PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 25 | 23--37
Tytuł artykułu

Perspektywa językowej harmonii w ramach inicjatywy pasa i drogi

Warianty tytułu
The Perspective of Linguistic Harmony on The Belt and Road Initiative
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przybliża zagadnienia chińskiej polityki językowej, dotyczącej zarówno obszaru Chińskiej Republiki Ludowej, jak i areny międzynarodowej - szlaku Inicjatywy Pasa i Drogi. Ukazano m.in. trzy nurty postrzegania perspektywy harmonii językowej, w zależności od punktu widzenia danej strony: Chin jako państwa, Chińczyków przynależących do mniejszości etnicznych oraz obcokrajowców o nie-chińskim pochodzeniu. Celem tekstu jest scharakteryzowanie perspektywy harmonii językowej z punktu widzenia krajów zaangażowanych w inicjatywę Pasa i Drogi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of Chinese language policy concerning both the area of the People's Republic of China and the international arena - the Belt and Road Initiative route. It shows, among others three trends in the perception of the perspective of linguistic harmony, depending on the point of view of a given party: China as a state, Chinese belonging to ethnic minorities, and foreigners of non-Chinese origin. The text aims to characterize the linguistic harmony perspective from the point of view of the countries involved in the Belt and Road initiative.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • AMINJONOV F., ABYLKASYMOVA A., AIMEE A., ESHCHANOV B., MOLDOKANOV, D., OVERLAND, I., VAKUCHUK, R.: BRI in Central Asia: People- to-People Projects. Central Asia Regional Data Review 2019, 27.
 • AN Y.L.: International Promotion of Chinese Language in the New Era. International Education Studies 2019, 12(7).
 • Belt and Road Initiative. https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/, [dostęp: 08.04.2021].
 • BRAŃKA T.: Polarny Jedwabny Szlak - chińska wizja Arktyki. [w]: Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi W. Puśleckiemu, 2018.
 • China 2030 Building a Modern, Harmonious, and Creative Society. The World Bank, Development Research Center of the State Council, the People's Republic of China. Washington 2013.
 • CHEN E.C.: Harmonious And Integrated Culture And The Building And Communication Of China's National Image. Intercultural Communication Studies XIX, 2010, 1.
 • CHEN X.M.: The Bri and Globalisation.[w]: Regional Studies Policy Impact Books, 2020, 2(2). https://doi.org/10.4324/9781003148685-2.
 • EDEH E.C., HUA X.L.: Growing influence of Chinese language in Nigeria can impact the socio-economic development. International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2019, 6(12).
 • Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/harmonia;3910117.html, [dostęp: 01.04.2021].
 • HAN Y.W., JOHNSON D.C.: Chinese Language Policy and Uyghur Youth: Examining Language Policies and Language Ideologies. Journal of Language Identity& Education, 2020, https://doi.org/10.1080/15348458.2020.1753193.
 • HUBNER W.: Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna. Zaszyty Naukowe Uczelni Vistula, Stosunki Międzynarodowe, Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2014, 34.
 • Jedwabne Szlaki XXI w. Narodowa Komisja Rozwoju i Reformy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, z upoważnienia Rady Państwa (Rządu) 2015.
 • KAJDAŃSKI E.: Chiny. Leksykon. Warszawa: Książka i Wiedza 2005.
 • KIRONSKA K.: Differences in Language Policies of Chinese inhabited Southeast Asian Countries. Advances in Social Sciences Research Journal, 2015, 2(2): 210-228, https://doi.org/10.14738/assrj.22.829.
 • KLUVER R.: Chinese Culture in a Global Context, 2017. https://www.researchgate.net/publication/322030924_Chinese_culture_in_a_global_co ntext_The_confucius_institute_as_a_geo-cultural_force, [dostęp: 30.03.2021].
 • KURPASKA M.: Chinese language(s): a look through the prism of The Great dictionary of modern Chinese dialects. De Grueter Mouton, Berlin-New York 2010.
 • KURPASKA M.: The effects of language policy in China. W: Język. Komunikacja. Informacja, red. Koutny I., Stria I., 12, 2017, [za:] Language planning of China. Accomplishments and failures, Zhou Y.G. (ed.): Journal of Asian Pacific Communication 2001, 11:1.
 • KUNSTLER M.J.: Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • KUNSTLER M.J.: Języki chińskie. Warszawa: Dialog 2000.
 • LI C.Y., KWOK S.H., DŰRING D.: Harmony in Chinese Thought A Philosophical Introduction. Rowman & Littlefield 2020.
 • LI Y.: Belt and Road: A Logic Behind the Myth, [w:] China's Belt and Road: a Game Changer? Amighini A. (ed.), ISPI, 2017.
 • LI Y.M.: wykład Chińska polityka językowa. Beijing Language and Culture University, 17.07.2018 [李宇明: 中国的语言政策, 北京语言大学,17.07.2018].
 • LIU J., TAO H.Y.: Chinese language in a global context. [w]: The Routledge Encyclopedia of the Chinese Language, Chan S-W. (ed.), Oxford 2016.
