PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 | 14--25
Tytuł artykułu

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

Warianty tytułu
The Scope and Character of the Control Activities Performed by Regional Accounting Chambers within Granting the Procurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regionalne izby obrachunkowe (r.i.o.) są państwowymi organami nadzoru i kontroli działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sama zaś sfera działania kontrolnego r.i.o. obejmuje badanie gospodarki finansowej w tym realizację zamówień publicznych. Co istotne tego rodzaju czynności sprawdzająco - ocenne regionalnych izb obrachunkowych pozostają w całkowitej niezależności od ich działalności nadzorczej, obok (choć nie w całkowitym oderwaniu) od funkcji informacyjnych, szkoleniowych, opiniodawczych, oraz karno - administracyjnych niniejszego organu. Ustaleniu szczególnych właściwości i charakteru działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych prowadzonej w obrębie organizacji i udzielania zamówień publicznych, poświęcone jest niniejsze opracowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
Regional accounting chambers (rio) are national supervisory organs and control organs as regards the activity of entities performing public procurement. The mere sphere of the control activity performed by chambers includes the examination of financial management in the execution of public procurement. What is important in case of these control - evaluative activities of regional accounting chambers is that they are completely independent from their supervisory activities, as well as (though not completely detached) from the informative, training, consultative, and penal - administrative functions of hereby organ. Hereby dissertation is devoted to establishing the specific characteristics and the character of the control performed by regional accounting chambers conducted within the organization and granting procurement.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Banach, D. (2004). Prawo zamówień publicznych. Warszawa: Wydaw. Trendy: Grupa Wydawnicza Infor.
 • Bar, L. (red.) (1981). Instytucje prawne w gospodarce narodowej. Wrocław: Ossolineum.
 • Bazan, A. Nowicki J. E. (2012). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Blicharz, J., Boć J. (red.) (2009). Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Boć, J. (red.) (2002). Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Borkowski, A., Chełmoński, A., Guziński, M., Kiczka, K., Kieres, L., Kocowski, T., Szydło, M. (2009). Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Bujkowa, O., Jagielski J., Lang J. (1986). Kontrola administracji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Celarek, K. (2015). Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. SIP Legalis.
 • Cybulski, B. (2007). Geneza, ewolucja i istota funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych. W: M. Stec (red.), Regionalne Izby Obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy. SIP Lex.
 • Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: PWN.
 • Dawidowicz, W. (1970). Zagadnienia ustroju administracji pańtwowej w Polsce. Warszawa: Wydaw. Nauk.
 • Dębowska-Romanowska, T. (2010). Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną Warszawa: C.H. Beck.
 • Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J., Stachowiak, M. (2012). Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wyd. IV). Warszawa: C.H. Beck.
 • Filipek, J. (2001). Prawo administracyjne. Instytucje ogólne (cz. II). Kraków: Zakamycze.
 • Glumińska-Pawlic, J. (2013). Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność ́? W: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd- Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych. SIP LEX.
 • Granecki P. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wyd. IV). SIP Legalis.
 • Guziński, M. (red.) (2008). Prawo zamówień publicznych. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Homplewicz, J. (1974). Kontrola administracji. Zagadnienia teoretyczne. Kraków: Zakamycze.
 • Iserzon, E. (1968). Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jagielski, J. (2006). Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
 • Jagielski, J. Kontrola jako czynnik jakości administracji publicznej. W: Jakość administracji publicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cedzyna, 24-26 września 2004 r. Rzeszów.
 • Jaroszyński, M., Zimmermann, M., Brzeziński, W. (1956). Polskie prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa: PWN.
 • Jędrzejewski, S., Nowicki, H. (1995). Kontrola administracji publicznej. Kontrola a nadzór. Struktura systemu. Instytucje. Toruń: Comer.
 • Kaleta, R. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2006 i I połowie 2007 w zakresie udzielania zamówień publicznych, http://www.rio.opole.pl/120/wyniki-kontroli.html (04.12.2015).
 • Kociński, C. (red.) (2006). Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ,,ASESOR''.
 • Krawczyk, R.P. (2013). Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - aktualne dylematy. Finanse Komunalne, (1-2), 63.
 • Lipiec-Warzecha, L. (2002). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (wyd. II). SIP Lex.
 • Łętowski J., Szreniawski J. (1978). Kontrola administracji. W: System prawa administracyjnego (t. III). Wrocław: Ossolineum.
 • Mazurkiewicz M. (1996). Zakres funduszy lokalnych, ich gwarancje konstytucyjne. W: W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe. Warszawa: Municipium.
 • Misiąg, W. (2015). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. SIP Legalis.
 • Ochendowski, E. (1999). Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Dom Organizatora.
 • Olszewski, J. (red.) (2015). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck.
 • Perucka, J. Analiza wyników kontroli przeprowadzonych w 2013 r. w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, http://www.rio.opole.pl/120/wyniki-kontroli.html (04.12.2015).
 • Peters, B.G. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: WN Scholar.
 • Pieróg, J. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. SIP Legalis.
 • Robaczyński, T., Gryska P. (2006). Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz. SIP Legalis.
 • Salachna, J.M. (2012). Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010 r. (I SA/Bd 498/10). Samorząd Terytorialny, (1-2), 152.
 • Sikora, D. (2012). Regionalna Izba Obrachunkowa. W: B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej (Tom III), (602-603). Warszawa: C.H. Beck.
 • Sokolewicz, W. (1995). Zamówienia publiczne. Komentarz. Warszawa: Wyd. Sejmowe.
 • Stahl, M. (red.) (2016). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Stankiewicz, J. (2008). Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych. W: C. Kosikowski, E. Rus ́kowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe (733). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Stec, M. (red.) (2007). Regionalne Izby Obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy. SIP Lex.
 • Sylwestrzak, A. (2004). Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szewczyk, M.(1995). Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Administracja wobec wolności i innych prawa podmiotowych jednostki. Poznań: UAM.
 • Szustakiewicz, P. (2011). Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia wstępne. SIP Legalis.
 • Szustakiewicz, P. (2010). Organizacja i kompetencje regionalnych izb obrachunkowych. Prawo i środowisko, (1), 118 i nast.
 • Tarno J.P., Siemiuć M., Sulimierski J., Wyporska J. (2002). Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa: LexisNexis.
 • Wacikiewicz D. (2006). Kontrola i nadzór w prawie komunalnym. SIP Lex.
 • Walczak P. (2013). Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - stan obecny i perspektywy przekształceń. W: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych. SIP Lex.
 • Wierzbowski, M. (red.) (2003). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Wiktorowska, A. (1990). Nadzór w systemie samorządu terytorialnego. Warszawa: FRDL.
 • Wójcik, Z.K. (2003). Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. W: B. Cybulski, S. Srocki (red.), Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 (43 i nast.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ura E., Ura, E. (2005). Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 • Zimmermann, J. (2008). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Znamierowski, Cz. (2001). Elementarne wiadomości o państwie. Warszawa: Fundacja Aletheia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657466

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.