PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 2--7
Tytuł artykułu

Nieformalny zarząd spółki partnerskiej

Warianty tytułu
Informal Management of a Limited Partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęta została próba wykazania, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa model prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji ukształtowany może zostać w trojaki sposób. Pierwszy wariant, charakterystyczny dla handlowych spółek osobowych, opiera się na założeniu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez partnerów, drugi wynika z możliwości ustanowienia w spółce partnerskiej zarządu, któremu powierza się prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację na podstawie art. 97 Ksh. Możliwe jest ukształtowanie sfery prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji w sposób "pośredni", polegający na wyłonieniu w spółce nieformalnego zarządu. Celem ustanawiania w spółce partnerskiej formalnego zarządu jest ułatwienie partnerom sprawnego zarządzania spółką z jednoczesnym zwolnieniem partnerów od obowiązków w tym zakresie. Realizacja powyższego celu dokonana może zostać w drodze ukonstytuowania się w spółce gremium pełniącego funkcje nieformalnego zarządu. W jego skład wchodzić mogą osoby trzecie spoza stosunku spółki (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) oraz przynajmniej jeden partner spółki. Pozostali partnerzy powinni zostać pozbawieni prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. W artykule przeprowadzona została analiza podstaw prawnych wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji przez osoby trzecie, statusu prawnego tych osób z punktu widzenia stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki oraz dopuszczalne tryby pozbawienia partnerów prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Wskazane również zostały walory funkcjonalne wynikające z powierzenia prowadzenia spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacji nieformalnemu zarządowi w porównaniu do sytuacji ustanowienia w spółce formalnego zarządu na podstawie art. 97 Ksh.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to prove that in the light of the legal regulations now in force the model of management of a limited partnership and its representation may be arranged in three different ways. The first variant, specific for commercial partnerships, is based on the assumption of conducting the partnership's affairs and its representation by the partners, the second one results from the possibility of establishing a management board of the partnership which will be entrusted with the conducting of the partnership's affairs and its representation on the basis of art. 97 of the Code of Commercial Companies. It is also possible to arrange the sphere of the conducting of the partnership's affairs and its representation in an "indirect" way consisting in creation of an informal management board in the partnership. A formal management board in a partnership is established with the aim to enable the partners an efficient (smooth) management of the partnership while, simultaneously, releasing the partners from the obligations in this respect. The above aim may be achieved by establishing of a group of people in the partnership, performing the functions of its informal management. It may consist of third persons from outside the partnership (physical persons, legal persons or organisational units not being legal persons but empowered with the legal capacity by the law) and of at least one partner of the partnership. The other partners should be deprived of the right to conduct the partnership's affairs and its representation. In the article an analysis was made of the legal basis of performing obligations in the scope of conducting of the partnership's affairs and its representation by third persons, legal status of these persons from the point of view of internal and external relations of the partnership and permissible procedures of depriving the partners of the right to conduct the partnership's affairs and its representation. The functional benefits resulting from the entrusting of an informal management board with the conducting of the partnership's affairs and its representation against the situation of establishing a formal management board in the partnership on the basis of art. 97 of the Code of Commercial Companies, were also presented in the article.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Kidyba, A. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. I. Warszawa, 217.
 • Litwińska-Werner, M. (2007). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa, s. 261.
 • Nowacki, A. (2012a). Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów. PPH, (2), s. 5.
 • Nowacki, A. (2012b). Zarząd spółki partnerskiej. PPH, (3), s. 12 i nast.
 • Promińska, U. (2002). Uwagi w sprawie zarządzania i reprezentacji spółki partnerskiej. PPH, (11), s. 16 i nast.
 • Pyzioł, W. (2001). W: K. Kruczalak (red), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa, s. 146.
 • Rodzynkiewicz, M. (2009). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa, s. 158.
 • Siemiątkowski, T. Potrzeszcz, R. (2010). W: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. I. Warszawa, s. 454.
 • Sołtysiński, S. (2012). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. I. Warszawa, s. 760.
 • Szmitkowski, P. (2001). Stosunki wewnętrzne w spółce partnerskiej posiadającej zarząd. PPH, (10), s. 12 i nast.
 • Strzępka, J. A., Zielińska, E. (2013). W: J.A. Strzępka (red), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa, s. 115.
 • Wajda, D. (2007). Zarząd w spółce partnerskiej. Prawo Spółek, (6), s. 12 i nast
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.