PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 (220) | 525--542
Tytuł artykułu

Social Footprint of the Leisure Running Boom in Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper examines the problem of the social output of the leisure running boom as a relatively durable phenomenon of nowadays global scope. The concept of the "social footprint" to describe the social consequences and impact of the phenomenon of interest, is proposed, developed and implemented. Analysis conducted is focused on Poland as an exemplary country under social, political and economic modernization. The first two decades of the 21st century constitute the time frame of the study performed. The collected and analyzed empirical data allow us to claim that the running boom contributed to the progress of Polish modernization in the form of reconstruction of social structure (macro-social level), generation of social capital, strengthening of the position of local government, modernization of rural and urban landscape in social and spatial dimension (mezzo-social level) and changes in gender roles (micro-social level). (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
525--542
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Andersen, J.J. 2020. The State of Running 2019. Available from: https://runrepeat.com/state-of-running.
 • Bartkowski, J. 2004. Social capital in Poland, in: G. Badescu, E. Uslaner (ed.), Social Capital and the Transition to Democracy. London: Routledge.
 • Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., & Zawicki M. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Bombol, M. 2011. Jak zbadać kształtującą się Polską klasę wyższą - pytania i dylematy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 237: 99-108.
 • Borucki, A. 1994. Inteligencja polska przed transformacją systemu, Kultura i Społeczeństwo 38(1): 99-114.
 • Bożewicz, M. 2020. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich. CBOS report No. 6028.
 • Breedveld, K., Scheerder, J., & Borgers, J. 2015. Running across Europe: The Way Forward, in: J. Scheerder, K. Breedveld (ed.), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Bueno, G., de Blas, M., Pérez-Iribarren, E., Zuazo, I., Torre-Pascual, E., Erauskin, A., Etxano, I., Tamayo, U., García, M., Akizu-Gardoki, O., León, I., Marieta, C., Zulueta, G., & Barrio, I. 2021. The environmental and social footprint of the university of the Basque Country UPV/EHU, Journal of Cleaner Production 315: 128019.
 • Burdyka, K. 2019. Między zagrodą a boiskiem. Warszawa: IFiS PAN.
 • Burlita, A. 2006. Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński 640: 305-319.
 • Burski, J. 2016. Klasa średnia a perspektywa biograficzna. Empiryczne studium przypadku, Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 78-93.
 • Crawford, R. 1980. Healthism and the Medicalization of Everyday Life, International Journal of Health Services 10(3): 65-88.
 • Cynarski, W.J. 2008. Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Cynarski, W.J. 2017. Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej. Kraków: Universitas.
 • Dębska, K. 2019. Klasa ludowa i klasa średnia wobec kryzysu uchodźczego w perspektywie małego miasta, Przegląd Socjologii Jakościowej 15(1): 92-115.
 • De Jong, A.F., Fish, P.N., & Hertel, J. 2021. Running behaviors, motivations, and injury risk during the COVID-19 pandemic: A survey of 1147 runners, PLoS ONE 16(2): e0246300.
 • Domański, H. 2012. Polska klasa średnia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Domański, H. 2016. Whether intelligentsia transforms itself into middle class?, Nauka 1: 143-157.
 • Drozdowski, R. 2014. Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2): 77-88.
 • Dziubiński, Z., & Jasny, M. 2017. Free time, tourism and recreation: sociological reflections, Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 17(3): 68-73.
 • Gdula M., & Sadura, P. (ed.). 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halamska, M. 2011. Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji, Studia Regionalne i Lokalne 12(44): 5-25.
 • Halamska, M. 2016. Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wieś i rolnictwo 170(1): 59-85.
 • Henderson, K.A., Presley, J., & Bialeschki, M.D. 2004. Theory in Recreation and Leisure Research: Reflections from the Editors, Leisure Sciences 26(4): 411-425.
 • Henriques, A. 2010. Corporate Impact: Measuring and Managing your Social Footprint. London: Routledge.
