PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 62 | 131--149
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego

Warianty tytułu
Differentiation of the Level and Nature of Unemployment in the Poviats of the Wielkopolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania jest ukazanie zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa wielkopolskiego ze względu na wysokość stóp bezrobocia rejestrowanego i charakter bezrobocia, a także ustalenie najważniejszych czynników wpływających na te wielkości. Podstawą badania są dane roczne z lat 2010-2021 pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS oraz sprawozdań powiatowych urzędów pracy (formularzy MRPiPS-01). Wyniki pozwalają stwierdzić, że choć województwo wielkopolskie charakteryzuje jedna z najniższych stóp bezrobocia w kraju, to jednak wewnętrznie jest ono dość zróżnicowane. Relatywnie najtrudniejsza sytuacja ze względu na stopę i charakter bezrobocia dotyczy powiatu konińskiego, natomiast najkorzystniejsza występuje w powiatach poznańskim, miasta Poznania, nowotomyskim i wolsztyńskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the differentiation of the poviats' labor markets in the Wielkopolskie voivodeship in terms of the level of unemployment rates and the nature of unemployment, as well as to determine the most important factors influencing the two variables. The nature of the unemployment was characterized by the indicator of the intensity of flows between the employment stock and unemployment stock. The research is based on the annual data for the years 2010-2021. The data were derived from the Local Data Bank of the Statistics Poland and reports of poviat labor offices (MRPiPS-01 forms). In the study, the poviats of the Wielkopolskie voivodship were grouped taking into account the unemployment rate and the indicator of the intensity of flows between the employment and unemployment stocks. The analysis allows for assessing the dynamic or stagnant nature of unemployment. In the next part of the study, two econometric models were built to verify the significance of the effects of selected factors determining the nature of unemployment. The two explained variables were the indicator of the intensity of flows of unemployed persons and the unemployment rate, separately. The study shows that although the Wielkopolskie voivodeship was characterized by one of the lowest unemployment rates in Poland, internally it was quite heterogeneous. The relatively most challenging situation, due to the unemployment rate and the intensity of flows between unemployment stock and employment stock, was in the poviat koniński, while the most advantageous situation concerned poviats: poznański, the city of Poznań, nowotomyski and wolsztyński. The empirical approach showed that the highest elasticities of the explained variables were estimated in relation to the number of registered entities per 10 thousand inhabitants, which indicated that this determinant was important for shaping the nature of the labour market. Moreover, the effect of the pandemic year 2020 was important for the situation on labour market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl: dostęp: 1.09.2022).
 • Churski P. 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Dykas P., Misiak T. 2014. Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011. Gospodarka Narodowa, 6(274): 57-80.
 • Filipowicz K. 2018. Wpływ interakcji przestrzennych na regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Filipowicz K., Tokarski T. 2015. Wpływ efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, 5: 42-61.
 • Góra M., Sztanderska U. 2006. Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Hellwig Z. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4: 307-327.
 • Kotowska I., Podogrodzka M. 1995. Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990-94. [W:] U. Sztanderska (red.), Rynek pracy w Polsce 1993-94. Raport IPiSS, 9.
 • Kryńska E. (red.) 2011. Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Gawrońska B. 1995. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce. [W:] U. Sztanderska (red.), Rynek pracy w Polsce 1993-94. Raport IPiSS, 9.
 • Kwiatkowski E., Kwiatkowska E. 2020. Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987): 7-29.
 • Kwiatkowski E., Rogut A. 2011. Tendencje zmian na rynku pracy w województwie mazowieckim w latach 1995-2008. [W:] E. Kryńska (red.), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 29-66.
 • Malaga K. 2009. O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. ZK PTE, Warszawa (http://www.pte.pl: 80/250_artykuly i opinie; dostęp: 1.09.2022).
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 2018. Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2017 roku. Warszawa.
 • Mroczek K., Tokarski T., Trojak M. 2014. Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. Gospodarka Narodowa, 3(271): 5-34.
 • Sprawozdania o rynku pracy z powiatowych urzędów pracy z lat 2011-2019.
 • Tinbergen J. 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The Twentieth Century Fund, New York.
 • Tokarski T. 2008. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006. Gospodarka Narodowa, 225(7-8): 25-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.