PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 121--139
Tytuł artykułu

The Management of Pharmaceutical Transport in Context of the COVID-19 Pandemic

Autorzy
Warianty tytułu
Zarządzanie transportem medykamentów w kontekście pandemii COVID-19
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Transport, which is considered the most important part of the logistics chain, has experienced many changes in recent years. During the global pandemic, the transport of various goods in many countries was severely restricted or entirely blocked. The restrictions were most noticeable in the areas most affected by the coronavirus especially. The management and organisation of each mode of transport required the implementation of new measures. The medical transport industry was of particular importance, as the demand for which has increased significantly. The research was conducted in companies involved in the 45 transportation of medical products. The undertaken research topic is particularly important in the current market situation, which is characterized by high instability in many economic areas. Especially transport, which has always been characterized by the possibility of unexpected circumstances caused by, for example, unfavorable weather conditions, had to adapt to the new standards and difficulties introduced today. Therefore, the comparison of changes taking place especially in this field of transport is, according to the author of the article, very important in terms of research and development. This article may be the basis for other further research. The main objective of the study is to analyse the changes occurring in the management of logistic processes such as shipping and transport in times of the spread of the coronavirus pandemic. This article presents the impact of the global COVID-19 pandemic on international long-distance transport. The number of long-distance transports over the past 20 years has been studied. All modes of transport have been affected by the Covid-19 pandemic situation, which has introduced huge changes and restrictions to all modes of transport. The transport situation during the global crisis caused by the pandemic was also analyzed on the basis of the pharmaceutical industry, which played a significant role during the pandemic. This article presents the aspect of long-distance transportation of medical products in times of the global pandemic. Transport is the most important element in the area of logistics, which should now be studied and analyzed for scientific purposes assessing the impact of a pandemic on the economy. Never before in the modern world have such far-reaching threats to the health and life of citizens arise, which have spread all over the world in such a short time. The pandemic is considered to be something special that cannot be dealt with by any country around the world, and therefore, according to the author, it is an element of social novelty that must be analyzed in a scientific article. The situation in domestic and international markets is now something worthy of study and analysis to avoid mistakes in the future. (original abstract)
Transport, który jest uważany za najważniejszą część łańcucha logistycznego, przeszedł w ostatnich latach wiele zmian. Podczas globalnej pandemii transport różnych towarów w wielu krajach był poważnie ograniczony lub został całkowicie zablokowany. Ograniczenia były najbardziej widoczne w obszarach najbardziej dotkniętych koronawirusem. Zarządzanie i organizacja każdego rodzaju transporu wymagały wdrożenia nowych działań. Szczególne znaczenie miała branża transportu medycznego, na którą zapotrzebownie znacznie wzrosło. Badania przeprowadzono w 45 firmach zajmujących się transportem wyrobów medycznych. Podjęta tematyka badawcza jest szczególnie istotna w obecnej sytuacji rynkowej, która charakteryzuje się dużą niestabilnością w wielu obszarach gospodarczych. Zwłaszcza transport, który zawsze charakteryzował się możliwością wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych np. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, musiał dostosować się do nowych standardów obecnych trudności. Dlatego przedstawienie zmian zachodzących zwłaszcza w tej dziedzinie zarządzania transportem jest, zdaniem autorki artykułu, bardzo ważne z punktu widzenia badań i rozwoju. Artykuł ten może być podstawą do dalszych badań. Głównym celem opracowania jest analiza zmian zachodzących w zarządzaniu procesami logistycznymi, takimi jak spedycja i transport w czasach rozprzestrzeniania się koronawirusa. W artykule przedstawiono aspekt transportu wyrobów medycznych na duże odległości w dobie globalnej pandemii. Transport jest najważniejszym elementem w obszarze logistyki, który powinen być obecnie badany i analizowany do celów naukowych oceniających wpływ pandemii na gospodarkę. Zdaniem autorki jest to element społecznej nowości, którą należało poddać analizie w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
121--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
Bibliografia
 • Bettencourt L.A., Brown S.W., Sirianni N.J., The secret of true service innovation, "Business Horizons" 2013, 56.
