PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 37--60
Tytuł artykułu

Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Threats of Financial Market Crime in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje problematykę przestępczości na rynku finansowym, charakteryzując ogólne założenia, co do kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, uwarunkowań ekonomicznych tego stanu oraz przeprowadza szczegółową charakterystykę przestępczości na rynku finansowym. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest warunkowane - zdaniem autora - zachowaniem odpowiednich parametrów ekonomicznych, stanowiących jednocześnie gwarancje stabilności rynku finansowego. Istotnym pozostaje zagadnienie przestępczości o charakterze ekonomiczno-finansowym na tym rynku i strat z tego tytułu. Na podstawie analizy danych statystycznych autor charakteryzuje skalę i dynamikę tych przestępstw oraz dokonuje interpretacji danych. Metoda badawcza ilościowa pozwala na określenie skali oraz wielkości danych badanego zjawiska. Została także przeprowadzona typologia tych przestępstw oraz omówiono obowiązujące regulacje prawnokarne. W konkluzji wskazuje się na znaczny i dynamiczny wzrost przestępstw prania pieniędzy, co - zdaniem autora - może świadczyć o wykorzystywaniu rynku finansowego do legalizacji środków pochodzących z przestępczej działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
The author addresses the issue of crime in the financial market, providing general characteristics of the premises of economic security, the economic determinants of this condition, as well as conducting a thorough analysis of the crime in question. In the author's opinion, economic security is conditioned by the maintenance of appropriate economic criteria, which at the same time constitute a guarantee of financial market stability. The issue of economic and financial crime on this market and losses resulting from such crime remains important. Based on the analysis of statistical data, the author characterises the scale and dynamics of such crimes and interprets the data. The quantitative research method makes it possible to determine the scale and data volume of the phenomenon under study. Moreover, a typology of these crimes is also provided and the applicable criminal law regulations are discussed. In conclusion, a significant and dynamic increase in money laundering offenses is presented, which - according to the author - may indicate the use of the financial market to legalise the proceeds of criminal activity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Dusza, M. (2011). Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2012). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za lata 2001-2012. Pobrano z www.mf.gov.pl (23.05.2013).
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2020). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 roku. Pobrano z https://www.gov.pl (24.11.2022).
 • Góral, R. (1998). Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Górniok, O. (2000). Przestępstwa gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Haliżak, E. (1997). Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jurkowska-Zeidler, A. (2008). Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Księżopolski, K. M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Nau, H. R. (1997). Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stępień, T., Stępień, K. (2001). Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Wojciechowski, J. (1998). Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo "Librata".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.