PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 13 | nr 45 Autorytet władzy politycznej | 53--69
Tytuł artykułu

Autorytet polityczny w Ukrainie w ujęciu atrybutywnym

Autorzy
Warianty tytułu
Political Authority in Ukraine in an Attributive Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest zbadanie cech właściwych dla autorytetu politycznego w Ukrainie, a także czynników i uwarunkowań kontekstowych wpływających na ewolucją tej kategorii w ukraińskim systemie politycznym.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule zastosowano ujęcie atrybutywne, pozwalające łączyć analizę cech przypisywanych autorytetowi politycznemu z refleksją nad skutecznością jego oddziaływania przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych perspektyw czasowych, z naciskiem na uwarunkowania i trendy bieżące.
PROCES WYWODU: Opierając się na analizie danych socjologicznych, w artykule omówiono kluczowe uwarunkowania kontekstowe, które wpływają na ewolucję autorytetu politycznego w Ukrainie. W pierwszej części opracowania skupiono się na kontekście historycznym oraz cechach specyficznych autorytetu politycznego w okresie dwóch ukraińskich rewolucji. Część druga została poświęcona zmianom, jakich autorytet polityczny doświadcza w okresie agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W analizie zidentyfikowano główne cechy, uwarunkowania i czynniki konstytuujące autorytet polityczny w Ukrainie. Wyjaśniono korelację wzajemną tych elementów, a także przyczyny i źródła powstawania oraz kryzysu autorytetów politycznych na gruncie ukraińskim.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł może być potraktowany jako wstęp do dyskusji na temat autorytetów politycznych w Ukrainie, a także dynamiki procesu wewnątrzpolitycznego jako takiej, w szczególności w okresie postrewolucyjnym oraz w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The scientific aim of the article is to examine the characteristics inherent in political authority in Ukraine, as well as the factors and contextual conditions influencing the evolution of this category in the Ukrainian political system.
RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article uses an attributive approach that allows to combine the analysis of features attributed to political authority with reflection on the effectiveness of its impact while taking into account different time perspectives with an emphasis on current conditions and trends.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Based on the analysis of sociological data, the article discusses the key contextual conditions that affect the evolution of political authority in Ukraine. The first part of the study focuses on the historical context and specific features of political authority during the two Ukrainian revolutions. The second part is devoted to the changes that political authority experiences during the period of Russian aggression against Ukraine.
RESEARCH RESULTS: The analysis identified the main features, conditions and factors constituting political authority in Ukraine. The mutual correlation of these elements, as well as the causes and sources of the emergence and crisis of political authorities on Ukrainian soil, was explained.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The article can be treated as an introduction to the discussion on political authorities in Ukraine, as well as the dynamics of the internal political process as such, in particular in the post-revolutionary period and in the context of Russian aggression against Ukraine. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Strony
53--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • tv.(2016). Prezydent Juszczenko: wid mesiji ukrajinśkoho narodu do politycznoho wyhnancia. https://24tv.ua/prezident_yushhenko_vid_mesiyi_ukrayinskogo_narodu_do_politichnogo_vignantsya_n718349 (data dostępu: 25.06.2022).
 • BBC. (2019). Zełenśkyj poswarywsia z weteranamy u Zołotomu: "Ja ż ne łoch, zbroju pryberit". https://www.bbc.com/ukrainian/news-50193225 (data dostępu: 26.06.2022).
 • BBC. (2022). "Zełenśkyj hraje rol, jakoji wid ńioho majże nichto ne oczi-kuwaw" - switowi ZMI. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60522675 (data dostępu: 27.06.2022).
 • Bekeszkina, I. (2022). Poky my żywi... Kyjiw: Fond "Demokratyczni iniciatywy" im. I. Kuczeriwa: "Styłos".
 • Bojko, C. (2011). Polityczne liderstwo w Ukrajini: henezys i dynamika rozwytku. Politycznyj menedżment, 6, 91-100.
 • DIF. (2021).Serjozni ta weseli pidsumky 2021 roku. https://dif.org.ua/article/seryozni-ta-veseli-pidsumki-2021-roku_ (data dostępu: 26.06.2022).
