PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 18 | nr 2 Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady = Behaviors of Economic Entities and Local Systems - Selected Examples | 25--40
Tytuł artykułu

Analiza atrakcyjności małych miast województwa łódzkiego pod względem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis of the Attractiveness of Small Towns in the Łódzkie Voivodeship in Terms of the Development of Local Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość stanowi bardzo ważny problem badawczy. Jej znaczenie wzrosło pod wpływem uznania przedsiębiorczości za jeden z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Dużą szansę w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości upatrują zwłaszcza najmniejsze miasta, które z uwagi na zachodzące coraz szybciej procesy globalizacji, metropolizacji, tracą swoje ponadlokalne znaczenie na rzecz większych ośrodków. Dodatkowo, pomimo podejmowania przez władze lokalne małych miast wielu inicjatyw aktywizujących tę formę działalności ludzkiej, w ostatnim czasie pojawiły się nowe zagrożenia dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wynikające m.in. z rozwoju tanich sklepów dyskontowych, wzrostu ubóstwa społecznego w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych oraz inflacji, czy też - stanu epidemii. W rezultacie zmalała też chęć mieszkańców do tworzenia własnego biznesu, a co za tym idzie - znacznie osłabł ich impet rozwojowy. Celem artykułu jest ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności ekonomicznej wybranych, najmniejszych miast regionu łódzkiego. Aby wyodrębnić miasta o najbardziej sprzyjających warunkach do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zastosowano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej, która w polskiej literaturze przedmiotu występuje pod nazwą wskaźnik Perkala. Do analizy wykorzystano dane statystyczne pochodzące z banku danych lokalnych GUS za rok 2021. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is a very important research problem. Its importance has increased due to the recognition of entrepreneurship as one of the key factors of socio-economic development. The smallest cities perceive a particularly important role in the development of local entrepreneurship, as they lose their supra-local significance due to the accelerating globalisation and metropolisation processes, to the benefit of larger centres. In addition, despite the fact that local authorities of small towns undertake a number of measures to stimulate this form of human activity, new threats to the development of local entrepreneurship have recently appeared, resulting from, inter alia, the development of cheap discount stores, the increase in social poverty in the context of recent political events, as well as inflation or the state of the epidemic. As a result, the residents' willingness to create their own business has also decreased, and thus their development impetus has significantly weakened. The aim of the article is to assess the entrepreneurship potential and economic attractiveness of selected, smallest cities in the Łódź region. In order to identify cities with the most favourable conditions for the development of local entrepreneurship, the method of multidimensional comparative analysis was used, which in the Polish literature on the subject is called the Perkal index. Statistical data from the local data bank of the Central Statistical Office for 2021 was used for the analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
Bibliografia
 • Heffner, K. (red.). (2013). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej. Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego). Studia KPZK PAN, 154, Warszawa.
 • Heffner, K., Marszał, T. (2005). Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 220, Warszawa.
 • Konecka-Szydłowska, B. (2016). Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej. Studia Ekonomiczne, 276, 162-177.
 • Konecka-Szydłowska, B. (2006). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R. (2017). Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Wiadomości Statystyczne, 3(670), 28-48.
 • Kopacz, I. (2005). Rozwój przedsiębiorczości w małych miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000-2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 225-235.
 • Kulawiak, A. (2016). Rozwój Uniejowa jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. W: M. Matejun (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Łódź: Wyd. PTE, 227-238.
 • Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 115-126.
 • Lamprecht, M. (2005). Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym woj. Łódzkiego. Biuletyn KPZK PAN, 216.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014-2022. (2022, 12 października). Pozyskano z: http://biparchiwum.krosniewice.pl/zalaczniki_uchwaly/1022/LPR_2015.pdf
 • Musial-Malago, M., (2017). Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszaru funkcjonalnego Krakowa. Studia KPZK, 174, 265-275.
 • Nowak, M., Kicka, E. (2012). Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodnio-pomorskiego. Samorząd Terytorialny, 5.
 • Nowak, M., Lusarczyk, M. (2010). Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach w Polsce. Studia Prawniczo-Ekonomiczne, LXXXI, 330-341.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Błaszki na lata 2007-2013. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip-kcXbqYj8AhVUrosKHSxMDF4QFnoECAwQAQ&url=https www.blaszki.pl -Common downloadZip module_short port obj_id 3342 preview 0.html&usg=AOvVaw3OPx-3--iy3fFGCbIcD4JG
 • Płazińska, K., Wójtowicz, B.E. (2018). Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 282-291.
 • Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sikorska-Wolak, I., Zawadka, J., Krzyżanowska, K. (2020). Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako jeden z czynników rozwoju przedsiębiorczości. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 13(2), 170-183.
 • Strategia Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022-2030. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://bialarawska.pl/cms/5558/strategii_rozwoju_gminy_biala_rawska_na_lata_2022_ _2030
 • Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022-2030. (2022, 12 października). Pozyskano z: https://www.strykow.pl/2964,strategia-rozwoju-gminy-strykow-na-lata-2022-2030
 • Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 176-197.
 • Strojny, J., Karaś, D., Kopeć, N. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 198-214.
 • Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa (red.), Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, 243-250.
 • Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E. (2005). Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w II połowie XX w. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 59-90.
 • Wójcik, M., Tomczyk, J., (2015). Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, 85-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.