (1977). Introduction to Business. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
 • 23. Hogan, R., Kaiser, R.B. (2010). Personality. In: J.C. Scott, D.H. Reynolds (Eds.), Handbook of Workplace Assessment, Organizational Studies (pp. 81-108). San Francisco: Jossey-Bass.
 • 24. Hughes, R.L., Ginnett, R.C., Curphy, G.J. (1996). Leadership. Boston: Irwin McGraw-Hill.
 • 25. Jadwiga, M. (2008). Koncepcje i metody doboru menedżerów. In: A. Sajkiewicz (Ed.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się (pp. 152-177). Warszawa: Difin.
 • 26. Juchnowicz, M. (2001). Partycypacja jako narzędzie polityki personalnej. In: K. Makowski (Ed.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej (pp. 135-155). Warszawa: POLTEXT.
 • 27. Kaplan, R.S. (2013). O co zapytasz człowieka w lustrze? Gliwice: Helion S.A.
 • 28. Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 29. Kozak, A. (2007). Menedżer nośnikiem wartości w organizacji. In: S. Banaszak, K. Doktór (Eds.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (pp. 141-150). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • 30. Kozak, A. (2011). Dojrzałość menedżerska. Warszawa: Difin.
 • 31. Kożusznik, B. (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • 32. Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.
 • 33. Kraczla, M. (2013). Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • 34. Kraczla, M. (2016). Stres w pracy menedżera. Warszawa: CeDeWu.
 • 35. Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 • 36. Łukasiewicz, M. (1998). Uwarunkowania wykorzystania oceny umiejętności społecznych kierownika do zwiększania skuteczności kierowania. In: S. Witkowski (Ed.), Prace psychologiczne XLVII - psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Vol. 4 (pp. 137-144). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 37. Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch. (2000). Organizacja a kontrakt psychologiczny. Warszawa: PWN.
 • 38. Markowski, K. (2003). Podmiotowe uwarunkowania skutecznego zarządzania. In: E. Bojar (Ed.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności? (pp. 17-27). Lublin: Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania.
 • 39. McCrae, R.R., Costa, P.T. (1994). The Stability of Personality: Observations and Evaluations. Current Directions in Psychological Science, 3, 173-175.
 • 40. Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper and Row.
 • 41. Nieckarz, Z. (2014). Stres i efektywność pracy menedżera. In: T. Konieczny (Ed.), Stres w organizacji (pp. 63-82). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • 42. Nogalski, B. (2009). Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego. In: R. Krupski (Ed.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań (pp. 9-27). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • 43. Oleś, P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.
 • 44. Osborne, C. (2015). Leadership. London: Penguin Random House.
 • 45. Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Menadżer.
 • 46. Penc, J. (2005). Role i umiejętności menedżerskie. Warszawa: Difin.
 • 47. Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 • 48. Pietrasiński, Z. (1994). Znakomici szefowie i ich podwładni. Warszawa: First Business College.
 • 49. Pietruszka-Ortyl, A., Gach, D. (2005). Przywództwo i style kierowania. In: A. Potocki (Ed.), Zachowania organizacyjne (pp. 204-246). Warszawa: Difin.
 • 50. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 • 51. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 • 52. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
 • 53. Roberts, B.W. (2006). Personality Development and Organizational Behaviour. In: B.M. Staw (Ed.), Research on Organizational Behaviour (pp. 1-41). Elsevier Science/JAI Press.
 • 54. Sajkiewicz, A., Sajkiewicz, Ł. (2002). Nowoczesne metody pracy z ludźmi. Warszawa: Poltext.
 • 55. Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2006). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
 • 56. Siek, S. (1982). Osobowość. Struktura, rozwój i wybrane metody badania. Warszawa: ATK.
 • 57. Siek, S. (1986). Formowanie osobowości. Warszawa: ATK.
 • 58. Smolbim-Jęczmień, A. (1999). Badania i ocena efektywności pracy. In: Z. Jasiński (Ed.), Zarządzanie pracą (pp. 243-264). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • 59. Smoleński, S. (1990). Praca kierownicza. Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane WSM.
 • 60. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • 61. Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1992). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • 62. Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1995). Kierowanie. Warszawa: PWN.
 • 63. Strużyna, J. (2013). Puzzle "bycia zatrudnionym" - wyzwania nowego HRM dla menedżerów. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, 1146(51), 40-49.
 • 64. Terelak, J.F. (1999). Psychologia menedżera. Warszawa: Difin.
 • 65. Wajda, A. (1999). Społeczne podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • 66. Zamorski, J. (2003). Dojrzałość psychologiczna: uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie. Lublin: Polihymnia.
 • 67. Zbiegień-Maciąg, J. (2008). Kultura w organizacji. Warszawa: PWN.
 • 68. Zieleniewski, J. (1978). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN.
 • 69. Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze publicznym. In: A. Potocki (Ed.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych (pp. 332-339). Warszawa: Difin.
 • 70. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.