PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 32 | z. 2 | 51--68
Tytuł artykułu

Tourism Skill Development Initiatives in Three Southern African Development Community Countries: a Policy Guide Analysis

Warianty tytułu
Inicjatywy rozwoju kompetencji zawodowych w sektorze turystycznym w trzech krajach Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju: analiza wdrażanych działań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Tourism is a keystone of the Southern African Development Community economy. However, the region has failed to maintain a fair market share in the global tourism industry as the Travel and Tourism Competitive Index 2007 to 2019 shows. Human resources are regarded as one of the pillars that stimulate a competitive tourism industry, hence, it is critical for countries to formulate appropriate human resource development policies and plans to secure economic benefits from their tourism activities. The main aim of this study is to develop an understanding of the strategies that Southern African Development Community countries can adopt to develop tourism skills. To attain this objective, this study investigates the strategies adopted by Tanzania, Mauritius and Botswana with the aim of informing policies and paving the way for other countries to improve tourism skills for the collective effectiveness of the entire region. Through a secondary research method, a comprehensive literature review was conducted to explore the tourism skill development strategies utilised by three regional countries so that less competitive peers can draw lessons for policy improvement and reform. This study shows that investment in tourism education, engaging international professionals, collaboration among stakeholders, and placing tourism human resource development as a national strategic area, are critical. (original abstract)
Turystyka stanowi podstawę gospodarki krajów Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (Southern African Development Community - SADC). Jednakże, jak wskazuje indeks konkurencyjności turystycznej (Travel and Tourism Competitiveness Index - TTCI) dla lat 2007-2019, region ten nie ma trwałego, należnego udziału w światowym rynku turystycznym. Zasoby ludzkie uważane są za jeden z filarów konkurencyjności w przemyśle turystycznym, dlatego kraje powinny formułować właściwe zasady i plany dotyczące rozwoju tych zasobów, aby zapewnić korzyści gospodarcze płynące z działalności turystycznej. Głównym zadaniem pracy jest przedstawienie strategii możliwych do wdrożenia przez państwa SADC, by rozwinąć kompetencje i umiejętności pracowników swojego sektora turystycznego. W tym celu autorka analizuje strategie stosowane w Tanzanii, Mauritiusie i Botswanie, mające potencjalny wpływ na politykę turystyczną, a które umożliwiają również doskonalenie sposobów rozwijania kompetencji zawodowych w turystyce innych krajów w ramach podnoszenia zbiorowej efektywności całego regionu. Stosując metodę badań wtórnych, przeprowadzono wszechstronny przegląd literatury, aby zbadać strategie podnoszenia kompetencji zawodowych w sektorze turystycznym, wdrażane przez trzy kraje omawianego regionu. Z zaprezentowanych strategii mogłyby skorzystać mniej konkurencyjne państwa, ulepszając swoją politykę i wprowadzając zmiany. Niniejsze badania dowodzą, że inwestowanie w edukację turystyczną, zatrudnianie zagranicznych specjalistów, współpraca między interesariuszami i priorytetowe traktowanie rozwoju zasobów ludzkich związanych z turystyką to działania kluczowe. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
32
Numer
Strony
51--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lerotholi Polytechnic, School of Enterprise and Management, Maseru, Lesotho
Bibliografia
 • Anderson, W. (2015). Human resources needs and skills gap in the tourism and hospitality sector in Tanzania. Retrieved from: https://dokumen.tips/documents/human-resource-needs-and-skill-gaps-in-the-tourism-and-hat-tzorghattzorgwp-contentuploads201505human-resourcehuman.html?page=1 (30.10.2022).
 • Anderson, W., Sanga, J.J. (2018). Academia - industry partnerships for hospitality and tourism education in Tanzania. Journal of Hospitality and Tourism Education, 31 (1), 34-48. https://doi.org/10.1080/10963758.2018.1480959
 • Aratuo, D.N., Etienne, X.L. (2019). Industry level analysis of tourism-economic growth in the United States. Tourism Management, 70, 333-340. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.004
 • Asian Development Bank (2019). Improving education skills and employment in tourism. Manila: Asian Development Bank.
