PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 25 | z. 4 | 165--180
Tytuł artykułu

MOOC Education for Sustainable Development. The Erasmus+ Project Experience

Warianty tytułu
Edukacja MOOC na rzecz zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia projektu Erasmus+
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the scope of the international curriculum developed under the MOOC4ALL project financed by the Erasmus Plus Strategic Partnerships Program for the MOOC platform https:// platform.mooc4all.eu/. The project partners were research units and non-profit organizations from Germany, Poland, Romania and Hungary. Developed under the project, the curricula covers topics in the "green area" such as renewable energy sources, waste management and sustainable development. Research conducted in the consortium countries has demonstrated the need to create online courses in these subject areas to respond to market demand and achieve the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Green education is essential for safeguarding a sustainable world, maintaining it and preserving it for future generations. Currently, in times of climate crisis, increasing public awareness through non-formal education is of key importance. In the field of education, MOOCs have attracted a lot of attention as tools for open distance learning in the last decade. They make it possible to use the potential of new technologies in the didactic process and enable a reduction in the differences between developing and developed countries thanks to new interactive digital learning channels, which transpired to be particularly important during the Covid-19 pandemic. The online courses developed as part of the project are available to participants free of charge in five languages - English, German, Polish, Romanian and Hungarian. (original abstract)
W artykule przedstawiono zakres międzynarodowego programu nauczania typu MOOC (Masowy otwarty kurs online) opracowanego w ramach projektu MOOC4ALL finansowanego z Programu Erasmus+. Partnerami projektu były jednostki naukowe oraz organizacje non-profit z Niemiec, Polski, Rumunii oraz Węgier. Opracowane w ramach projektu programy nauczania obejmują tematy z zakresu zielonych obszarów, takie jak odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój oraz gospodarka odpadami. Badania przeprowadzone w krajach konsorcjum wykazały potrzebę tworzenia kursów online w tych obszarach tematycznych, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku oraz osiągnąć cele "Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030". Edukacja ukierunkowana na zielone tematy jest niezbędna do ochrony zrównoważonego świata, jego przetrwania i zachowania go dla przyszłych pokoleń. Obecnie w dobie kryzysu klimatycznego zwiększanie świadomości społecznej poprzez edukację pozaformalną ma kluczowe znaczenie. W dziedzinie edukacji MOOC-i jako narzędzia otwartego uczenia się na odległość wzbudziły w ostatniej dekadzie duże zainteresowanie. Umożliwiają one wykorzystanie w procesie dydaktycznym potencjału nowych technologii, dają możliwość zmniejszenia różnic między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, dzięki nowym interaktywnym kanałom cyfrowego uczenia się, co okazało się to szczególnie istotne podczas pandemii Covid-19. Kursy online opracowane ramach projektu dostępne są dla uczestników bezpłatnie w pięciu językach: angielskim, niemieckim, polskim, rumuńskim oraz węgierskim. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
25
Numer
Strony
165--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Mineral and Energy Economy Research Institute, PAS, Kraków
 • Mineral and Energy Economy Research Institute, PAS, Kraków
 • UBB e.V., Germany
autor
 • UBB e.V., Germany
autor
 • UBB e.V., Germany
Bibliografia
 • Abad-Segura et al. 2020 - Abad-Segura, E., González-Zamar, M.D., Infante-Moro, J. and Ruipérez García, G., 2020. Sustainable Management of Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends. Sustainability 12(5), DOI: 10.3390/su12052107.
 • Barron et al. 2022 - Barron, R., Maria, R., Cobo, R., Munoz-Najar, J.C., Ciarrusta, A.S. and Inaki, A. 2022. Remote Learning During the Global School Lockdown : Multi-Country Lessons (English). Washington, D.C.: World Bank Group. [Online] http://documents.worldbank.org/curated/en/668741627975171644/Remote-Learning-During-the-Global-School-Lockdown-Multi-Country-Lessons [Accessed: 2022-10-26].
