PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 47--61
Tytuł artykułu

Risk Adjusted Management Control

Warianty tytułu
Kontrola zarządzania z uwzględnieniem ryzyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The necessary developments of management control in companies towards the increase of plans' execution certainty are imperative for securing the undisturbed, continuous increase of the economic profits. These developments should enable conscious and effective management the impact of risk on the functioning of companies. Disregarding risk in management control may lead to faulty decision-taking concerning running the business, contracts, loss of market opportunities and the lack of hedging the significant risks for the operational activity. The main task of management control is to prepare decisions that may be at risk in the highly volatile business environment. Decision-makers in each company require to obtain timely and reliable information. Managers operate in conditions of ignorance due to risk, which should be managed also by adjusting management control by a risk component. Obtaining correct data about risk and its impact on the economic results becomes the foundation for making effective decisions. However, there is paid insufficient attention in management control practice to issues of risk analysis, risk simulation, planning security or risk adjusted performance measurement. It requires the development of competences supporting the implementation of elements of risk management into everyday management operations. The above-mentioned aspects influenced the determination of the purpose of the article, which is to indicate necessary adjustment of managerial control securing the completeness of managerial information in the environment of enterprises characterized by global risk and VUCA. That is why in the article author proposes management control developments that are results of the author's experience, which have been supplemented with literature in the area of management and risk management. (original abstract)
Rozwój kontroli zarządczej w przedsiębiorstwach w kierunku zwiększenia pewności realizacji planów jest niezbędny dla zapewnienia niezakłóconego, ciągłego wzrostu zysków ekonomicznych. Zmiany te powinny umożliwić świadome i efektywne zarządzanie wpływem ryzyka na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Pomijanie ryzyka w kontroli zarządzania może prowadzić do błędnych decyzji dotyczących prowadzenia działalności, kontraktów, utraty szans rynkowych oraz braku zabezpieczenia istotnych rodzajów ryzyka dla działalności operacyjnej. Głównym zadaniem kontroli zarządzania jest przygotowanie decyzji, które mogą być zagrożone w wysoce niestabilnym środowisku biznesowym. Decydenci w każdym przedsiębiorstwie wymagają terminowej i rzetelnej informacji. Menedżerowie działają w warunkach ignorancji ze względu na ryzyko, którym należy zarządzać także poprzez rozbudowanie kontroli zarządczej o element ryzyka. Uzyskanie prawidłowych danych o ryzyku i jego wpływie na wyniki ekonomiczne staje się podstawą do podejmowania skutecznych decyzji. W praktyce kontroli zarządzania nie poświęca się jednak wystarczającej uwagi kwestiom analizy ryzyka, symulacji ryzyka, bezpieczeństwa planowania czy pomiaru wyników skorygowanych o ryzyko, co wymaga także zbudowania kompetencji wspierających wdrażanie elementów zarządzania ryzykiem nie tylko w kontroli zarządzania, ale także do procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Powyższe aspekty wpłynęły na określenie celu artykułu, którym jest wskazanie na konieczne dostosowanie kontroli zarządzania, zapewniające kompletność informacji zarządczej w otoczeniu biznesowym, charakteryzowanym przez globalne ryzyko i VUCA. Stąd w artykule autor proponuje rozwój elementów kontroli zarządczej wynikający z jego własnych doświadczeń, które zostały uzupełnione literaturą z zakresu zarządzania i zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Aziz A., Rosen D., Capital Allocation and RAPM, in: Alexander and Sheedy (ed.), The Proffesional Risk Managers' Handbook, Vol. III: Risk Management Practicies, PRMIA 2004.
 • Bekefi T., Epstein M.J., Yuthas K., Managing Opportunities and Risks, Management Accounting Guideline 2008, CMA Canada, AICPA, CIMA, https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid_mag_managing_opportunities_and_risk_march08.pdf.pdf [access: 10.08.2022].
 • Bennett N., Lemoine G.J., What a difference a Word makes: Understanding threats to performance In a VUCA world, "Business Horizons" 2014, May.
 • Brajer-Marczak R., Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Zarządzanie i Finanse" 2015, vol. 1.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Drury C., Management and Cost Accounting, UNR, London 1987.
 • Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995.
 • Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2018.
 • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Lam J., Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications, Wiley, New Jersey 2017.
 • Marfo-Yiadom E., Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 • Michalski D., Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka, Difin, Warszawa 2020.
 • Mormul K., Risk Management in the Management Control System in Polish Local Government Units - Assumptions and Practice, "Risks" 2021, nr 9 (92).
 • Puia G.M., Potts M.D., Risk in Strategic Management, Oxfors Research Encyclopedias of Business and Management, published 3.12.2021, https://oxfordre.com/business/view/10.1093/acrefore/9780190224851.001.0001/acre-fore-9780190224851-e-7 [access: 15.04.2022].
 • Presti C., Integrating Performance and Risk in a Management Control System, Springer, Cham 2021.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Rao V., The Significance of Economic Capital to Financial Institutions, in: A. Dev (ed.), Economic Capital. A Practitioner Guide, Risk Book, London 2004.
 • Rieg R., Gleißner W., Vanini U., Risikoblindheit im Controlling und wie man sie überwindet - Integration von Risiko-Informationen in Controlling und Management, "Controlling" 2021, Vol. 33(5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.