 • Belas J., Belas L., Cepel M., Rozsa Z., The impact of the public sector on the quality of the business environment in the SME segment, "Administratie si Management Public" 2019 (32).
 • Burganovaa N., Grznara P., Gregora M., Mozol S., Optimalisation of Internal Logistics Transport Time Through Warehouse Management: Case Study, "Science Direct Transportation Research Procedia" 2021, 55.
 • Cichosz M., Wallenburg C.M. and Knemeyer A.M., Digital transformation at Logistics service providers: barriers, success factors and leading practices, "International Journal of Logistics Management" 2020, Vol. 31, No. 2.
 • Choa H., Lee J., Does transportation size matter for competitiveness in the Logistics industry? The cases of maritime and air transportation, "The Asian Journal of Shipping and Logistics" December 2020, Vol. 36, Issue 4.
 • Choudary S.P., Van Alstyne M.W. and Parker G.G., Platforms and blockchain will transform logistics, "Harvard Business Review", available at: https://hbr.org/2019/06/platforms-and-blockchain-will-transform-logistics 2019.
 • Dombrowski U., Crespo I., Zahn T., Adaptive Configuration of a Lean Production System in Small and Medium- sized Enterprises, "Production Management" 2010, Vol. 4.
 • Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1216.
 • Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271, ze zm.
 • Economist T., The global logistics business is going to be transformed by digitization, Economist, available at: https://www.economist.com/briefing/2018/04/26/the-global-logistics-business-is-going-to-be-transformed-by-digitisation.\ 2018.
 • Frederico G., Towards a Supply Chain 4.0 on the post-COVID-19 pandemic: a conceptual and strategic discussion for more resilient supply chains, "Rajagiri Management Journal", November 2020.
 • Gaudenzi B., Confente I., Russo I., Logistics service quality and customer satisfaction in B2B relationships: a qualitative comparative analysis approach, "The TQM Journal" 2021, Vol. 33, No. 1.
 • Grinerud K., Aarseth W., Robertsen R., Leadership strategies, management decisions and safety culture in road transport organizations, "Research in Transportation Business & Management" 2021, 6 (pdf).
 • Grytnes R., Shibuya H., Dyreborg J., Grøn S. & Cleal B., Too individualistic for safety culture? Non-traffic related work safety among heavy goods vehicle drivers, "Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour" 2016, 40.
 • Hudáková M., Masár M., Šimák L., Brezina D., The current state of the application of risk management in the transport sector, "Transportation Research Procedia" 2019, 40.
 • Hughes B.P., Newstead S., Anund A., Shu C.C., & Falkmer T., A review of models relevant to road safety, "Accident Analysis and Prevention" 2015, 74.
 • Huizingh E.K.R.E., Open innovation: State of the art and future perspectives, "Technovation" 2011, 31.
 • Kopishynska O., Utkin Y., Kalinichenko A., Jelonek D., Efficacy of the cloud computing technology in the management of communication and business processes of the companies, "Polish Journal of Management Studies" 2016, 14(2).
 • Kubás J., Hollá K., Repková Štofková K., Ballay M., Polorecka M., Strategy Management of Telematics Systems in the Transport Sector with Regard to Safety, "Transportation Research Procedia" 2021, 55.
 • Lee M.T., Raschke R.L., Louis R.St., Exploiting organizational culture: Configurations for value through knowledge worker's motivation, "Journal of Business Research" 2016, 69.
 • Lei N., Intelligent logistics scheduling model and algorithm based on Internet of Things technology, Vol. 61, 2021.
 • Man M. et al., The Cost for the Entire Life Cycle of the Product Respecting Quality Standards, "Polish Journal of Management Studies" 2011, vol. 4.
 • Masár M., Hudáková M., Šimák L., Brezina D., The current state of project risk management in the transport sector, "Transportation Research Procedia" 2019, 40.