 • Bertani, R., 2015. Geothermal Power Generation in the World 2010-2014 Update Report. [In:] Proceedings World Geothermal Congress 2015.
 • BildungsCent. [Online] http://www.bildungscent.de/bildungscent/bildungscent-ev/ [Accessed: 2022-10-25].
 • Blasberg et al. 2021 - Blasberg, M., Höflinger, L., Kuntz, K. and Schaap, F. 2021. Generation Lockdown. Schoolchildren Around the World Face a Steep Uphill Battle. Der Spiegel 9. [Online] https://www.spiegel.de/international/world/generation-lockdown-schoolchildren-around-the-world-face-a-steep-uphill-battle-a-58d3ad33-32f1-4f96-97cc-940e72ab03a9 [Accessed: 2022-10-25].
 • CalmerClassroms 2021. [Online] https://calmerclassrooms.today/the-pros-and-cons-of-teaching-styles/ [Accessed: 2022-11-05].
 • Dewar et al. 2014 - Dewar, E., Uhomoibhi, J., Ross, M. and Hutty, D. 2014. MOOCs development and implementation: The challenges and prospects of higher education in emerging countries. THF working paper No 5, The Head Foundation (2014). [Online] https://headfoundation.org/wpcontent/uploads/2020/11/thf-papers_-MOOCs-Development-and-Implementation.pdf [Accessed: 2022-10-25].
 • ESD Roadmap 2020. Education for Sustainable Development Roadmap. UNESCO, France. ISBN 978-92-3-100394-3. [Online] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802.locale=en [Accessed: 2022-10-25].
 • Hew, K.F. and Cheung, W.S. 2014. Students' and instructors' use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review 12, pp. 45-58.
 • Holfelder, A.K. 2019. Towards a sustainable future with education? Sustainability Science 14, pp. 943-952, DOI: 10.1007/s11625-019-00682-z.
 • Hutter, G. 2020. Geothermal power generation in the world 2015-2020 update report. [In:] Proceedings of the world geothermal congress, Reykjavik, Iceland, 26 April-2 May 2020.
 • Gomez, F.G. and Gomez, P.M. 2021. Use of moocs in health care training: A descriptive-exploratory case study in the setting of the covid-19 pandemic. Sustainability 13(19), DOI: 10.3390/su131910657.
 • Impey, Ch. and Formanek, M. 2021. MOOCS and 100 Days of COVID: Enrollment surges in massive open online astronomy classes during the coronavirus pandemic. Social Sciences & Humanities Open 4(1), DOI: 10.1016/j.ssaho.2021.100177.
 • Jiricka et al. 2016 - Jiricka, A., Formayer, H., Schmidt A., Voller, S., Leitner, M., Fisher, T.B. and Wachter, T.F. 2016. Consideration of climate change impacts and adaptation in EIA practice - Perspectives of actors in Austria and Germany. Environmental Impact Assessment Review 57, pp. 78-88, DOI: 10.1016/j.eiar.2015.11.010.
 • Kanwar, A. and Daniel, J. 2020. Report to commonwealth education ministers: From response to resilience. Commonwealth of Learning, UNESCO. [Online] https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Report-to-Commonwealth-Education-Ministers.pdf [Accessed: 2020-10-25].
 • Kasztelewicz, A. and Kępińska, B. 2015. Public Perception of Geothermal Energy in Selected European Countries. Proceedings from the World Geothermal Congress 2015, 19-24 April 2015, Australia-New Zealand.
 • Li, C. and Zhou, H. 2018. Enhancing the Efficiency of Massive Online Learning by Integrating Intelligent Analysis into MOOCs with an Application to Education of Sustainability. Sustainability 10, DOI: 10.3390/su10020468.
 • Lackner et al. 2014 - Lackner, E., Kopp, M. and Ebner, M. 2014. How to MOOC? - A pedagogical guideline for practitioners. Roceanu, I. (ed.). Proceedings of the 10th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 24-25, 2014. Publisher: Editura Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".
