PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 1 (ang) Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges | 31--36
Tytuł artykułu

Age Management in the Context of Demographic Crisis - Selected Survey Findings Concerning the SME Population in the Poznań County

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Increased migration processes, diminishing number of births, and civilization development gave rise to alarming demographic changes that lead to progressive demographic crisis. The fast pace of life, progress in the field of medicine, and changes in life style, and in the family model, cause constant modifications in the occupational breakdown of population. Over the last ten years, Poland has seen a clear decline in the inflow of people of working age to the number of people of post-working age. According to forecasts, this trend is also expected to continue in the coming decades. This represents a process of workforce aging. In view of this alarming data, it is necessary to take adaptation measures at the public, employer and employees levels. The answer to these challenges may be the effective use of the potential of various age groups among employees, coordinated with responses to their needs, understood as age diversity management. Supported additionally with social capital, they can become an important source of the company's success in the market. The main purpose of this article is to present selectedresults of the CATI and PAPI surveys in the field of managing the age diversity of employees in SMEs in the Poznan county. The obtained data confirms the general trend observed in the country regarding the low level of implementation of the indicated concept. The fact of having significant awareness among managers about the significance of the age differences among employees does not, however, necessitate the implementation of age management. In the surveyed companies, the culture of inclusion is not promoted either. (original abstract)
Twórcy
 • Poznan University of Technology
 • Poznan University of Technology
Bibliografia
 • 1. Adamczyk, M.D., 2016. Wizja starości w opinii Polaków. Studium socjologiczne. Rocznik Nauk Społecznych, 8(44), 243-267. [Vision of old age in the opinion of Poles].
 • 2. Bojarczuk, B., Pietrzak, M., 2018. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników. Studia i Prace WNEIZ US, 51/2. [Age diversity management in the process of differentiating development offers for employees].
 • 3. Bratnicki, M., Dyduch, W., Zbierowski, P., 2002. Przedsiębiorczość a kapitał społeczny. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, vol 3, 12. [Entrepreneurship vs. social capital].
 • 4. Dąbrowska, A., Jurkiewicz, I., Cybulska, M., Dziemianowicz, W., Marchewa, W., Pecio, A., Burnicki, K., 2019. Ekspertyza z zakresu branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski. Warszawa: Geoprofit. [Expert opinion on the dominant industries in the region's economy as part of the identification of the economic specialization of the Wielkopolska region].
 • 5. Dyduch, W., 2001. Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności. [An organization's social capital as a fuel for entrepreneurship and innovation]. http://www.zti. com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html
 • 6. Eurostat, 2020. Ageing Europe - statistics on working and moving into retirement. Luxemburg: European Union. https://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_ statistics_on_working_and_moving_into_retirement
 • 7. Eurostat, 2022a. Demographic balances and indicators by type of projection. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ PROJ_19NDBI__custom_3204366/default/bar?lang=en
 • 8. Eurostat, 2022b. Employment rates by sex, age and citizenship (%). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__ custom_3204293/default/bar?lang=en
 • 9. Fazlagić, J., 2014. Zarządzanie róż norodnością a zarządzanie wiedzą. e-mentor, 1(53), 54-61. [Diversity management vs. knowledge management]. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/53/id/1078
 • 10. Gajowiak, M., 2017. Dyskryminacja ze względu na wiek - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, 73, 64-79. [Age discrimination - selected aspects].
 • 11. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., 2010. Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości - zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Sustainability in business i.e. the enterprise of the future - paradigm shifts and management concepts].
 • 12. GUS (Główny Urząd Statystyczny, Statistics Poland), 2020. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Warszawa. [Population. State and structure of population and natural movement in territorial section]. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc- stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju- terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2020,6,29.html
 • 13. GUS (Główny Urząd Statystyczny, Statistics Poland), 2022. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raport z wstępnych wyników. Warszawa. [National Census of Population and Housing 2021. Report on preliminary results].
 • 14. Jawor-Joniewicz, A., Sajkiewicz, B., 2017. Motywowanie różnorodnego zespołu pracowniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4(964). [Motivating a diverse workforce].
