PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 7 | nr 1 | 66--85
Tytuł artykułu

Specyfika kompetencji członków rad nadzorczych przedsiębiorstw komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego

Warianty tytułu
The Specificity of the Competences of Members of Supervisory Boards of Municipal Company with the Status of an Internal Subject
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano problematykę kompetencji członków rad nadzorczych spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego w kontekście specyfiki tych podmiotów. Przedstawiono w nim wyniki analizy porównawczej pilotażowych badań własnych autorów oraz już istniejących badań do-tyczących kompetencji członków rad w spółkach niekomunalnych. Celem artykułu jest przedstawienie modelu specyficznych kompetencji członków rad nadzorczych w spółkach z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST) o statusie podmiotu wewnętrznego. W artykule przyjęto hipotezę, że kompetencje członków rad nadzorczych spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego różnią się od kompetencji przypisywanych radom nadzorczym podmiotów funkcjonujących w warunkach w pełni rynkowych. W treści odniesiono się do badań PricewaterhouseCoopers (PwC) kompetencji członków rad nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksów WIG20, WIG40 oraz WIG80. Zastosowane metody badawcze to: analiza literatury, metoda sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano technikę badań ankietowych, oraz analiza porównawcza wyników badań. W swoich badaniach autorzy wykorzystali model "koszyka kompetencji" opracowany przez PwC. Konkluzją niniejszego artykułu jest imperatyw uwzględniania w procesie rekrutacji członków rad nadzorczych przez władze samorządowe profilu kompetencyjnego kandydata na członka rady nadzorczej, uwzględniającego specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów. Szczególnie dotyczy to członków pierwszej po przekształceniu rady nadzorczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of competences of members of supervisory boards of municipal companies with the status of an internal subject in the context of the specificity of these entities. It presents the results of a comparative analysis of the authors' own pilot studies and the already existing research on the competences of council members in non-municipal companies. The aim of the article is to present a model of specific com-petences of members of supervisory boards in companies with the exclusive participation of a local government with the status of an internal subject. The article adopts the hypothesis that the competences of members of supervisory boards of municipal companies with the status of an internal subject differ from the competences assigned to supervisory boards of entities operating under fully market conditions. The text refers to the PwC research on the competences of members of supervisory boards of companies listed under the WIG20, WIG40 and WIG80 indices.Applied research methods: analysis of the literature, analysis of the results of my own research in four municipal companies with the status of an internal subject, in which the competences of members of their supervisory boards were examined, and a comparative analysis of the research results. In their research, the authors used the "competency basket" model developed by PwC. The conclusion of this article is the imperative of local authorities taking into account the competency profile of a candidate for a supervisory board member in the recruitment process of supervisory board members, which takes into account the specificity of operation of this type of subject. This especially applies to the members of the first supervisory board after the transformation. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
66--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Barwacz, K. (2013). System nadzoru właścicielskiego nowych organizacji gospodarczych sektora publicznego. Zarządzanie i Finanse, 11(2), 55-66.
 • Barwacz, K. (2020). Zastosowanie karty wyników jako narzędzia nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych - retrospektywna analiza przypadku. Studia Prawno-Ekonomiczne, 114, 179-194.
 • Barwacz, K., Chrabąszcz-Sarad, K. (2018). Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego. Pelpin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Barwacz, K., Chrabąszcz-Sarad, K., Mikos, A., Wojtowicz, A. (2021). Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos".
 • Błaś, A. (2000). Niekonstytucyjne koncepcje samorządu terytorialnego. W: S. Dolata (red.). Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1: Prawo samorządowe i administracyjne (s. 45-52). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Byjoch, K., Klimek, D. (2015). Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Forum Rad Nadzorczych. (2016). Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian. Warszawa: PwC Polska. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.pl/pl/pdf/rady-nadzorcze-2016.pdf [dostęp: 2021-11-12].
 • Filipowicz, G. (2019). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Kupczyk, T., Stor, M. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 • Oleksyn, T. (2021). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Spencer, L. M., Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • UZP. (2021). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Dostępny w Internecie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/sprawozdania-o-funkcjonowaniu-syste-mu-zamowien-publicznych [dostęp: 2021-03-20].
 • Wojciechowski, E. (1997). Przekształcenia w sektorze komunalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 142(4), 107-122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.