PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 5--16
Tytuł artykułu

Międzynarodowe aspekty jakościowych zmian transportu samochodowego związane z elektromobilnością

Warianty tytułu
International aspects of qualitative changes in motor transport in the field of electromobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko elektryfikacji transportu samochodowego jest coraz powszechniejsze i wydaje się nieodwracalne ze względu na nacisk związany z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala zmian jakościowych transportu samochodowego w tym zakresie jest na tyle duża, że staje się domeną całej Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw. Celem artykułu jest przedstawienie trudności związanych z elektryfikacją transportu samochodowego. Uzasadniono, że ta gałąź transportu odgrywa także rolę w zmianach na rynku energii. Przemiany związane ze zrównoważonym rozwojem następują systematycznie, czego oczekuje społeczeństwo i organy regulacyjne UE, jednak trudny okres gospodarczy ostatnich lat spowalnia przemiany związane z rozpowszechnianiem elektromobilności. W procesie wdrażania elektromobilności znaczenie mają również infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu samochodowego, co wpływa na kierunek, siłę i skalę zmian jakościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of electrification of motor transport is more and more common and seems to be irreversible due to the pressure related to the implementation of sustainable socio-economic development. The scale of qualitative changes in motor transport in this area is so significant that it becomes the domain of the entire European Union, not individual countries. The aim of the article is to present the current difficulties related to the electrification of motor transport. It was justified that this branch of transport plays an important role in the research on qualitative changes in the energy market. Changes related to sustainable development are taking place systematically, which is expected by the society and EU regulatory authorities, but the difficult economic period of recent years is slowing down the changes related to the dissemination of electromobility. In the process of implementing electromobility, the infrastructural conditions for the development of motor transport are also important, which affects the direction, strength and scale of qualitative changes in the field of electromobility.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
 • Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. (2014), Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Warszawa, Wyd. ITS.
 • Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2021), BASS Model Analysis in "Crossing the Chasm" in E-Cars Innovation Diffusion Scenarios, "Energies", Vol. 14, No. 11, s. 1-16.
 • Brdulak J. (2015), Handel i usługi, w: Geografia ekonomiczna, K. Kuciński (red.), wyd. 3, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, s. 284-316.
 • Brdulak J. (2020), Udział i rola transportu samochodowego w rynku energii - podejście dynamiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, bad. stat. KNoP, SGH, Warszawa, s. 1-10.
 • Brdulak J., Pawlak P. (2021), Elektromobilność czynnikiem zmian jakościowych polskiego transportu samochodowego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 58 (1), s. 31-42.
 • Brdulak J., Pawlak P. (2016), Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski wschodniej, "Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe", nr 17, s. 525-528.
 • Brdulak J., Pawlak P. (2016), Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, "Transport Samochodowy", nr 1, s. 5-21.
 • Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C. (2012), Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, Warszawa, Wyd. ITS.
 • Brdulak J., Zakrzewski B. (2008), Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne, "Transport Samochodowy", nr 4, s. 31-47.
 • European Federation for Transport and Environment, Według prognoz BNEF do 2027 r. samochody elektryczne będą tańsze niż samochody benzynowe we wszystkich segmentach, https://www.transportenvironment.org/discover/wedlug-prognoz-bnef-do-2027-r-samochodyelektryczne-beda-tansze-niz-samochody-benzynowe-we-wszystkich-segmentach/ (dostęp:1.03.2022).
 • European Federation for Transport and Environment, In cities 63% support EU ban on petrol and diesel car sales after 2030, https://www.transportenvironment.org/discover/cities-63-supporteu-ban-petrol-and-diesel-car-sales-after-2030/ 2021 (dostęp: 2.03.2022).
 • GUS (2018), Opracowanie metodyki i oszacowanie kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ze środków transportu drogowego na poziomie kraju, Szczecin.
 • Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM (2011) 144&lang=pl (dostęp: 9.03.2022).
 • Krysiuk C. (2020), Logistyka miejska, uwarunkowania rozwoju przewozów transportem elektrycznym, bad. stat. KNoP, SGH Warszawa, s. 1-2.
 • Niedziółka D. (2012), Uwarunkowania prawne, w: Zielona energia w Polsce, D. Niedziółka (red.), Warszawa, Wyd. CeDeWu.pl, s. 35-54.
 • Parlament Europejski, Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby (infografika), https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodowfakty-i-liczby-infografika (dostęp: 28.11.2021).
 • Pawlak P. (2020), Rozbudowa infrastruktury drogowej a lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 55 (2), s. 65-82.
 • Pawlak P. (2020), Rozwój elektromobilności w aspekcie wdrażania samochodów elektrycznych na rynkach polskim i europejskim w perspektywie do 2030 roku, bad. stat. KNoP, SGH Warszawa, s. 1-15.
 • PZPM (2020), Branża Motoryzacyjna, Raport 2020/2021, Warszawa.
 • Rudzki P. (2021) Nowy problem z produkcją aut. Brakuje surowców do baterii, https://moto.rp.pl/na-prad/art19021411-nowy-problem-z-produkcja-aut-brakuje-surowcow-do-baterii (dostęp:22.10.2021).
 • SGH (2020-2021), Badania statutowe KNoP SGH, Warszawa.
 • The European Automobile Manufacturers' Association (2022), Average age of the EU vehicle fleet, by country, https://www.acea.auto/figure/average-age-of-eu-vehicle-fleet-by-country/ (dostęp: 29.07.2022).
 • The European Automobile Manufacturers' Association (2021), 2021 Progress Report - Making the transition to zero-emission mobility, Bruksela.
 • The European Environment Agency (EEA), Greenhouse gas emissions from transport in Europe, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhousegases-7/assessment-2 (dostęp: 10.01.2022).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.