 • Baum, T. (2007). Human resources in tourism: Still waiting for change. Tourism Management, 28 (6), 1383-1399. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.04.005
 • Baum, T., Kralj, A., Robinson, R.N.S., Solnet, D. (2016). Tourism workforce research: A review, taxonomy and agenda. Annals of Tourism Research, 60, 1-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.04.003
 • Bezuidenhout, H., Grater, S. (2016). The dimensions of FDI in the tourism sector in Africa. The Journal of Applied Business Research, 32 (4), 1115-1136. https://doi.org/10.19030/jabr.v32i4.9724
 • Blaikie, N. (2009). Designing social research. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
 • Botswana Ministry of Labour and Home Affairs (2022). Applications for work permit. Retrieved from: https://www.gov.bw/residency-and-work/work-permit-application (30.10.2022).
 • Collins, J.C. (2019). A more radical human resources development: The time is now. Human Resources Development International, 22 (4), 405-411. https://doi.org/10.1080/13678868.2018.1506649
 • Crotti, R., Misrahi, T. (2015). The Travel and Tourism Competitiveness Index: Travel and tourism as a resilient contribution to national development. Cologny: World Economic Forum.
 • Department of Transport, Tourism and Sports (2017). Tour ism Action Plan 2016-2018. Retrieved from: https://assets.gov.ie/19632/986dba86239e4c03af55e94adc1f2744.pdf (30.03.2022).
 • Dieke, P.U.C. (2020). Tourism in Africa: Issues and prospects. In: T. Baum, A. Ndiuini (eds), Sustainable resources human management in tourism: African perspectives (pp. 9-27). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41735-2_2
 • European Commission (2016). Skills and competences in the tourism sector. Brussels: European Union.
 • European Commission (2018). Botswana Human Resources Development Sector Policy Support Programme. Brussels: European Commission.
 • Garavan, T.N., Neeliah, H., Auckloo, R., Ragaven, R. (2016). Human resource development in Mauritius: Context, challenges and opportunities. European Journal of Training and Development, 40 (4), 210-214. https://doi.org/10.1108/EJTD-04-2016-0018
 • Greenhoot, A.F., Dowsett, C.J. (2012). Secondary data analysis: An important tool for addressing developmental questions. Journal of Cognition and Development, 13 (1), 2-18. https://doi.org/10.1080/15248372.2012.646613
 • Hanoomanjee, E., Jaunky, C., Ramesh, V. (2017). The impact of foreign workers on economic growth: Evidence from the Mauritian manufacturing industry. International Journal of Management and Applied Services, 3 (5), 87-91.
 • Harilal, V., Tichaawa, T.M., Saarinen, J. (2019). "Development without policy": Tourism planning and research needs in Cameroon, Central Africa. Tourism Planning & Development, 16 (6), 696-705. https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1501732
 • Human Resources Development Council (2009). National Human Resources Development Strategy 2009-2022. Retrieved from: http://www.hrdc.org.bw/sites/default/files/NHRD%20STRATEGY-Final.pdf (14.10.2021).
 • Human Resources Development Council (2015). Annual report 2015. Retrieved from: https://www.hrdc.mu/index.php/downloads/category/5-annual-reports (11.10.2021).
 • Human Resources Development Council (2017a). Annual report 2016-17. Retrieved from: https://www.hrdc.mu/index.php/downloads/category/5-annual-reports (11.10.2021).
 • Human Resources Development Council (2017b). Annual report 2016/17. Retrieved from: https://www.hrdc.org.bw/sites/default/files/Annual%20Report%20201617.pdf (11.10.2021).
 • Human Resources Development Council (2018a). Sector committees: Tourism sector. Retrieved from: https://www.hrdc.org.bw/sector-committees (11.10.2021).
 • Human Resources Development Council (2018b). Human Resources Development Planning Committee. Retrieved from: https://www.hrdc.org.bw/human-resource-development-planning-committee (11.10.2021).
 • Itaka, J.S. (2011). Fundamentals of human resources management. African Studies Centre, Leiden University, Leiden, Netherlands.
 • Ketshabile, L.S. (2010). The impact of HIV/AIDS on the socio-economic environment in Botswana with special reference to tourism [Unpublished PhD thesis]. Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa.
 • Kimeto, J.C. (2021). Tertiary tourism graduate employees and tourism employers' perceptions on tourism skills and competencies relevant for providing quality services in Kenya. Tourism Critiques: Practice and Theory, 2 (1), 20-37. https://doi.org/10.1108/TRC-07-2020-0013
 • Ladkin, A. (2011). Exploring tourism labor. Annals of Tourism Research, 38 (3), 1135-1155. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.03.010
 • Liu, A., Wall, G. (2005). Human resources development in China. Annals of Tourism Research, 32 (3), 689-710.