 • Miler R.K., Kisielewski M.J., Brzozowska A., Kalinichenko A., Efficiency of Telematics Systems in Management of Operational Activities in Road Transport Enterprises, "Energies" 2020, 13(18).
 • Mooren L., Grzebieta R., Williamson A., Olivier J. & Friswell R., Safety management for heavy vehicle transport: A review of the literature, "Safety Science" 2014, 62(C).
 • Nævestad T.-O., Elvebakk B. & Phillips R.O., The safety ladder: Developing an evidence-based safety management strategy for small road transport companies, "Transport Reviews" 2018, 38(3).
 • Nævestad T.-O., Hesjevoll I.S., & Phillips R.O., How can we improve safety culture in transport organizations? A review of interventions, effects and influencing factors. "Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour" 2018, 54.
 • Nedeliaková E., Stasiak-Betlejewska R., Transport management in Polish cities in the context of the European sustainable transport concept, "Transportation Research Procedia" 2019, 40.
 • Newnam S., Warmerdam A., Sheppard D., Griffin M. & Stevenson M., Do management practices support or constrain safe driving behaviour? A multi-level investigation in a sample of occupational drivers, "Accident Analysis and Prevention" 2017, 102, 101-109.
 • Šimíčková J., Buganová K., Mošková E., Specifics of the Agile Approach and Methods in Project Management and its Use in Transport, "Transportation Research Procedia" 2021, 55.
 • Sirina N., Zubkov V., Transport Services Management on Transport and Logistic Methods, "Transportation Research Procedia" 2021, 54.
 • Srinivas S., Marathe R., Moving towards "mobile warehouse": Last-mile logistics during COVID-19 and beyond, "Transportation Research Interdisciplinary Perspectives", June 2021, Vol. 10.
 • Titko M., Luskova M., Analysis of Risks Associated with Transport Infrastructure Elements Failure due to Extreme Weather Events, "Proceedings of the 20th International scientific conference Transport Means", Lithuania 2016, 207-212.
 • GUS 2019, www.transport__wyniki_dzialalnosci_w_2019_r.%20(1).pdf [access: 2.03.2021].
 • Zielaskiewicz H., Analiza popytu na usługi transportowe w kontekście niektórych uwarunkowań zewnętrznych, cz. 2, "Logistyka" 2012, nr 1.
 • Yang L., Zhang L., Stettler M., Sukitpaneenit M., Xiao D., van Dam K., Supporting an integrated transportation infrastructure and public space design: A coupled simulation method for evaluating traffic pollution and microclimate, "Elsevier" 2020, Vol. 52.
 • Xiao Z., Yuan Q., Sun Y., Sun X., New paradigm of logistics space reorganization: E-commerce, land use, and supply chain management, "Transportation Research Interdisciplinary Perspectives", March 2021, Vol. 9, 100300.
 • BP Energy Outlook: edition. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf.
 • www.4trucks.pl/aktualnosci/14760/transport-drogowy-aktualna-sytuacja-na-granicach.
 • www.truck.pl/pl/article/1313/w-ka%c5%bcdym-kraju-inaczej-jakie-ograniczenia-i-u%c5%82atwienia-dla-transportu%2c16.
 • www.eu-transport.pl/transport-a-koronawirus/.
 • www.eu-transport.pl/wplyw-koronawirusa-na-logistyke.
 • www.matlogistic.pl/blog/koronawirus-a-transport/.
 • www.ifb-poland.pl/aktualnosci/koronawirus-a-transport-drogowy.
 • www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa.
 • www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-92020,4,104.html.
 • www.poltraf.pl/dystrybucja_lekow.html.
 • www.poradniktransportowy.pl/09/transport-lekow-warto-oplaca-sie/.
 • www.haccp-polska.pl/gdp-dobra-praktyka-dystrybucyjna.
 • www.bbats.pl/kategoria/poradnik-specjalistyczny/.
 • Warunki transportu leków (chlodnie.eu).
 • www.ec.europa.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.