PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 227--240
Tytuł artykułu

Niepewne miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych

Warianty tytułu
Job Insecurity during the COVID-19 Pandemic Based on the Pandemic Diaries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Negatywne skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne to niejedyne konsekwencje pandemii. Wpłynęła ona również na bezpieczeństwo zatrudnienia. Najbardziej dotknęła pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony i cywilnoprawnych. Stabilne i bezpieczne miejsce pracy to immanentna składowa dobrego samopoczucia pracowników. Miejsce pracy implikuje bowiem status pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie braku poczucia stabilności miejsca pracy, bezpieczeństwa wynagrodzenia i pewności zatrudnienia w czasie pandemii COVID-19 na podstawie analizy dzienników pandemicznych. Sformułowano dwa pytania badawcze: Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na stabilność miejsc pracy? Jak radzili sobie autorzy dzienników pandemicznych w świecie pracy w niepewnej sytuacji pandemicznej? Artykuł ma charakter analizy teoretyczno-empirycznej. Wykorzystano w nim metodę dokumentów osobistych (nazywaną metodą autobiograficzną lub biograficzną). Analizie zostały poddane wybrane dzienniki pandemiczne, które napłynęły na Konkurs Instytutu Literatury w Krakowie (2020). Pozwoliła ona zidentyfikować deficyty bezpieczeństwa związane z niepewnością pracy czy zagrożeniem bezrobociem. Ta niekorzystna sytuacja zawodowa powoduje u autorów dzienników lęk przed przyszłością, która jest niepewna. Wizja bezrobocia i ubóstwa napawa twórców strachem i zaburza ich bezpieczeństwo zawodowe i egzystencjalne. Z przeprowadzonego badania wynika istotny wniosek, że autorzy dzienników doświadczali niepewności zatrudnienia albo utraty płynności finansowej w odniesieniu do prowadzonej działalności. Twórcy stosowali różne taktyki, aby radzić sobie w tej trudnej sytuacji zawodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Negative health, economic and social impacts are not the only consequences of the pandemic. It has also affected job security. The pandemic mainly affected workers who were employed on the basis of fixed-term and civil law contracts. A stable and secure workplace is essential to an employee's well-being. The place of work has a direct impact on the status of the employee. The purpose of this article is to present the lack of workplace stability, salary security and job security during the pandemic. The article seeks answers to two research questions: (1) Has the COVID-19 pandemic affected job stability? (2) How have diary writers fared in the world of work in the un-certain pandemic situation? The article uses the method of personal documents (called the auto-biographical or biographical method). Selected pandemic journals submitted to the Contest of the Institute of Literature in Krakow (2020) were analysed. This allowed security deficits related to job insecurity or the threat of unemployment to be identified. This unfavourable job situation led to concerns among the diary authors about their uncertain future. The vision of unemployment and poverty fills the authors with fear and disturbs their professional and existential security. The conducted study reveals that the respondents who wrote journals experienced job insecurity or loss of financial liquidity in relation to their business. The creators used various tactics to deal with this difficult professional situation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227--240
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Afeltowicz, Ł., Wróblewski, M. (2021). Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Baines, D., Elliott, J.R. (2020). Defining misinformation, disinformation and malinformation: an urgent need for clarity during the COVID-19 infodemic. Discussion Papers 2006, Department of Economics, University of Birmingham.
 • Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.
 • Campbell, I., Price, R. (2016). Precarious work and precarious workers: towards an improved conceptualisation. The Economic and Labour Relations Review 27(3): 314-32.
 • CBOS (2020). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Warszawa.
 • Certeau, M. de (1999). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
 • Chałasiński, J. (1938). Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Kultury Wsi.
 • Chałasiński, J. (1946). Młode pokolenie chłopów. Zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Tom 2. Rzym.
 • Chałasiński, J. (red.) (1980). Pamiętniki nauczycieli: w 75-lecie ZNP. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dorczak, R. (2021). Pandemia, kryzys gospodarczy i nierówności. O nierównym doświadczaniu skutków pandemii w wymiarze ekonomicznym, [w:] W. Gumuła (red.), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności) (249-287). Kraków: Nomos.