 • Holger, S., Jan, K., Petra, Z., Andrea, S., & Jürgen-Friedrich, H. 2017. The social footprint of hydrogen production-a social life cycle assessment (S-LCA) of alkaline water electrolysis, Energy Procedia 105: 3038-3044.
 • Janicka, K., & Słomczyński, K. 2014. Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności, Przegląd Socjologiczny 63(2): 55-72.
 • Kaldellis, J.K., Apostolou, D., Kapsali, M., & Kondili, E. 2016. Environmental and social footprint of offshore wind energy. Comparison with onshore counterpart, Renewable Energy 92: 543-556.
 • Kamiński, A. 1965. Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Kaplan, M. 1975. Leisure. Theory and Policy. New York: John Wiley and Sons.
 • Klimek, M. 2019. Jerzy Regulski-a co-founder of the local government of the Third Polish Republic, Studia Politologica 301(23): 25-34.
 • Krawczyk, Z. 1993. Teoretyczne orientacje we współczesnej socjologii sportu, in: H. Sekuła-Kwaśniewicz (ed.), Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Krawczyk, Z. 1995. Ciało jako fakt społeczno-kulturowy, in: Z. Krawczyk (ed.), Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego.
 • Krawczyk, Z. 2000. Sport w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego.
 • Krawczyk, Z. 2004. Tourism and recreation as the element of the style of life on the threshold of the 21st century, in: W.J. Cynarski, K. Obodyński (ed.), Tourism and Recreation in the Process of European Integration. Rzeszów: PTNKF.
 • Krawczyk, Z. 2007. O turystyce i rekreacji - studia i szkice. Warszawa: Almamer.
 • Kubicki, P. 2011. Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Łysoń, P. (ed.). 2017. Participation in Sports and Physical Recreation in 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Malchrowicz-Mośko, E., León-Guereño, P., Tapia-Serrano, M.A., Sánchez-Miguel, P.A., & Waśkiewicz, Z. 2020. What encourages physically inactive people to start running? An analysis of motivations to participate in Parkrun and City Trail in Poland, Frontiers in Public Health 8: 581017.
 • Mancini, M.S., Galli, A., Niccolucci, V., Lin, D., Bastianoni S., Wackernagel, M., & Marchettini, N. 2015. Ecological Footprint: Refining the carbon Footprint calculation, Ecological Indicators 61(2): 390-403.
 • Merton, R.K. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mirehie, M., Buning, R.J., & Gibson, H.J. 2017. Participation Versus Nonparticipation in a Charity Running Event, Event Management 21(6): 639-652.
 • Mokrzycki, E. 1994. Nowa klasa średnia, Studia socjologiczne 1(132): 37-52.
 • Myśliwiec, M. 2015. 25 lat samorządu terytorialnego w III RP - próba bilansu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 5(27): 9-23.
 • Nowicka-Franczak, M. 2018. Was another modernisation possible? Liberal and leftist critique of the transformation in the public debate in Poland, Polish Sociological Review 203(3): 321-344.
 • Omyła-Rudzka, M. 2018. Aktywność fizyczna Polaków. CBOS Report No. 5776.
 • Omyła-Rudzka, M. 2020. Zaufanie społeczne. CBOS Report No. 6034.
 • Palmer, C., & Dwyer, Z. 2020. Good Running?: The Rise of Fitness Philanthropy and Sports-Based Charity Events, Leisure Sciences 42(5-6): 609-623.
 • Pierce, Ch.H., & Risley, T.R. 1974, Recreation as a reinforce. Increasing membership and decreasing Disruptions in an urban recreation center, Journal of Applied Behavior Analysis 7(3): 403-411.
 • Pluciński, P. 2010. Dyskurs klasowy polskiej socjologii potransformacyjnej: niedyskretny urok klasy średniej, in: P. Żuk (ed.), Podziały klasowe i nierówności społeczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Poczta, J., Almeida, N., Rozmiarek, M., Młodzik, M., & Malchrowicz-Mośko, E. 2021. Men's and Women's Style of living and motivation to run in Charity Events, Sustainability 13(9): 5287.
