PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 16 | nr 4 | 7--22
Tytuł artykułu

Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r.

Autorzy
Warianty tytułu
New Approach to the Prerequisites of Disfranchisement in the Light of Criminal Code of 1997
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem naukowym niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza zmodyfikowanych przez nowelę z 14 października 2021 r. przesłanek orzeczenia pozbawienia praw publicznych zawartych aktualnie w art. 40 § 2 k.k. Rozważania wstępne koncentrują się na przedstawieniu istoty i znaczenia wymienionego środka karnego w systemie środków karnych określonych w Kodeksie karnym. Zaprezentowano stan prawny w tym zakresie obowiązujący przez nowelą i wskazane przez projektodawców przyczyny dokonanej modyfikacji ustawowej. W związku ze zmianą prawa w obrębie przesłanek orzeczenia pozbawienia praw publicznych podjęto próbę skonfrontowania i wzajemnej relacji aktualnych przesłanek. Rozważania w tym obszarze pozwoliły na sformułowanie wielu wniosków krytycznych w odniesieniu do wprowadzonych zmian legislacyjnych i stanowiły asumpt do wysunięcia postulatu de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The main scientific aim of the article is to present and analyse the amendment of 14 October 2021 to the prerequisites of disfranchisement laid down in Article 40 § 2 CC. The initial considerations focus on the essence and significance of the aforementioned penal measure in the system of penal measures determined in Criminal Code. The article presents the legal state before the amendment and the reasons for the amendment presented by the authors of the bill. As concerns the change of law within the scope of prerequisites of disfranchisement, the article tries to confront the mutual relationships of the present prerequisites. The considerations made it possible to formulate a series of critical conclusions concerning the legislative changes introduced and constituted and impulse to put forward a proposal de lege ferenda. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Banasik K., Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 3.
 • Banasik K., Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, "Prokuratura i Prawo" 2013, nr 9.
 • Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 9.
 • Budyn-Kulik M., Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza, "Prawo w Działaniu. Sprawy Karne" 2015, nr 23.
 • Budyn-Kulik M., w: P. Daniluk (red.), Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017.
 • Chlebus W., Środki karne jako nowy system sankcji w prawie karnym, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. IV, Wrocław 1999.
 • Gierach E., Ocena skutków prawnych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1252), https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/ opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).
 • Górowski W., Szewczyk M., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016.
 • Jagiełło D., Opinia dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - druk nr 1252, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS. xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).
 • Hryniewicz-Lach E., Ograniczenie praw obywatelskich i politycznych jako przedmiot sankcji karnej, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red. nauk.), Współczesne przekształcenia sankcji karnych - zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, Warszawa 2018.
 • Koredczuk J., Pozbawienie praw publicznych w polskich dwudziestowiecznych kodyfikacjach karnych, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red. nauk.), Racjonalna sankcja karna w systemie prawa, Warszawa 2019.
 • Kulesza J.A., w: M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016.
 • Mozgawa M. (red. nauk.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Lachowski J., Pozbawienie praw publicznych w Kodeksie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 10.
 • Lipiński K., w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2021.
 • Lubelski M., Stosowanie pozbawienia praw publicznych przy przestępstwach nieumyślnych. Glosa do wyroku SN z dnia 9 maja 2000 r., WA 13/2000, "Państwo i Prawo" 2001, nr 8.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.
 • Stefańska B., Wypadek mniejszej wagi w polskim prawie karnym, "Ius Novum" 2017, nr 1.
 • Stefański R.A., Środek karny pozbawienia praw publicznych, "Ius Novum" 2009, nr 3.
 • Stefański R.A., w: M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Szeleszczuk D., Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym, Warszawa 2013.
 • Tomkiewicz M., Utrata praw publicznych w prawie polskim: przyczyny, zakres i skutki, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 1.
 • Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zawarte w piśmie z dnia 28 lipca 2021 r., sygn. BSA II.021.1.2021, https://www.sejm. gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).
 • Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zawarte w piśmie z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. Or.A.0531/154/21, https:// www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).
 • Ziółkowska A., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Zoll A., w: W. Wróbel, A. Zoll (red. nauk.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.