PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 6 | 18--23
Tytuł artykułu

Ograniczenie swobody przepływu kapitału a problematyka unbundlingu własnościowego

Warianty tytułu
Restriction of Free Movement of Capital and Ownership Unbundling Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Swoboda przepływu kapitału stanowi jedną z czterech swobód gospodarczych przewidzianych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będącą istotnym elementem procesu europejskiej integracji gospodarczej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki na niniejszą swobodę wywiera instytucja ownership unbundlingu prowadząca do wydzielenia z przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo odrębnego pod względem prawnym i własnościowym operatora systemu. W związku z tym rodzi się pytanie, czy ownership unbundling może stanowić uprawnione ograniczenie przedmiotowej swobody w kontekście liberalizacji tj. otwarcia na konkurencję sektora energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE, wyrażonym w wyroku z 22 października 2013 r. w sprawach połączonych C-105/12, C-106/12 i C-107/12 Staat der Nederlanden v. Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV, zapewnienie niezakłóconej konkurencji na rynku energii elektrycznej może uzasadniać ograniczenie swobody przepływu kapitału.(abstrakt oryginalny)
EN
Free movement of capital is one of the four economic freedoms enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, and thus an important element in the process of European economic integration. The purpose of this article is to show in what way ownership unbundling - leading to legal and ownership separation of vertically integrated undertaking -, exerts an influence on this freedom. Therefore, the question arises whether the ownership unbundling can be a legitimate restriction of this freedom in the context of liberalization, ie. opening to competition of the electricity sector in the European Union. According to the ECJ, as expressed in its judgment of 22 october 2013 in joined Cases C-105/12, C-106/12 and C-107/12 Staat der Nederlanden v. Essent NV Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV, undistorted competition in the electricity market can justify a restriction on the free movement of capital.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albers, M. (2005). The New EU Directives on Energy Liberalization from a Competition Point of View W: P.D. Cameron (red.), Legal Aspects of EU Energy Regulation. Implementing the New Directives on Electricity and Gas Across Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Baur, J.F., Pritschke, K.U., Klauer, S. (2006). Ownership Unbundling. Wesen und Vereinbarkeit mit Europarecht und Verfassungsrecht. Baden- -Baden: Nomos.
 • Bogdanowicz, P. (2012). Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Diathesopoulos, M. (2011). Ownership Unbundling in European Energy Market & Legal Problems under EU Law. The Selected Works of Michael Diathesopoulos, http://works.bepress.com/michael - diathesopoulos/ (13.12.2014).
 • ERGEG (2007). 3rd Legislative Package Input. Paper 1: Unbundling. An ERGEG public document. Ref: C07-SER-13-06-1-PD, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2F www.ceer.eu%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FEER - HOME%2FEER - PUBLICATIONS%2FCEER - PAPERS%2FCross-Sectoral%2F2007%2FC07 -SER-13-06-1-PD-3rdLegPackage - Unbundling - final - 0.pdf&ei= W3OMVNrqOoOuU7zJg5AO&usg=AFQjCNEVShpF4W1L9vqjeb8R6Xy XbafdXw (13.12.2014).
 • Ernst & Young (2006). Final Report Research Project: The Case for Liberalisation, London, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/ http://www.berr.gov.uk/files/file28401.pdf
 • European Commission (2010). Commission Staff Working Paper, Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime, http://ec.europa.eu./energy (13.12.2014). Grundmann, S., Möslein, F. (2001-2002). Golden shares - State Control in Privatised Companies: Comparative Law, European Law and Policy Aspects. European Banking and Financial Law Journal (Euredia), (4).
 • Hunt M., Ownership Unbundling: The Main Legal Issues in a Controversial Debate W: B. Delvaux, M. Hunt, K. Talus (edit.), EU Energy Law and Policy Issues, ELFR Collection, 1st Edition 2008.
 • Johnston, A., Block, G. (2012). EU Energy Law. Oxford: Oxford University Press.
 • Jones, C. (edit.). (2010). EU Energy Law Volume I: The Internal Energy Market - The Third Liberalisation Package. Belgia: Claeys & Casteels.
