PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 32--36
Tytuł artykułu

Legitymacja wierzyciela hipotecznego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości właściciela nieruchomości

Warianty tytułu
Legitimacy of the Mortgagee to Apply for Bankruptcy Property Owner
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki interpretacji art. 20 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik oraz każdy z jego wierzycieli. W powyższym kontekście jawi się pytanie o legitymację wierzyciela hipotecznego, który nie jest wierzycielem osobistym podmiotu, a którego dotyczy wniosek. Omawiając powyższe zagadnienie autor w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2014 r., w której opowiedziano się za uznaniem legitymacji czynnej tego podmiotu. Niemniej autor wobec powyższego orzeczenia zgłosił kilka zastrzeżeń, wskazując na jego dyskusyjność. W podsumowaniu autor odniósł się również w zakresie tematyki artykułu do projektu nowego Prawa restrukturyzacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of interpretation of article 20.1 of the Bankruptcy and Reorganisation Law. Art. 20.1 regulates the petition to declare bankruptcy may be filed by the debtor or by any of his creditors. It is not clear if the petition can be filed by creditors whose claims secured by a mortgage but the bankrupt is not a personal debtor. The author presents a judgemenet of Supreme Court dated 6.6.2014. The Supreme Court ruled that this type of creditor may file for declare bankruptcy of not a personal debtor. To sum up the author underlines that the judgment includes same mistakes. He suggest that creditor may demand for declare bankruptcy just their personal debtor.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamus, R. (2013). Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne. Warszawa: Difin.
 • Babiarz-Mikulska, K. (2004). Wierzyciele w prawie upadłościowym - ogólna charakterystyka i klasyfikacja na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego. Prawo Spółek, (7-8), 50 i n.
 • Gniewek, E. (2007).(red.). System prawa prywatnego (t. 4). Prawo rzeczo- we. Warszawa: C.H. Beck.
 • Gurgul, S. (2005). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. War- szawa: C.H. Beck.
 • Gurgul, S. (2013). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. War- szawa: C.H. Beck.
 • Jakubecki, A., Zedler, F. (2006). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komen- tarz. Kraków: Zakamycze.
 • Janda, P. (2007). Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kruczalak-Jankowska, J. (2010). Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym poste ̨powaniu upadłościowym. Warszawa: LexisNexis.
 • Ociessa, S. (2012). W: Witosz, A., Witosz, A.J. (2012). (red.). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Pannert, M. (2010). Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobo- wiązań umów wzajemnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Pisuliński, Zb. (2011). System prawa prywatnego (781). Warszawa: C.H. Beck.
 • Romańska, M., Leśniak, O. (2013). Postępowanie zabezpieczające i eg- zekucyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Strus-Wołos, M. (2011). Uprawienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Witosz, A., Witosz, A.J. (2012). (red.). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Zimmerman, P. (2007). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.