 • Drozdowski, R., Krajewski, M. Luczas P., Kubacka, M. (2022). In between: defensive reactivity of public institutions in Poland to the COVID-19 pandemic. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 84(1): 229-246.
 • Dulczewski, Z., Kwilecki A. (1970). Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Giermanowska, E. (2016). Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy. Prakseologia 158/1: 275-298.
 • Główny Urząd Statystyczny (2021). Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19. Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska, I. (2012). Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Griffin, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: WN PWN.
 • Gumuła, W. (red.) (2021). Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności). Kraków: Nomos.
 • International Labour Organization (2020). Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19. <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang-en/index.htm> [dostęp: 25.06.2022].
 • Jucewicz, A., Kwaśniewski, T. (2020). Niepewni. Warszawa: Agora.
 • Karwacki, A. Błędowski, P. (2020). Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna: wybrane aspekty docjologiczne i ekonomiczne. Studia Socjologiczne 1(236): 135-164.
 • Kiersztyn, A. (2020). Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS 2(62): 73-90.
 • Kozek, W., Kubisa, J., Zieleńska, M. (2017). Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Krzywicki, L. (1933). Pamiętniki bezrobotnych, Nr. 1-57. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Gospodarstwa Społecznego.
 • Kubisa, J. (2014). Bunt białych czepków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Leoński, J. (1995). Historia wykorzystywania dokumentów osobistych w socjologii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 57(2): 123-128.
 • Migacz, J., Gumuła, W. (2021). Kim są autorzy dzienników pandemicznych, [w:] W. Gumuła (red.), Dzienniki stanu pandemii (czytane z perspektywy socjologii codzienności) (349-371). Kraków: Nomos.
 • Mrozowicki, A., Trappmann, V. (2020). Precarity as a biographical problem? Young workers living with precarity in Germany and Poland. Work, Employment and Society 35(2): 221-238.
 • Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (red.) (2020). Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Polkowska, D. (2018). Od proletariatu do prekariatu. Ciągłość czy zmiana? Próba analizy. Prakseologia 160: 41-67.
 • Polkowska, D. (2021). Przyspieszenie czy spowolnienie? Praca platformowa dostawców jedzenia w dobie pandemii Sars-Cov-2. Studia Socjologiczne 4(243): 109-133.
 • Rubery, J., Grimshaw, D., Keizer, A., Johnson, M. (2018). Challenges and contradictions in the 'normalising' of precarious work. Work, Employment and Society 32(3): 509-527.
 • Spithoven, A. (2021). Gig workers and policies of minimal social dislocation. Journal of Economic 55: 516-523.
 • Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak. Warszawa: WN PWN.
 • Standing, G. (2015). Karta prekariatu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sutton, B. (2003). Jak budować sieci kontaktów (networking). Tłum. H. Debatory. Warszawa: Petit.
 • Szarfenberg, R. (2016). Prekarność, prekaryjność, prekariat - krótkie wprowadzenie 1. <http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf> [dostęp: 25.06.2022].
 • Taleb, N. (2014). Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Tłum. O. Siara. Kraków: Znak.
 • Woś, R. (2014). Syndrom sztokholmski. Polscy pracownicy uzależnili się od swoich pracodawców. Gazeta Prawna <https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/769785,polscy-pracownicy-uzaleznili-sie-od-swoich-pracodawcow.html> [dostęp: 5.07.2022].
 • Znaniecki, F. (1931/1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, [w:] F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (31-176). Warszawa-Poznań: PWN.
 • Podemski, K., Ziółkowski, M., Frąckowiak, M., Kubera, J. (2021). Konkurs Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań? <https://uniwersyteckie.pl/zycie/konkurs-czym-jest-dla-ciebie-miasto-poznan> [dostęp: 17.12.2022].
 • <https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/10/12/1385121/pandemic-diaries-reveal-the-tor-rid-toll-of-lockdown-loneliness> [dostęp: 5.12.2022].
 • <https://www.researchgate.net/project/Pandemic-Diaries> [dostęp: 5.12.2022].
 • <https://ec.europa.eu/eurostat> [dostęp: 5.12.2022].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.