 • Komisja Europejska (2007). Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejska Polityka Energetyczna, KOM (2007) 1, Bruksela.
 • Kroes, N. (2007). A new European Energy Policy; reaping the benefits of open and competitive markets. Speech/07/63. Bruksela https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad =rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2F competition%2Fsectors%2Fenergy%2Finquiry%2F&ei=pXSMVMBWj P9Q16CC4Ak&usg=AFQjCNGJaHeq9z46JYayMH1HO3IQRaP7tA (13.12.2014).
 • Kroes, N. (2007a). Improving competition in European energy markets through effective unbundling. Fordham International Law Journal, 31(5).
 • Lecoque, D. (2011). Ownership Unbundling of Electricity Transmission Networks. European Energy and Environmental Law Review, 20(5).
 • Lowe, P., Pucinskaite, I., Webster, W., Lindberg P. (2007). Effective unbundling of energy transmission networks lessons from the Energy Sector Inquiry. Competition Policy Newsletter, (1).
 • Mandrescu, D. (2013). Unbundling in the EU energy market. The freedom of movement of capital as a stricter requirement for unbundling. http://www.academia.edu/4205498/EU - unbundling - regulation - and - free - movement - of - capital, (4.10.2014 r.).
 • Mataczyński M. (2007). Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Napierała, J. (2006). Europejskie prawo spółek. Warszawa: C.H. Beck.
 • Nojek, B. (2010). Unbundling jako prawna forma ochrony konkurencji w sektorze energetycznym. W: M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego. LexisNexis.
 • de Nooij, M., Baarsma, B., 2008, An Ex Ante Welfare Analysis of the Unbundling of the Distribution and Supply Companies in the Dutch Electricity Sector. UNECOM Discussion Paper, DP 2008-02.
 • Nowak, B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym W: M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski (red.), Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Nowak, B. (2009). Wewne ̨trzny rynek energii w Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pawełczyk, M. (2011), Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa energetycznego. W: H. Gronkiewicz- Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piątek, S. (2008). Separacja funkcjonalna jako środek regulacyjny w telekomunikacji. Problemy Zarządzania, (1).
 • Rzecznik Generalny (2013). Opina rzecznika generalnego Jääskinena, sprawy połączone C-105/12, C-106/12 i C-107/12 Staat der Nederlanden v. Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV.
 • Rzecznik Generalny (1999), Opina rzecznika generalnego Albera, sprawa C-251/98 C. Baars v. Inspecteur der Belastingen Particulieren/Onder- nemingen Gorinchem.
 • Schmitt, S., Rammerstorfer, M. (2010). Ownership Unbundling, Invest- ments, and Coumer Prices - A Panel Data Analisis, http://www.usaee.org/usaee2010/submissions/OnlineProceedings/Paper - Stephan%20Schmitt.pdf (13.12.2014).
 • Szablewski, A. (2003). Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki. Łódź-Warszawa: DiG.
 • Szydło, M. (2007). Unbundling własnos ́ciowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym (część I). PUG, (2).
 • Szydło, M. (2006). Złote akcje posiadane przez państwo w prywatyzowanych przedsiębiorstwach a swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej. Prawo Spółek, (3).
 • Talus, K., Hunt, M. (2011). Ownership Unbundling: what end to the saga? European Energy Law, (22).
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2013). Sprawy połączone C-105/12, C-106/12 i C-107/12 Staat der Nederlanden v. Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV, Wyrok Trybunału z dnia 22 października 2013 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2008). Sprawa Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii, Wyrok Trybunału z dnia 14 lutego 2008 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2005). Sprawa C-174/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, Wyrok Trybunału z dnia 2 czerwca 2005 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2002). Sprawa C-208/00 Ünberseering BV v. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), Wyrok Trybunału z dnia 5 listopada 2002 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2002). Sprawa C-503/99 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwu Belgii, Wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2002 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2002). Sprawa C-483/99 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republice Francuskiej, Wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2002 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1991). Sprawa C-221/89 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i in., Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 1991 r.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1984). Sprawa C-72/83 Campus Oil Limited i inni przeciwko ministre pour l'Industrie i l'Energie i inni, Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 1984 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.