PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 11 | 3--12
Tytuł artykułu

Struktura kapitału intelektualnego kraju - przegląd wybranych podejść

Autorzy
Warianty tytułu
The Structure of National Intellectual Capital - a Review of Selected Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał intelektualny osiągnął status głównej determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, a w następstwie również całych gospodarek. Jednak ze względu na abstrakcyjność, niejednoznaczność oraz złożoność tej kategorii poszczególni autorzy różnie ją definiują i dzielą. Brak standardu rozumienia i struktury kapitału intelektualnego kraju sprawia, że wiedza na ten temat ma charakter fragmentaryczny i nie zostaje w wystarczającym stopniu wykorzystana w praktyce. Celem tego artykułu jest przegląd i systematyzacja podejść do struktury kapitału intelektualnego kraju oraz przedstawienie autorskiej propozycji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Intellectual capital has achieved the status of the main determinant of the competitiveness of enterprises, and consequently also of entire economies. However, due to the abstractness, ambiguity and complexity of this category, individual authors define and divide it differently. The lack of a standard for understanding and classifying the national intellectual capital means that knowledge on this subject is fragmentary. The aim of this article is to review and systematize approaches to the categorization of the national intellectual capital and present the author's proposal for systematizing the capital structure and understanding its components. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Andriessen, D., & Stam, C. (2005). Intellectual Capital of the European Union. Referat naukowy wygłoszony na: The 7-th McMaster World Congress on the Management of Intellectual Capital and Innovation, Haliton.
 • Andriessen, D., & Stam, C. (2009). Intellectual capital of the European Union 2008: Measuring the Lisbon Strategy for growth and jobs. Journal of Knowledge Management, 4(7), 489-500.
 • Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the Arab region. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 13-39. https://doi.org/10.1108/14691930410512905
 • Choong, K. K. (2008). Intellectual capital: Definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609-638. https://doi.org/10.1108/14691930810913186
 • Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Dean, A. i Kretschmer, M. (2007). Can ideas be capital? Factors of production in the post-industrial economy: A review and critique. Academy of Management Review, 32(2), 573-594. https://doi.org/10.5465/amr.2007.24351866
 • Edvinsson, L., & Lin C. (2008). National intellectual capital: Comparison of the Nordic countries. Journal of Intellectual Capital, 4(9), 525-545. https://doi.org/10.1108/14691930810913140
 • Giuliani, M. (2015). Intellectual capital dynamics: Seeing them "in practice" through a temporal lens. Journal of Intellectual Capital, 45(1), 46-66. https://doi.org/10.1108/vine-09-2013-0050
 • Inkinen, H. (2015). Review of empirical research on intellectual capital and firm performance. Journal of Intellectual Capital, 16(3), 518-565. https://doi.org/10.1108/jic-01-2015-0002
 • Käpylä, J., Kujansivu, P., & Lönnqvist, A. (2012). National intellectual capital performance: A strategic approach. Journal of Intellectual Capital, 13(3), 343-362. https://doi.org/10.1108/14691931211248909
 • Kasiewicz, S. (2006). Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw. W: S. Kasiewicz, W. Rogowski & M. Kicińska (Red.), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (34-62). Oficyna Ekonomiczna.
 • Labra, R., & Sánchez, M. P. (2013). National intellectual capital assessment models a literature review. Journal of Intellectual Capital, 14(4), 582-607. https://doi.org/10.1108/jic-11-2012-0100
 • Lin, C., & Edvinsson, L. (2010). What national intellectual capital indices can tell about the global economic crisis of 2007-2009? Electronic Journal of Knowledge Management, 8(2), 253-266.
 • Lin, C., & Edvinsson, L. (2011). Background of national intellectual capital. W: C. Lin & L. Edvinsson (Red.) National intellectual capital. A comparison of 40 countries (7-16). Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7377-1_2
 • López, V. R .R., Nevado, D. P., & Alfaro J. L. N. (2010). Relationship between gross domestic product (GDP) and hidden wealth over the period 2000-2008: An international study. The Electronic Journal of Knowledge Management, 9(3), 259-270.
 • López, V. R. R., Nevado, D. P., & Alfaro J. L. N. (2011). An alternative to measure national intellectual capital adapted from business level. African Journal of Business Management, 5(16), 6707-6716.
 • López, V. R. R., Nevado, D. P., & Alfaro, J. L. N. (2014). Economic growth and intangible capitals: Europe versus Asia. Panoeconomicus, 61(3), 261-274. https://doi.org/10.2298/pan1403261n
 • López, V. R. R., Nevado, D. P., Alfaro, J. L. N., Badea, L., Grigorescu, A., & Voinea, L. (2011). Measurement of national non-visible wealth through intellectual capital. Romanian Journal of Economic Forecasting, 3, 200-212.
 • Lubacha-Sember, J. (2013). High-Tech export from the V4 countries. Structure and factors. Entrepreneurail Business and Economics Review, 1(1), 23-40. https://doi.org/10.15678/eber.2013.010103
 • Maèerinskiene, I., & Aleknavièiute, R. (2014). Constructing a national intellectual capital concept, Knowledge Society, 7(2), 13-18.