 • Lund, W.J. and Toth, A. 2021. Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review. Proceeding World Geothermal Congress 2020+1, Reykjavik, Iceland, April-October 2021. Paper 01011.
 • Ma, L. and Lee, C.S. 2018. Understanding the Barriers to the Use of MOOCs in a Developing Country: An Innovation Resistance Perspective. Journal of Education Computing Research 57(3), DOI: 10.1177/0735633118757732.
 • Mróz et al. 2020 - Mróz, A., Ocetkiewicz, I. and Tomaszewska, B. 2020. What should be included in education programmes. The socioeducation analysis for sustainable management of natural resources. Journal of Cleaner Production 250, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119556.
 • Neubock et al. 2015 - Neubock, K., Kopp, M. and Ebner, M. 2015. What do we know about typical MOOC participants? First insights from the field. Research Track, Proceedings of the 3rd European MOOC Stakeholder Summit 2015, Mons, Belgium.
 • Ocetkiewicz et al. 2017 - Ocetkiewicz, I., Tomaszewska, B. and Mróz, A. 2017. Renewable energy in education for sustainable development. The Polish experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews 80, pp. 92-97, DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.144.
 • Ordu, U. 2021. The Role of Teaching and Learning Aids/Methods in a Changing World. BCES Conference Books 19. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society, ISSN 2534-8426.
 • Pająk et al. 2020 - Pająk, L., Tomaszewska, B., Bujakowski, W., Bielec, B. and Dendys, M. 2020. Review of the low-enthalpy Lower Cretaceous geothermal energy resources in Poland as an environmentally friendly source of heat for urban district heating systems. Energies 13(6), pp. 1-14, DOI: 10.3390/en13061302.
 • Park et al. 2020 - Park, C.-H., Ko, Y.-J., Kim, J.-H. and Hong, H. 2020. Greenhouse Gas Reduction Effect of Solar Energy Systems Applicable to High-rise Apartment Housing Structures in South Korea. Energies 13(10), DOI: 10.3390/en13102568.
 • Rahner et al. 2018 - Rahner, S., Winter, I., Hartmann, M., Wittig, F., Kasztelewicz, A., Tomaszewska, B., Pająk, L., Dendys, M., Operacz, A., Mraz, M. and Nistor, S. 2018: Study on national activities and funding opportunities of furthering education programs for unemployed academics. E3S Web of Conferences 66, DOI: 10.1051/e3sconf/20186603004.
 • Reid, A. 2019. Climate change education and research: possibilities and potentials versus problems and perils? Environmental Education Research 25(6), pp. 767-790, DOI: 10.1080/13504622.2019.1664075.
 • Smol et al. 2020 - Smol, M., Adam, C. and Preisner, M. Circular economy model framework in the European water and wastewater sector. Journal of Material Cycles and Waste Management 22, pp. 682-697, DOI: 10.1007/s10163-019-00960-z.
 • Spitzer, M. 2015. Cyber sick! Digitized life ruins our health (Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert). Ulm: Droemer HC (in German).
 • Soltani et al. 2021 - Soltani, M., Kashkooli, F.M., Souri, M., Rafiei, B., Jabarifar, M., Gharali, K. and Nathwani, J.S. 2021. Environmental, economic, and social impacts of geothermal energy systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 140, DOI: 10.1016/j.rser.2021.110750.
 • Sa, M.J. and Serpa, S. 2021. The covid-19 pandemic as an opportunity to foster the sustainable development of teaching in higher education. Sustainability 12(20), pp. 1-16, DOI: 10.3390/su12208525.
 • Sammour et al. 2019 - Sammour, G., Al-Zoubi, A. and Schreurs, J. 2019. Deployment of MOOCs in Virtual Joint Academic Degree Programs. [In:] Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2019), pp. 637-643, DOI: 10.5220/0007754806370643.
