PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 5 | 29--35
Tytuł artykułu

Kwestia otwartego lub wyczerpującego określenia zakresu opłat stanowiących kompensatę dozwolonego kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego

Warianty tytułu
The Issue of Open or Exhaustive List of Levies Compensating allowed Copying of Works for Private use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęty w opracowaniu problem ma doniosłe znaczenie, ze względu na usterki rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanego w wykonaniu art. 20 ust. 5 PrAut. Wyrażają się one przede wszystkim brakiem aktualizacji listy urządzeń i nośników objętych opłatami, jak również pominięciem oczywistego faktu, że cyfrowo wykonywane kopie utworów rejestrować mogą zarówno tekst, dźwięk, jak i obraz z dźwiękiem, w szczególności obraz ruchomy. Ponadto od kilku lat oferowane urządzenia zdatne do kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego, dzięki lawinowemu postępowi techniki, są obecnie z reguły urządzeniami wielofunkcyjnymi. Zakres obowiązku opłat, także w sensie przedmiotowym, określony jest ustawowo, w art. 20 ust.1 PrAut. Rozporządzenie wykonawcze, wydane na podstawie art. 20 ust. 5 PrAut ma za zadanie kategoryzację urządzeń, pod kątem wysokości opłat. Ustawa określa jednocześnie kryteria opłat, a mianowicie zdolność urządzenia lub nośnika do wykonywania prywatnego kopiowania. W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych opłaty powinny być naliczane od części, która służy do kopiowania utworów (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). Sprzeczna z porządkiem konstytucyjnym i brzmieniem przytoczonych przepisów jest więc wykładnia nadająca wykazowi urządzeń, dla których expressis verbis przewidziano w rozporządzeniu stawkę, jako listę wyczerpującą obowiązek opłat. Byłoby to bowiem niedopuszczalne korygowanie normy ustawowej przepisem wykonawczym niższego rzędu. Materia opłat, ze względu na to, że jest źródłem obowiązków, powinna być i jest regulowana ustawowo. Opłaty od urządzeń i nośników niewymienionych wyraźnie w rozporządzeniu powinny być zatem odpowiednio stosowane do urządzeń i nośników zdolnych do kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego w rozporządzeniu niewymienionych, z uwzględnieniem zdolności do kopiowania danego rodzaju urządzenia lub nośnika i przy pominięciu innych funkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter discussed within this paper is of the significant meaning due to defects of the Decree of Ministry of Culture and National Heritage issued on the basis of Article 20 sec. 5 of the Copyright Act. These defects consist first of all in lack of actualization of the list of devices and carriers being subject to charges, and omission of the obvious fact, that digital copies of the work may contain text, sound, sound with image, especially the moving one. Moreover, for a few years now, due to enormous technical development, devices offered on the market capable of copying works for own private use, are multifunctional. The scope of obligation to pay charges, in subjective scope also, is being determined by the statute, in Article 20 sec.1 of the Copyright Act. The executive Decree issued on the basis of Article 20 sec. 5 of the Copyright Act is supposed to categorize devices according to the amount of the charge. The statute is at the same time providing criteria, that is the capability of device or carrier to produce private copies. In case of multifunctional devices levies should be calculated on the basis of the element used for copying of works (§ 2 sec. 2 of the Decree). The interpretation, that the list of devices being subject to levies expressis verbis on the basis of the decree, is the list exhausting the obligation to pay charges, is against the Constitution and against the wording of the above mentioned regulations. It would mean the impermissible correction of the statute by the executive regulation of the lower level. The matter of charges, due to the fact, that it creates obligations, should be and is being regulated by the statute. Charges on devices and carriers not expressly listed by the executive decree, should be therefore applied accordingly to devices and carriers capable of copying of works within own private use not listed in the Decree, with the consideration of capability of the particular type of the device or carrier to copy, while ignoring other functions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Por. M. Przybylski, Kwestia zakresu pojęcia urządzeń służących do utrwalania utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz algorytmu okres ́- lania wysokości opłat wnoszonych przez importerów i producentów na podstawie art. 20 PrAut. Tom obejmujący materiały tej Konferencji jest w przygotowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.