 • Fesenko, W. (2017). Swoju reputaciju ta rejtynh Sawczenko znyszczyła własnymy rukamy. https://gordonua.com/ukr/news/politics/fesenko-svoju-reputatsiju-i-rejting-savchenko-znishchila-vlasnimi-rukami-183438.html (data dostępu: 25.06.2022).
 • Jeszkilew, W. (2013). Awtorytet, charyzma ta powsiakdenni struktury ukrajinśkoho sociumu. https://zaxid.net/avtoritet_harizma_ta_povsyakdenni_strukturi_ukrayinskogo_sotsiumu_n1288407 (data dostępu: 24.06.2022).
 • Kasparow, H. (2022). Liderom wilnoho switu śiohodni je Zełenśkyj. Reszta jomu prosto pidihrujut'. https://gordonua.com/ukr/news/war/kasparov-liderom-vilnogo-svi-tu-sogodni-je-zelenskij-vsi-inshi-jomu-prosto-pidigrujut-1601724.html (data dostępu: 28.06.2022).
 • Kęsek, R.(2020). Problem tożsamości i samoidentyfikacji politycznej mieszkańców terenów okupowanych we wschodniej Ukrainie (w latach 2014-2020). W D. Pilipowicz, & R. Kęsek (Red.), Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze (s. 263-280). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Łeszczenko, S. (2012). Oliharchy na wyborach: Kołomojśkyj stawyt' na Kłyczka, Pinczuk rozkładaje u wsi koszy. https://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/7/6972227/ (data dostępu: 20.11.2022).
 • Łewczycz, O. (2016). Na czest' Sawczenko wże nazwały werszynu w Himałajach. https://zaxid.net/na_chest_savchenko_vzhe_nazvali_vershinu_v_gimalayah_n1393528 (data dostępu: 25.06.2022)
 • Macijewśkyj, J. (2016). U pastci hibrydnosti: zygzagy transformacij politycznoho reżymu w Ukrajini (1991-2014). Czerniwci: Knyhy - XXI.
 • Marcińczyk, B. (1991). Autorytet osobowy - geneza i funkcje regulacyjne. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Nowoje wriemia. (2015). Rejtynh moralnych awtorytetiw, na jakych riwniajut'sia ukrajinci - specproekt NW. https://nv.ua/ukr/publications/rejting-moralnih-avtoritetiv-na-jakih-rivnjajutsja-ukrajintsi-spetsproekt-nv-65187.html (data do-stępu: 23.06.2022).
 • Pahułycz, R. (2020). Swoboda słowa i wijśkowi: czy można krytykuwaty Zełenśkoho?. https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-viyskovy-i-krytyka-zelenskoho/30425330.html (data dostępu: 26.06.2022).
 • Panina, N. (2005). Ukrajinśke suspilstwo 1994-2005 - sociołohicznyj monitorynh. Kyjiw: Fond "Demokratyczni iniciatywy" im. I. Kuczeriwa.
 • Rating Group. (2018). Dynamika stawłennia do Hołodomoru 1932-33 rr. łystopad 2018. https://ratinggroup.ua/getfile/308/rg_golodomor_112018_press.pdf (data dostępu: 22.06.2022).
 • Rating Group. (2022). Desiate zahalnonacionalne opytuwannia: Ideołohiczni markery wijny. https://ratinggroup.ua/getfile/606/rg_ua_1000_ideological_markers_ua_042022_press.pdf (data dostępu: 23.06.2022).
 • Rating Group. (2022). Trynadciate zahalnonacionalne opytuwannia: zowniszńiopolityczni orijentaciji. https://ratinggroup.ua/getfile/611/rg_ua_international_1200_ua_062022_ _press.pdf (data dostępu: 25.06.2022).
 • Rating Group. (2022). Zahalnonacionalne opytuwannia: Ukrajina w umowach wijny. https://ratinggroup.ua/getfile/588/rg_ua_1200_032022_war_press.pdf (data dostępu: 27.06.2022).
 • Ruszczenko, I. (2020). Wijna cywilizacij. Anatomija rosijśko-ukrajinśkoho konfliktu. Kyjiw: Wydawnyczyj dim "Kyje-wo-Mohylanśka akademija".
 • Siergiejcew, T. (2022). Czto Rossija dołżna sdiełat' s Ukrainoj. https://archive.ph/FoMBp
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.