PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 2--12
Tytuł artykułu

Regulacje ostrożnościowe a kryzys finansowy - agencje ratingowe

Warianty tytułu
Prudential Regulation Against Financial Crisis - Credit Agencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia ramy prawne działalności agencji ratingowych jako jedną z przyczyn kryzysu na rynku finansowym oraz reformę regulacji w tym zakresie jako odpowiedzi na kryzys. Agencje ratingowe, w kontekście kryzysu finansowego, wskazane były wielokrotnie przez gremia wspólnotowe, ośrodki naukowe i publicystykę jako instytucje, które przyczyniły się do powstania sytuacji patologicznej w działalności banków i firm inwestycyjnych, głównie przez tworzenie zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka, działanie w warunkach konfliktu interesów, nietrafne prognozy. Podkreślano wielokrotnie, że poważnym błędem organów publicznych było dopuszczenie do funkcjonowania na rynku globalnym przedsiębiorstw wywierających znaczący wpływ na strategię inwestycyjną instytucji finansowych, pozostających poza jakimkolwiek nadzorem ostrożnościowym. Poważne nieprawidłowości w działalności agencji ratingowych w połączeniu z brakiem nadzoru nad ich działalnością oraz brakiem środków prawnych przeciwdziałających zaobserwowanym patologiom doprowadziły do kryzysu angażującego w rezultacie poważne środki publiczne w celu ratowania gospodarki. W latach 2009 - 2013 podjęto w Unii Europejskiej reformę prawa regulującego działalność agencji ratingowych. Zmiany miały objąć zwiększenie przejrzystości sposobu prowadzenia działalności przez agencje, w tym struktur i powiązań korporacyjnych, metodologii nadawania ocen, objęcie agencji ratingowych nadzorem i zapewnienie konkurencyjności na rynku usług ratingowych. W artykule poddaję analizie krytycznej wprowadzone zmiany pod względem ich spójności, skuteczności i prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Article concerns regulatory framework for rating agencies commonly considered as a trigger for financial crisis and reform of legislation aming at addressing that problem. Financial crisis has been analysed many times after crises became a fact. Credit agencies have been pointed out by European Union gremia, academic and public media as contributing much to the malfunctioning of credit institution and investment frms, encouraging excessive risk, providing their ratings to banks despite conflicts of intersts, missassesments, lack of knowledge and responsibility. It has been highlited that authorities made substantial mistake allowing three entrpreneurs to influence investment strategy of financial institutions active on global market beyond any prudential supervision. Substantial problems with functioning credit agecies as well as lack of supervision and surpervisory measures against irresponsible or fraudulent functioning of credit agencies resulted with financial crisis. It resulted with engaging public resouces to support global economy. Between 2009 - 2013 EU public institutiones took up three staged reform of a legal framework for cradit agencies. Main changes were aiming at transparency of their funcioning including corporate liasons and conflicts of inerests, methodology, supervising credit agencies and promoting competitivnes on the rating market. In the article I analyze aforementioned changes of law from the point of view of their consistency, effectiveness and efficiency.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego
Bibliografia
 • Amtenbrink, F., De Haan, J. (2009). Regulating credit ratings in the European Union: A critical first assessment of Regulation 1060/2009 on Credit Rating Agencies, Social Science Research Network. http://pa- pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract - id=1517626 (20.03.2014).
 • Bielska-Brodziak, A. (red.). (2001). Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2011). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: CHBeck.
 • Dudojc, P. (2013). Odpowiedzialność odszkodowawcza agencji ratingowych. PUG, (12), 18-25.
 • Fedorowicz, M. (2013). Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 • Góralczyk, W., Sawicki, S. (2013). Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa: LexisNexis.
 • Jurkowska-Zajdler, A. (2008). Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kosikowski, C. (2006). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis.
 • Kosikowski, C. (2011). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz. Warszawa: LexisNexis. (dotyczy odnośnika 26)
 • Kosikowski, C., Olszak, M. (2010). Od prawa bankowego do prawa rynku finansowego. W: Głuchowski J. (red.). System prawa finansowego. Warszawa: Wolters and Kluwer Polska.
 • Maciejewski, M. (2007). Prawo informacji - zagadnienia podstawowe. W: Góralczyk W. (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Nałęcz, A. (2010). Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Oręziak, L. (2009). Strefa Euro wobec kryzysu gospodarczego. W: Osiński J., Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Olszak, M. (2011). Bankowe normy ostrożnościowe. Białystok: Temida 2.
 • Srokosz, W. (2013). Działalność depozytowa jako podstawowa cecha instytucji parabankowej. Monitor Prawa Bankowego, (6), 54-65.
 • Szewczyk, J. (2013). Nowa regulacja odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych w Unii Europejskiej. PPH, (8), 25-32.
 • Zakrzewski, P. (2005). Cel spółdzielni. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1), 49-92.
 • Zalcewicz, A. (2013). Bank lokalny. Studium prawne. Warszawa: Difin.
 • Zombirt, J. (2011). Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.