PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 24 | z. 4 | 40--52
Tytuł artykułu

Price Differentiation of Agricultural Products in Poland - Regional Approach

Warianty tytułu
Zróżnicowanie cen produktów rolnych w Polsce - ujęcie regionalne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of the research was to assess the price differences of selected agricultural products in the area of the first degree administrative division of Poland. The study focused on the analysis of the dynamics of price changes in individual regions, specified the impact of the production volume and consumption of a given product on the retail price, and an attempt was made to define a regression model in terms of the price of an agricultural product. The years 2010-2019 were assumed as the research period, and four products were analyzed: sugar, eggs, flour and milk. It was found that the average annual dynamics of changes was similar for all voivodeships, in particular for products such as flour, eggs and sugar. In the case of the correlation analysis, it was found that there was a certain interdependence of prices in relation to production and prices for consumption, which is not coherent on a regional basis. The regression model analysis proved ineffective in trying to forecast future market behavior as well as consumer behavior.(original abstract)
Głównym celem badań była ocena różnic cenowych wybranych produktów rolnych w zakresie podziału administracyjnego Polski I stopnia. W badaniu skupiono się na analizie dynamiki zmiany cen w poszczególnych regionach, określono wpływ wielkości produkcji oraz spożycia danego produktu na cenę detaliczną. Podjęto także próbę określenia modelu regresji w aspekcie kształtowania się ceny produktu rolnego. Za okres badań przyjęto lata 2010-2019, a przedmiotem analiz były cztery produkty: cukier, jajka, mąka oraz mleko. Stwierdzono, że średnia dynamika zmian w ujęciu rocznym była zbliżona dla wszystkich województw, w szczególności dla takich produktów, jak: mąka, jajka i cukier. W przypadku analizy korelacji, stwierdzono, że istniała pewna współzależność cen względem produkcji oraz cen do spożycia, która nie jest spójna w ujęciu regionalnym. Analiza modelem regresji okazała się nieskuteczna w zakresie próby prognozowania przyszłych zachowań rynku, jak również poczynań konsumentów.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
40--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • 1. Bórawski Piotr, Magdalena Kowalska. 2017. Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE (Changes in the production and consumption of milk and dairy products in Poland compared to the EU). Zeszyty Nau-kowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (3): 17-28.
 • 2. Constance Douglas H., Jere L. Gilles, William D. Heffernan. 1990. Agrarian policies and agricultural systems in the United States. [In] Agrarian policies and agricultural systems, ed. A. Bonanno, 9-75. Boulder, Colorado: Westview Press.
 • 3. Czyżewski Andrzej, Marta Guth. 2016. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnie-niem Polski (Diversification of milk production in macroregions of the European Union with distinction for Poland). Warszawa: PWN.
 • 4. Firlej Krzysztof, Marcin Stanuch. 2021. Comparative assessment of cow's milk production and its prices in the member states of the European Union. Problems of Agricultural Economics 3: 125-140.
 • 5. Firlej Krzysztof, Marcin Stanuch. 2022. Food chain price differences - theoretical and methodological aspects. Annals PAAAE XXIV (1): 54-66.
 • 6. Granger C.W.J. 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica 37 (3): 424-438.
 • 7. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2022a. Dane według dziedzin (Data by domain), https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat, access: 11.07.2022.
 • 8. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2022b. Statystyka w praktyce (Statistics in practice), https://gdansk.stat.gov.pl/gfx/gdansk/userfiles/_shared/starszy_redaktor/edukacja_statystyczna/materialy_edukacyjne/statystyka_w_praktyce.pdf, access: 10.07.2022.
 • 9. Hamulczuk Mariusz, Justyna Kufel-Gajda, Stanisław Stańko, Grzegorz Szafrański, Krystyna Świetlik. 2016. Ceny żywności w Polsce i ich determinanty (Food prices in Poland and their determinants). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 10. Hryszko Krzysztof, Piotr Szajner. 2013. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce (The situation on the world sugar market and its impact on the possibilities of growing sugar beet in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 11. Kubala Sebastian. 2019. Wpływ zmian cen surowców rolnych na poziom konsumpcji żywności w Polsce. [W] Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych (The impact of changes in agricultural commodity prices on the level of food consumption in Poland. [In] Marketing in development strategies of market entities), eds. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz, 95-105. Warszawa: SGGW.
 • 12. Omiotek Zbigniew, Waldemar Wójcik. 2014. Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy (Application of the Hellwig's method to the reduction of the dimension space of the features of thyroid ultra-sound images). Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 3: 14-17. DOI:10.5604/20830157.1121333.
 • 13. Podkaminer Leon. 2017. Popyt na żywność w świetle danych międzynarodowego programu porównawczego dla 2011 r. (The demand for food in the light of the data of the international comparative program for 2011). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (353): 154-168.
 • 14. Rembeza Jerzy, Jadwiga Seremak-Bulge. 2010. Zmiany cen i relacji cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych (Changes in prices and price relations in basic food markets). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 112-125.
 • 15. Rembisz Włodzimierz, Agata Sielska, Agnieszka Bezat. 2011. Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej (Model of demand-related growth of agri-food production). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 16. Seremak-Bulge Jadwiga. 2016. Zmiany cen detalicznych przetworów mlecznych oraz spożycia mleka po akcesji do Unii Eu-ropejskiej (Changes in retail prices of dairy products and milk consumption after accession to the European Union). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 53-65.
 • 17. Stanisławska Joanna, Izabela Kurzawa. 2016. Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce (Consumption of bread and cereal products in households by socio-economic groups in Poland). Studia i Prace WNEiZ US 43 (3): 392-401.
 • 18. Świetlik Krystyna. 2019. Zmienność światowych cen żywności w latach 2000-2018 (Volatility of world food prices in 2000-2018). Problemy Rolnictwa Światowego 19 (2): 196-209.
 • 19. Tukey John. 1977. Exploratory data analysis. Boston: Addison-Wesley.
 • 20. Woś Augustyn. 1996. Agrobiznes, makroekonomia (Agribusiness, macroeconomics). Warszawa: Key Text.
 • 21. Żuchowski Ireneusz, Agnieszka Brelik. 2007. Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta (Selected issues of the theory of consumer behavior). Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 21: 207-231.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.