PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 10 | 1--7
Tytuł artykułu

Zawodność państwa we współczesnej polityce społecznej

Warianty tytułu
Government Failure in Contemporary Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych źródeł zawodności państwa we współczesnej polityce społecznej. Na podstawie przeglądu klasycznych koncepcji zawodności państwa i rynku, jak również analizy empirycznej polityk publicznych, autor wskazał pięć czynników, które potencjalnie mogą powodować niepowodzenie publicznych programów rozwiązywania problemów społecznych: kontraktowanie realizacji zadań publicznych, złożoność współczesnych procesów politycznych, rosnącą dynamikę procesów społecznych, lukę między zasobami pozostającymi w dyspozycji sektora publicznego oraz zapotrzebowaniem na świadczenia i usługi społeczne, a także standaryzację usług publicznych. Zdaniem autora identyfikacja potencjalnych źródeł zawodności państwa może przyczynić się do optymalizacji polityk publicznych, w tym polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify sources of government failure in contemporary social policy. On the basis of review of classical theories of market and government failures, as well as empirical analysis of public policies, the author specifies five factors which may potentially cause failure of government strategies to solve social problems: contracting-out public tasks, complexity of contemporary political processes, rising dynamics of social processes (including new threats for social security), the gap between public resources and demand for social benefits and social services, as well as standardization of public services. According to the author, identification of potential sources of government failure may contribute to optimization of public strategies towards social problems. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Anioł, W., 2018. Transnacjonalizacja polityki społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, red. Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 541-562.
 • 2. Aspalter, Ch., 2021. Ten Worlds of Welfare Regimes. Applying ideal-typical welfare regimes in welfare state system comparison W: Ch. Aspalter, red. Ideal Types in Comparative Social Policy. Abingdon: Routledge, 107-168.
 • 3. Balleisen, E., Moss, D., 2010. Introduction. W: E. Balleisen, D. Moss, red. Government and Markets. Toward a New Theory of Regulation. New York: Cambridge University Press, 1-9.
 • 4. Barr, N., 2010. Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • 5. Barr, N., 2016. Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo UEP.
 • 6. Bentkowska, K., 2020. Ekonomia instytucjonalna. Zarys teorii i jej wymiar praktyczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 7. Bevan P., 2004. Conceptualizing Insecurity Regimes. W: I. Gough, G. Wood, A. Barrientos, P. Bevan, P. Davis, G. Room. Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts. Cambridge: Cambridge University Press.
 • 8. Dolfsma, W., 2013. Government Failure. Society, market and rules. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • 9. Dollery, B., Wallis, J., 1997. Market Failure, Government Failure, Leadership and Public Policy. Journal of Interdisciplinary Economics, 8(2), 113-126.
 • 10. Duda, K., 2016. Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wrocław: Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a.
 • 11. Esping-Andersen, G., 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 • 12. Esping-Andersen, G., 2002. Towards the Good Society, Once Again? W: G. Esping-Andersen, i in. Why we need a New Welfare State? New York: Oxford University Press, 1-25.
 • 13. Eurostat, 2022. Self-reported unmet needs for health care by sex, age, specific reasons and educational attainment level. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/ view/hlth_ehis_un1e/default/table?lang=en [Dostęp: 4.07.2022].
 • 14. Flinders, M., 2006. Public/Private: The Boundaries of the state. In: C. Hay, M. Lister, D. Marsh, red. The State. Theories and Issues. New York: Palgrave Macmillan, 223-247.
 • 15. Golinowska, S., 2018. Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 16. Grewiński, M., 2009. Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • 17. Grewiński, M., Kamiński, S., 2007. Obywatelska polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • 18. Kachniarz, M., 2012. Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 19. Kamiński, S., 2009. Wielosektorowa polityka społeczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 78, 127-134.
 • 20. Kowalczyk, O., Zamorska, K., 2021. Prawo do zabezpieczenia społecznego. W: O. Kowalczyk, S. Kamiński, red. Zabezpieczenie społeczne a prawa społeczne. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 11-31.
 • 21. Le Grand, J., 1991a. The Theory of Government Failure. British Journal of Political Science, 21, 4, 423-442.
 • 22. Le Grand, J., 1991b, Quasi-markets and social policy. The Economic Journal, 101, 408, 1256-1267.
 • 23. Lupu, D., Tiganasu, R., 2022. COVID-19 and the Efficiency of Health Systems in Europe. Health Economics Review [online], 12. Dostępny w: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC8841084/ [Dostęp: 10.07.2022].
 • 24. Mitchell, W.C., Simmons, R.T., 1994. Beyond Politics. Markets, Welfare, and the Failure of Bureaucracy. San Francisco: Westview Press.
 • 25. NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), 2022. Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w I kwartale 2022 r., Warszawa: NFZ. Dostępny w: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/kontrole/kontrole- w-i-kwartale-2022-r-,6421.html [Dostęp: 31.10.2022].
 • 26. OECD, 2019. Health for Everyone?: Social Inequalities in Health and Health Systems. Paris: OECD Publishing.
 • 27. OECD, 2021. Health at a Glance. OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
 • 28. Rothstein, B., 1998. Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.
 • 29. Sabatier, P., 2007. The Need for Better Theories. W: P. Sabatier, red. Theories of the Policy Process. Boulder: Westview Press, 3-20.
 • 30. Wallis, J., Dollery, B., 1999. Market Failure, Government Failure, Leadership and Public Policy. London: Macmillan Press Ltd.
 • 31. Wątroba, W., 2009. Homo Postmillenicus. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 32. Wilkin, J., 2012. Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki. W: J. Wilkin, red. Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 9-30.
 • 33. Wolf, C., 1989. Markets or Governments: Choosing Between Imperfect Alternatives. Cambridge: MIT Press.
 • 34. Wood, G.D., 2004. Informal Security Regimes: Social policy and the search for a secure institutional landscape. W: I. Gough, G. Wood, A. Barrientos, P. Bevan, P. Davis, G. Room. Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts. Cambridge: Cambridge University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.