 • 15. Kirton, G., Greene, A., 2005. The dynamics of managing diversity. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • 16. Kupczyk, T., Stor, M., 2017. Zarządzanie kompetencjami. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlowa. [Competence Management].
 • 17. Libertowska, A. (2020). Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. [Social capital in enterprise value management].
 • 18. Litwiński, J., Sztanderska, U., 2013. Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, PARP. [Standards of age management in organizations].
 • 19. McElroy, M.W., 2002. Social innovation capital. Journal of Intellectual Capital, 3(1), 30-39. DOI: 10.1108/14691930210412827
 • 20. Pikuła, N.G., 2017. Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Praca Socjalna, 1(32), 17-32. [Selected social policy issues in the context of an aging society].
 • 21. PUP (Powiatowy Urząd Pracy), 2019. Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Poznań. [Labour market in Poznań and Poznań County]. https://www.bip.powiat.poznan.pl/ plik,31248,rynek-pracy-w-poznaniu-i-powiecie poznanskimw- 2019-roku.pdf
 • 22. Przybysz, J., Sauś, J., 2004. Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno- ekonomiczne. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej. [Social capital. Sociological and economic sketches].
 • 23. Przytuła, S., 2018. Kompetencje pracowników wobec wyzwań globalnego rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 194-205. [Competence of personnel facing challenges of the global labor market].
 • 24. Przytuła, S., 2019. Wyzwania międzynarodowego rynku pracy. W: S. Przytuła, red. Zarządzanie różnorodnością pracowników. Perspektywa globalnej mobilności i migracji. PWN: Warszawa, 19-38. [Challenges of the international labour market].
 • 25. Putnam, R., 1995. Demokracja w działaniu. Kraków: Wyd. Znak. [Democracy in Action].
 • 26. Ricco, R., Guerci, M., 2014. Diversity challenge: an integrated process to bridge the 'implementation gap'. Business Horizons, 57(2), 235-245.
 • 27. Serageldin, I., Grootaert, C., 2000. Defining social capital: an integrating view. In: P. Dasgupta, I. Serageldin, eds. Social capital: A multifaceted perspective. Washington D.C.: World Bank, 40-58.
 • 28. Szatur-Jaworska, B., 2002. Starzenie się ludności Polski - wyzwaniem dla polityki społecznej. Gerontologia Polska, 10(4), 199-206. [The aging of the Polish population - a challenge for social policy].
 • 29. Sztompka, P., 2016. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Znak. [Social Capital. A theory of interpersonal space].
 • 30. Trafiałek, E., Klimczuk, A., 2017. Kapitał społeczny ludzi starszych. W: A.A. Zych, red. Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 2, Katowice: Thesaurus Silesiae. [Social capital of the elderly].
 • 31. USwP (Urząd Statystyczny w Poznaniu), 2020. Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2019 r. s. Analizy statystyczne. Poznań. [Demographic situation of Wielkopolskie Province in 2019]. https://poznan.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ ludnosc/sytuacja-demograficzna-wojewodztwa-wielkopolskiego- w-2019-r-,6,2.html
 • 32. Walczak, W., 2010. Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa. e-mentor, 2(34). [Knowledge management and the creation of intellectual capital in the modern enterprise]. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/34/id/727
 • 33. WUPwP (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu), 2020. Znaczenie sektora MSP w kontekście zmian wielkopolskiego ryku pracy. Poznań. [Importance of the SME sector in the context of changes in the Wielkopolska labour market]. https:// wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/2074094/ Znaczenie sektora MÅšP w kontek% C5›cie zmian wielkopolskiego rynku pracy 2020 r./af5cf6b0-631d-4ac7-98ad-f0440a8cfbc5? t=1607068151000
 • 34. Zając, M., 2014. Znaczenie róż norodności wiekowej pracowników w kontekście wybranych obszarów zarządzania wiedzą w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, s. Zarządzanie, 15, 25-36. [The significance of age diversity of employees in the context of selected areas of knowledge management in organisations].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.