PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 9 | 37--43
Tytuł artykułu

Grupa VAT - ocena wybranych aspektów polskiego rozwiązania z perspektywy orzecznictwa europejskiego i praktyki innych państw

Warianty tytułu
VAT Group: Assessment of Selected Aspects of the Polish Solution from the Perspective of European Case Law and the Practice of Other Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej grup VAT przewiduje art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112/WE. Opcja przewidziana w tym przepisie zakłada uznanie za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Tak ogólne ujęcie przepisów o grupach VAT w dyrektywie 2006/112/WE siłą rzeczy prowadzi do wielu różnic w ich konstrukcji w poszczególnych państwach. Praktyka funkcjonowania grup VAT była również przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (choć orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo ubogie), a także prac Komisji Europejskiej. Polska jest kolejnym krajem, który zdecydował się na skorzystanie z opcji przewidzianej przepisem art. 11 dyrektywy 2006/112/WE. Niniejszy artykuł ma na celu porównanie oraz próbę oceny wybranych aspektów polskiego rozwiązania z punktu widzenia orzecznictwa TS, prac Komisji Europejskiej oraz praktyki innych krajów członkowskich UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Article 11 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112) provides for the option of European Union Member States introducing VAT groups (a.k.a. VAT fiscal unities). The option resulting from this provision assumes regarding as a single taxable person any persons established in the territory of the given Member State who, while legally independent, are closely bound to one another by financial, economic and organizational links. Such a general formulation of provisions on VAT groups in Directive 2006/112/EC necessarily leads to many differences in their construction in different states. The practice of operation of VAT groups has also been the subject of judgments of the Court of Justice (although case law in this area is scarce), as well as the work of the European Commission. Poland is yet another country that has decided to use the option provided by Article 11 of Directive 2006/112/EC. This article compares and attempts to assess selected aspects of the Polish solution from the point of view of CJ case law, the work of the European Commission, and the practice of other EU Member States.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--43
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Annacondia F., EU VAT Compass 2017/2018, Amsterdam (IBFD) 2018.
  • Arfilli C., VAT Grouping: The Devil is not Only in the Detail, Master's Thesis LL.M. International Business Tax Law, Tilburg Law School.
  • Pfeiffer S., VAT Grouping From a European Perspective, IBFD Doctoral Series 2015.
  • Sarnowski J., Selera P., Grupa podatkowa - analiza prawnoporównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT, "Przegląd Podatkowy" 2019/10.
  • Suliga P., VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia, "Przegląd Podatkowy" 2021/8.
  • Wesołowska A., Podatkowa grupa VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 25 kwietnia 2013 r., C-480/10, LEX/el. 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.