 • LIU J.H.: The opportunities and challenges of the BRI in Latin America. [w]: China- Latin America and the Caribbean. Assessment and Outlook, Kellner T., Wintgens S., (eds.), 2021, https://doi.org/10.4324/9781003037934-3.
 • Lo BIANCO J.: Emergent China and Chinese: Language planning categories. Emergent China and Chinese: Language Policy 2007, 6(3), https://doi.org/10.1007/s10993- 006- 9042-3.
 • MAŃKOWSKA A.: Chińska ekspansja edukacyjna na świecie. Przegląd Pedagogiczny 2019, 1.
 • MAZUR-KAJTA K.: Harmonia w komunikacji o chińskim charakterze - spostrzeżenia z polskiej (europejskiej) perspektywy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z 124, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2018.
 • MAZUR-KAJTA K.: Perception Of Harmony As A Key Element In Interpersonal Communication: Polish And Chinese Point Of View. W: Communication As A Life Process Volume Two: The Holistic Paradigm In Language Sciences, Bogusławska- Tafelska M., Haładewicz-Grzelak M. (red.), Cambridge Scholars Publishing 2019.
 • MAZUR-KAJTA K.: The Concept of Harmony with Chinese Characteristic and the Chinese Sustainable Development. Organization and Management Series No. 148, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Silesian University of Technology Publishing House 2020, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.148.33
 • MEISTERERNST, B: The Chinese Language and the Silk Roads. [w]: Chinese language and the Silk Roads, Huang C-R., Jing-Schmidt Z., Meisterernst B., (red.) 2019, https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315625157-5, [dostęp: 30.03.2021].
 • Poradnik językowy, 9(174). Warszawa: Wiedza Powszechna 1959.
 • POSTIGLIONE G.A.: State Schooling and Ethnicity in China: The Rise or Demise of Multiculturalism? RC05/RCO4 Ethnic Race and Minority Relations: Sociology of Education 1998, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427100.pdf, [dostęp: 09.04.2021].
 • RAZA K.: Language policy for China-Pakistan cooperatio. Language policy for China-Pakistan cooperation, Language on the Move. https://www.languageonthemove.com/language-policy-for-china-pakistan-cooperation, [dostęp: 30.03.2021].
 • SAREK K.: Czy Chińczycy mówią po chińsku? Kultura liberalna 2013, 244(38). https://kulturaliberalna.pl/2013/09/12/czwartek-chiny-sarek-czy-chinczycy-mowia-pochinsku/, [dostęp: 09.04.2021].
 • SHUKRA Z.A., Zhou, Y., Wang, L.L.: An Adaptable Conceptual Model for Construction Technology Transfer: The BRI in Africa, the Case of Ethiopia. Sustainability 2021, 13, 3376, https://doi.org/10.3390/su 13063376.
 • Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/harmonia-I;2559977.html, [dostęp: 01.04.2021].
 • SOLE-FARRAS J.: Harmony In Contemporary New Confucianism And In Socialism With Chinese Characteristics. China Media Research, 2008, 4(4), https://www.researchgate.net/publication/295258546, [dostęp: 20.01.2019]
 • WANG W.S. Y.: The Chinese Language. [w]: Human Communication, Article in Scientific American. W.H. Freeman and Company, San Francisco 1973, https://doi.org/10.1038/scientificamerican0273-50.
 • WEI, X.H. LI Q.Y.: The Confucian Value Of Harmony And Its Influence On Chinese Social Interaction. Cross-Cultural Communication 2013, 9(1).
 • XI J.P.: Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in all Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. 19th National Congress of the Communist Party of China, 18.10.2017.
 • XIE M.J.: Can Cultural Affinity Promote Trade? HSK Test Data from the Belt and Road Countries. [w]: China and World Economy. Institute of World Economics and Politics Chinese Academy of Social Sciences 2018, 26(3).
 • YANG G., GANG Z.: An exploratory study on national language policy and family language planning in the Chinese context. Cogent Education 2021, 8:1, 1878871, https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1878871.
 • ZARĘBA M.: Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, 6.
 • ZHAI K.: Five-Connectivity measures BRI impact. China Watch, http://www.chinawatch.cn/a/201901/24/WS5c493294a310df3a7f3711b9.html, [dostęp: 08.04.2021].
 • ZHANG D.C.: China's BRI: Is it the Game Changer? [w]: Nepal's Foreign Policy & Emerging Global Trends, Jaiswal P., Shrestha M.K., Paudel M.B., Smt Neelam Batra (eds.). GB Books New Delhi: 2020, [za:] The Economics 2018.
 • ZHOU Y.G.: Language planning of China. Accomplishments and failures. Journal of Asian Pacific Communication 2001, 11:1.
 • 中华人民共和国宪法, http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm, [dostęp: 09.04.2021].
 • 中华人民共和国国家通用语言文字法, http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_619/200409/3131.html, [dostęp: 09.04.2021].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.