PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7 | 2--6
Tytuł artykułu

Wolność gospodarcza - stan obecny

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Freedom - Current Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea wolności gospodarczej jest powszechnie znana w świecie gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że jest ona jednolicie rozumiana. Ma do spełnienia istotną misję wolnościową, jaka ma być realizowana na terenie gospodarczym. Jest też ważnym elementem każdej gospodarki rynkowej. Jak postrzegana jest wolność gospodarcza w Polsce, czy jest ona w odpowiedni sposób realizowana w życiu gospodarczym, czy daje się ująć w obowiązujące przepisy prawa, jakie ustawodawca winien tworzyć prawo, by idea wolności gospodarczej nie była pustym sloganem. To tylko niektóre pytania, jakie można postawić, by spróbować odpowiedzieć, czy wolność gospodarcza jest w pełni respektowana, czy też można sformułować odpowiednie zarzuty wobec stopnia i skali realizowania idei wolności gospodarczej. Co należy zrobić, by ustawodawca w pełni dostrzegał i doceniał wolność gospodarczą, by tworzył takie prawo, które będzie sprzyjało rozwojowi przedsiębiorczości, a nie ograniczało i hamowało jej efektywność. Wolność gospodarcza oceniana jest w rozmaity sposób na całym świecie. Polska w tych rankingach nie zajmuje najwyższych pozycji, co może świadczyć i o tym, że mamy w tym zakresie jeszcze wiele do spełnienia. Bez wątpienia należy pod tym kątem przejrzeć obowiązujące prawo gospodarcze, tak aby było ono przyjazne polskim przedsiębiorcom. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie sprzyjający klimat polityczny i gospodarczy. Duży też wpływ na ocenę wolności gospodarczej powinni mieć ludzie nauki, praktyki gospodarczej i wielu różnych środowisk społecznych. By tak się jednak stało, powinno nastąpić zdecydowane otwarcie się na postulaty, jakie wysuwane są w toku dyskusji nad stanem obowiązującego ustawodawstwa gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The idea of economic freedom is commonly known in the marketing world. However, it does not mean that it is understood in a one way. It possesses a specific freedom mission that should be realized in the marketing area. It is also an important element of every market economy. How is the economic freedom perceived in Poland, is it performed in a correct way in a marketing life, can it be defined by the law regulations, what laws should be created in order to make the idea of economic freedom something more than a simple slogan. That are only a few questions, that can be posted in order to receive an answer whether the economic freedom is fully respected or there could be formulated specific accusations toward the way of performance the economic freedom. What should be done the make to governing bodies fully respect and notice the economic freedom, to make them create the law that supports marketing development, and does not reduce its effectiveness. The economic freedom is evaluated in many ways in different places in the world. Poland does not place at the top positions in these rankings, that may be a proof that we still have a lot do in this field. Without any doubts, the current marketing law should be revised in order to make it marketing-friendly. The sound of political and economic atmosphere haves also a great meaning. Scientists and marketing leaders as well as people of different social groups should also have an influence in this field. In order to do so, there should be a radical opening towards the arguments formulated during the discussion about the current economic law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--6
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Biernat, S. (1994). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda. Przegląd Prawa Handlowego, (9).
 • Biernat, S., Wasilewski, A. (2000). Wolność gospodarcza w Europie. Kraków.
 • Bielecki, L. (2003). Zasada wolności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Studia Iuridica Lublinesia, (1).
 • Grabowski, J. (1992). Prawne granice wolności gospodarczej. W: Rozprawy z Prawa cywilnego i ochrony środowiska. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1298.
 • Kaszubski, R., Radzikowski, K. (2000). Wolność gospodarcza i warunki dopuszczalności jej ograniczeń (cz. 1). Glosa, (3).
 • Kondratowicz, A. (2014). Wolność gospodarcza (z podana ̨ tam literatura ̨). Warszawa.
 • Kosikowski, C. (2003). Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego. Warszawa.
 • Kosikowski, C. (1995). Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa.
 • Kosikowski, C. (2005). Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji. W: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stanowienia Konstytucji. Warszawa.
 • Kosikowski, C., Etel, M. (2014). Nowe prawo działalności gospodarczej. Białystok.
 • Koziński, E. (2003). Aspekt prawny wolności gospodarczej. Kwartalnik Prawa Publicznego, (4).
 • Kruczalak, K. (1998). Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP. (t. III). Gdańsk: Gdańskie Studia Prawnicze.
 • Kubala, W. (2001). Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. PS, (7/8).
 • Strzyczkowski, K. (2004). Kilka uwag o istocie i granicach wolności gospodarczej. W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Katowice.
 • Szydło, M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa.
 • Walaszek-Pyzioł A. (2009). Swoboda działalności gospodarczej. Kraków.
 • Zdyb, M. (2006). Wolność gospodarcza, jako zasada i wartość ustrojowa. W: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.