 • Luka, I. (2015). Enhancing employability skills for tourism and hospitality industry Employees in Europe. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, 6, 75-94.
 • Mateng'e, F.J. (2014). Human resource development in Tanzania: Reflections on its role and challenges in the gas and oil sector. Journal of Public Administration, 49 (1), 692-703.
 • Mirondo, R. (2021). TZ@60: Why Tanzania needs to bridge skills gap in the tourism sector. Retrieved from: https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/-tz-60-why-tanzania-needs-to-bridge-skills-gap-in-tourism-sector-3569344 (14.10.2021).
 • Moyo, T. (2018). Development of human capital for industrialisation: Drawing from the experiences of best performers. Africa Development, 43 (2), 107-127.
 • Mweetwa, A.M., Patrick, O., Rukwara, R.J., Waswa, M., Ekwamu, A. (2021). Building higher level skills to drive development in Africa: The case of the RUFORUM Doctoral Regional Training Programmes. African Journal of Rural Development, 5 (3), 33-52.
 • Myo, L. (2016). Role of human resources development on economic growth: Measuring the effectiveness of training for enhancing the performance of Myanmar civil service [unpublished master thesis], KDI School of Public Policy and Management, Yeongi-gun, South Korea.
 • Nuffic (2014). Education system in Tanzania. The Hauge: Nuffic.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2012). Tourism trends and policies. Paris: OECD.
 • Pietschmann, I., Kapsos, S., Bourmpoula, E., Sajaia, Z., Lokshin, M. (2016). Key labor market indicators: Analysis with household survey data. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_519717.pdf (16.10.2021).
 • Rasethuntsa, B.C. (2021). Reflections on tourism human resources development: Lessons from Egypt. In: A. Tavindze (ed.), Progress in economic research. Vol. 48 (pp. 163-174). Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers.
 • Singh, J. (2018). Tourism - skills development for better India. International Journal of Engineering Development Research, 6 (1), 577-578.
 • Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
 • Southern African Development Community (2015). Statistical yearbook 2015. Gaborone: Southern African Development Community.
 • Southern African Development Community (2020). SADC Tourism Programme 2020/2030. Gaborone: SADC.
 • Strandberg, C. (2009). The role of human resources management in corporate social responsibly: Issue brief and roadmap. Retrieved from: https://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2009/12/csr-hr-management.pdf (30.10.2022).
 • Tanzania Investment Centre (2019). Immigration and labour services. Retrieved from: http://tanzania.eregulations.org/menu/279?l=en (11.10.2021).
 • Tertiary Education Commission (2019). Courses and programmes. Retrieved from: http://www.tec.mu/courses_programmes?cat=Tourism (12.10.2021).
 • Travis, D. (2016). Desk research: The what, why and how. Retrieved from: https://www.userfocus.co.uk/articles/desk-research-the-what-why-and-how.html (30.10.2022).
 • Triatmanto, B., Wahyuni, N., Respati, H. (2019). Continual human resources empowerment through human capital and commitment for the organizational performance in hospitality industry. Quality - Access to Success, 20 (173), 84-91.
 • UK Commission for Employment and Skills (2014). The labour market story: An overview. Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/343448/The_Labour_Market_Story-_An_Overview.pdf (22.10.2021).
 • United Nations Conference of Trade and Development (2017). Economic development in Africa: Report 2017. Tourism for transformative and inclusive growth. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
 • Vandemoortele, M., Bird, K. (2010). Progress in economic conditions in Mauritius: Success against the odds. London: Overseas Development Institute.
 • World Bank (2021a). Gross Domestic Product 2020. Washington DC: The World Bank.
 • World Bank (2021b). The World Bank Country and Lending Groups. Washington DC: The World Bank.
 • World Economic Forum (2007). Travel and Tourism Competitive Index Report 2007. Cologny (Geneva): World Economic Forum.
 • World Economic Forum (2015). Travel and Tourism Competitive Index Report 2015. Cologny (Geneva): World Economic Forum.
 • World Economic Forum (2017). Travel and Tourism Competitive Index Report 2017. Cologny (Geneva): World Economic Forum.
 • World Economic Forum (2019a). Travel and Tourism Competitive Index Report 2019. Cologny (Geneva): World Economic Forum.
 • World Economic Forum (2019b). The Global Competitiveness Index Report 2019. Cologny (Geneva): World Economic Forum.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.