 • Schmeichel-Zarzezna, M. 2019. The digital generation how the world changed the young and how they will change the world. Vol. 1 (Pokolenie cyfrowe jak świat zmienił młodych i jak oni zmienią świat. Cz. 1). [Online] https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/pokolenie-cyfrowe-jak-swiat-zmienil-mlodych-i-jak-oni-zmienia-swiat-cz-1 [Accessed: 2022-10-26] (in Polish).
 • Su et al. 2021 - Su, P.Y., Guo, J.H. and Shao, Q.G. 2021. Construction of the quality evaluation index system of mooc platforms based on the user perspective. Sustainability 13(20), DOI: 10.3390/su132011163.
 • Szulc-Wrońska, A. and Tomaszewska, B. 2020. Low enthalpy geothermal resources for local sustainable development: A case study in Poland. Energies 13(19), DOI: 10.3390/en13195010.
 • Tabuenca et al. 2019 - Tabuenca, B., Kalz, M. and Löhr, A. 2019. Massive Open Online Education for Environmental Activism: The Worldwide Problem of Marine Litter. Sustainability 11, DOI: 10.3390/su11102860.
 • Tomaszewska et al. 2018 - Tomaszewska, B., Kasztelewicz, A., Dendys, M., Bujakowski, W., Rahner, S., Hartmann, M. and Weinreich, J. 2018. European educational concept in environmental nature- and climate protection to safeguard a cross border sustainable development. E3S Web of Conferences 66, DOI: 10.1051/e3sconf/20186603005.
 • Tresa et al. 2021 - Tresa, E., Burazeri, G., Van Den Broucke, S., Qirjako, G. and Czabanowska, K. 2021. Nonformal education as health promotion method among European youth: The example of transitional Albania. Health Promotion International 36(5), pp. 1463-1472, DOI: 10.1093/heapro/daab005.
 • UNESCO Framework ESD for 2030. Towards achieving the SDGs (UNESCO ESD 2030 Programme).
 • UNESCO Guidelines 2002. Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris, France, 2002.
 • Unicef 2021a. [Online] https://www.unicef.org/cuba/en/press-releases/around-2-3-children-are-still-out-classroom-latin-america-and-caribbean [Accessed: 2022-10-25].
 • Unicef 2021b. [Online] https://www.unicef.org/india/press-releases/covid-19-schools-more-168-millionchildren-globally-have-been-completely-closed [Accessed: 2022-10-25].
 • Yang, Q. and Lee, Y.C. 2021. The critical factors of student performance in MOOCs for sustainable education: A case of Chinese universities. Sustainability 13(14), DOI: 10.3390/su13148089.
 • Yi-Chen, L. and Li-Hsun, P. 2020. Efective Teaching and Activities of Excellent Teachers for the Sustainable Development of Higher Design Education. Sustainability 12(1), DOI: 10.3390/su12010028.
 • Wachowicz-Pyzik et al. 2020 - Wachowicz-Pyzik, A., Sowiżdżał, A., Pająk, L., Ziółkowski, P. and Badur, J. 2020. Assessment of the effective variants leading to higher efficiency for the geothermal doublet, using numerical analysis-case study from Poland (Szczecin Trough). Energies 13(9), pp. 1-20, DOI: 10.3390/en13092174.
 • Zhan et al. 2015 - Zhan, Z., Fong, P.S.W., Mei, H., Chang, X., Liang, T. and Ma, Z. 2015. Sustainability Education in Massive Open Online Courses: A Content Analysis Approach. Sustainability 7, pp. 2274-2300, DOI: 10.3390/su7032274.
 • Zhenghao et al. 2015 - Zhenghao, C., Alcorn, B., Christensen, G., Eriksson, Koller D. and Emanuel, E.J. 2015. Who's benefiting from MOOCs, and why? Harvard Business Review. [Online] https://hbr.org/2015/09/whos-benefiting-from-moocs-and-why? [Accessed: 2022-10-25].
 • The Financial Times 2019. Richard Waters. - www.ft.com/content/60e90be2-1a77-11e9-b-191-175523b59d1d elearningindustry.com. [Online] (https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-best-practices [Accessed: 2022-10-25].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.