 • Qviström, M. 2017. Competing geographies of recreational running: The case of the "jogging wave" in Sweden in the late 1970s, Health & Place 46(4): 351-357.
 • Radomski, G. 2017. Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Raport Polska Biega - Narodowy Spis Biegaczy. 2014. Available from: http://polskabiega.sport.pl/pdf/nsb raport.pdf.
 • Regulski, J. 1989. Polish local government in transition, Environment and Planning C: Government and Policy 7(4): 423-444.
 • Rojek, C. 1997. Leisure theory: Retrospect and prospect, Loisir & Societe 20(2): 383-400.
 • Rosak-Szyrocka, J. 2021. Modern Quality Management in Sport. Częstochowa: Publishing House of Czestochowa University of Technology.
 • Scheerder, J., & Van Bottenburg, M. 2009. Global running. Evolutie van de loopsport vanuit een internationaal perspectief, in: J. Scheerder, F. Boen (ed.), Vlaanderen loopt! Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. Ghent: Academia Press.
 • Scheerder, J., Breedveld, K., & Borgers, J. 2015. Who is doing a run with the Running Boom? The growth and governance of one of Europe's most popular sport activities, in: J. Scheerder, K. Breedveld (ed.), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Starosta, P. 1999. The Polish Countryside Facing the Immediate Future, in: P. Starosta, I. Kovach, K. Gorlach (ed.), Rural Societies Under Communism and Beyond. Hungarian and Polish Perspectives, Lodz: University of Lodz.
 • Stebbins, R. 2020. The Serious Leisure Perspective. A Synthesis. Cham: Palgrave Macmillan.
 • Stempień, J.R. 2009. Dialog obywatelski w Polsce jako przykład działań pozornych, Przegląd Socjologiczny 58(1): 107-128.
 • Stempień, J.R. 2015. Ladies and gentlemen... on your marks, get set, go! About leisure time sport and the popularity of running among men and women, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 55: 183-209.
 • Stempień, J.R. 2016. Ku źródłom polskiej mody na bieganie - perspektywa nietzscheańska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 58: 47-69.
 • Stempień, J.R. 2017a. Aktywność stowarzyszeń biegaczy-amatorów w Polsce. Kilka uwag o generowaniu zasobów kapitału społecznego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 61: 113-127.
 • Stempień, J.R. 2017b. Bieganie jako praktyka dystynktywna. Analiza z wykorzystaniem teorii Pierre'a Bourdieu, in: J.R. Stempień (ed.), Moda na bieganie - zapiski socjologiczne. Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • Stempień, J.R. 2017c. Ideologia healthismu jako fons et origo mody na bieganie. Kultura i Społeczeństwo 61(2): 125-152.
 • Stempień, J.R. 2018. Moda na bieganie - doświadczenia Polski i innych krajów. Analiza porównawcza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 65: 89-107.
 • Stempień, J.R., Mielczarek, R., & Tokarski, J. 2021. New perspectives in social studies on recreational running: The case of Poland, Physical Culture and Sport. Studies and Research 93(1): 24-37.
 • Szelenvi, I. 1982. The intelligentsia in the class structure of state-socialist societies, American Journal of Sociology 88: 287-326.
 • Van Balen, M., Haezendonck, E., & Verbeke, A. 2021. Mitigating the environmental and social footprint of brownfields: The case for a peripheral CSR approach, European Management Journal 39(6): 710-719.
 • Waśkowski, Z. 2014. Profil polskiego biegacza. Raport z badań. Avaiable from: http://konferencjabiegowa.pl/raporty-z-badan/.
 • Weidema, B.P. 2018. The social footprint-a practical approach to comprehensive and consistent social LCA, The International Journal of Life Cycle Assessment 23(3): 700-709.
 • Wesołowski, W. 1994. Inteligencję w mieszczaństwo przemienić?, Kultura i Społeczeństwo 38(1): 115-124.
 • Zola, I.K. 1977. Healthism and disabling medicalization, in: I. Illich, I.K. Zola, J. McKnight, J. Kaplan, H. Shaiken (ed.), Disabling professions. London: Marion Boyars.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.