PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 117--132
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo dzieci i ich prawo do ustalenia swojego pochodzenia w przypadku zmiany płci przez transseksualnego rodzica

Warianty tytułu
Safety of Children and Their Right to Determin Their Origin in Case of a Gender Reassignment by Transgender Parent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, na ile ustawodawstwo polskie zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w przypadku zmiany płci metrykalnej przez ich rodzica. Analizie została poddana problematyka dotycząca ustalenia prawa do pochodzenia dziecka. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym stanie prawnym obowiązującym w Polsce zapewniono bezpieczeństwo tych dzieci w wystarczającym stopniu i czy stworzono im odpowiednie warunki, by mogły urzeczywistnić swoje uprawnienia i wolności. Problematyka ta należy do kategorii wrażliwych i istotnych z punktu widzenia interesu społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to show how Polish legislation provides security for children in the case of gender reassignment by their parent. The issue of determining the right of origin of a child is presented, as well as considering whether, in the current legal situation in Poland, the safety of these children is sufficient and creates appropriate conditions for them to exercise their rights and freedoms. These issues belong to the category of sensitive and relevant to the public interest.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
117--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Boratyńska, M. (2016). Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 marca 2016 r., sygn. I ACa 1830/15. Prawo i Medycyna, 18(4), 131-151.
 • Dolecki, H., Sokołowski, T. (red.). 2013. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Dulko, S. (1982). Stwierdzenie zmiany płci w drodze sądowej. Nowe Prawo, 9/10, 71-76.
 • Dulko, S. (2008). Modele partnerstwa i relacji małżeńskich transseksualistów typu kobieta-mężczyzna i mężczyzna-kobieta. Przegląd Seksuologiczny, 4, 5-11.
 • Filar, M. (1996). Transseksualizm jako problem prawny. Przegląd Sądowy, 1, 73-84.
 • Gromadzki, C. (1997). Poczucie przynależności do danej płci jako kryterium przy zmianie oznaczenia płci w akcie urodzenia transseksualistów. Przegląd Sądowy, 10, 61-89.
 • Haberko, J. (1999). Charakter prawny uznania dziecka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 155-167.
 • Haberko, J., Łączkowska, M. (red.). (2005). Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty wspomaganej prokreacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Ignatowicz, J. (1996). Glosa do uchwały SN z dnia 22 września 1995 r., III CZP 118/95. Orzecznictwo Sądów Polskich, 4 (poz. 78), 192-197.
 • Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Imieliński, K. (1985). Seksuologia. Zarys encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kuśmirek, O., Sztandera, F. (2017). Prawne aspekty zmiany płci - glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2016 r., I ACa 1830/15. Medyczna Wokanda, 9, 275-286.
 • Łączkowska, M. (2011). Ustalenie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej. Acta Iuris Stetinensis, 2, 29-48.
 • Łopatka, A. (1991). (red.). Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w dniach 19-20 marca 1991 roku. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Matczuk, J. (2012). Osoby transseksualne w procesie zmiany płci - wybrane zagadnienia prawne. W: A. Kłonkowska (red.), Transpłciowość - androgynia. Studia o przekraczaniu płci (s. 163-196). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mazurkiewicz, J. (1975). Uznanie dziecka poczętego. Studia Prawnicze, 4, 70-78.
 • Osajda, K. (red.). (2017). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO. Warszawa: C. H. Beck.
 • Osajda, K. (2004). Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sadów polskich. Przegląd Sądowy, 5, 143-162.
 • Piątowski, J. S. (red.). (1985). System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Rozental, K. (1991). O zmianie płci metrykalnej de lege ferenda. Państwo i Prawo, 10, 64-73.
 • Stojanowska, W. (1979). Rozwód a dobro dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Szeroczyńska, M. (2017). Między dobrem dziecka a literą prawa - ustalenie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez trans-ojca. Rozważania na tle postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2016 r., sygn. I ACa 1830/15. Ius Novum, 3, 182-197.
 • Wojcieszak, A. (2016). Zabieg medycznie wspomaganej prokreacji a ustalenie ojcostwa. Medyczna Wokanda, 8, 205-215.
 • Wróbel, J. (2011). Transpozycje płci: andromimeza, transwestytyzm, transseksualizm. Nasz Dziennik, 252, 16-17.
 • Zielonacki, A. (1988). Zmiana płci w świetle prawa polskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 39-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.