 • Maèerinskiene, I., Maèerinskas, J., & Aleknavièiute, R. (2016). Change of national intellectual capital in EU Countries, Montenegrin Journal of Economics, 12(4), 65-75.
 • Malhotra, Y. (2003). Measuring knowledge assets of a nation: Knowledge system for development. Referat wygłoszony na: Ad hoc expert group meeting on knowledge systems for development, Nowy Jork.
 • Michalczuk, G., & Fiedorczuk, J. (2017). Macroeconomic perspective of intellectual capital - national intellectual capital (NIC). Optimum. Studia Ekonomiczne, 5(89), 117-133. https://doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.08
 • Michalczuk, G., & Fiedorczuk, J. (2018). National intellectual capital taxonomy. Economics and Business, 32, 89-101. https://doi.org/10.2478/eb-2018-0007
 • Michalczuk, G., Skrodzka, I., & Paszko, J. (2019). National intellectual capital in European Union countries in 2013-2017, European Research Studies Journal, 4, 115-125. https://doi.org/10.35808/ersj/1501
 • Pasher, E., & Shachar, S. (2004). The intellectual capital of the state of Israel, our competitive advantage - the hidden values of the desert. Ministry of Industry, Trade & Labour. file:///C:/Users/User/Downloads/TheIntellectualCapital114.pdf (dostęp: 12.09.2020).
 • Pasher, E., & Shachar, S. (2007). The intellectual capital of the state of Israel. 60 years of achievements. Ministry of Industry, Trade & Labour. http://economy.gov.il/RnD/Documents/intellectualcapital.pdf (16.08.2018).
 • Paszko, J. (2019). Koncepcja kapitału intelektualnego w teorii ekonomii. W: Z. Głodek & A. Kuciński (Red.), Rola kapitału w organizacji (141-153). Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Paszko, J. (2020). Intellectual capital of European Union countries (EU-28) - measurement concept. Optimum. Economic Studies, 101(3), 107-122. https://doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.09
 • Paszko, J. (2021). Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego Unii Europejskiej. [Niepublikowana rozprawa doktorska]. Uniwersytet w Białymstoku.
 • Petty, R. M., & Cuganesan, S., Finch, N., & Ford, G. (2009). Intellectual capital and valuation: Challenges in the voluntary disclosure of value drivers. Journal of Finance and Accounting, 1(1), 1-7. https://doi.org/10.2139/ssrn.1490208
 • Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A., & Ooi. K.-B. (2012). Intellectual capital: Implementation for industrial competitiveness. Industrial Management & Data Systems, 112(6), 866-890. https://doi.org/10.1108/02635571211238491
 • Radjenovic, T., & Krstic, B. (2017). Measuring intellectual capital of national economies. Ekonomika, 63(2), 31-43. https://doi.org/10.5937/ekonomika1702031r
 • Rószkiewicz, M., Węziak, D., & Wodecki, A. (2007). Kapitał intelektualny Lubelszczyzny - propozycja operacjonalizacji i pomiaru. Studia Regionalne i Lokalne, 2(28), 59-88.
 • Salonius, H., & Lönnqvist, A. (2012). Exploring the policy relevance of national intellectual capital information. Journal of Intellectual Capital, 13(3), 331-342. https://doi.org/10.1108/14691931211248891
 • Sandhu, K. Y., Lodhi, S. A., & Memon, A. Z. (2011). A strategic tool for managing intellectual capital of Pakistan. The Pakistan Development Rewiev, 50(2), 163-178. https://doi.org/10.30541/v50i2pp.163-178
 • Schiuma, G., Lerro, A., & Carlluci, D. (2008). The knoware tree and the regional intellectual capital index. An Assessment within Italy. Journal of Intellectual Capital, 9(2), 283-300. https://doi.org/10.1108/14691930810870346
 • Seleim, A., & Bontis, N. (2013). National intellectual capital and economic performance: Empirical evidence from developing countries. Knowledge and Process Management, 20(3), 131-140. https://doi.org/10.1002/kpm.1412
 • Skrodzka, I. (2018). National intellectual capital and smart growth of EU countries. Referat wygłoszony na: 19 European conference on knowledge management (ECKM 2018), Padwa.
 • Stahle, P., & Bounfour, A. (2008). Understanding dynamics of intellectual capital of nations. Journal of Intellectual Capital, 2(9), 164-177. https://doi.org/10.1108/14691930810870283
 • Stahle, P., Stahle, S., & Lin C. (2015). Intangibles and national economic wealth - a new perspective on how they are linked. Journal of Intellectual Capital, 16(1), 20-57. https://doi.org/10.1108/jic-02-2014-0017
 • Stankiewicz, E. (2016). Kapitał społeczny w perspektywie interdyscyplinarnej. Kwartalnik Prawo - Społeczeństwo - Ekonomia, 4, 44-65.
 • Thi Mai Anh, N., Hui, L., Khoa, V., & Mehmood, S. (2019). Relational capital and supply chain collaboration for radical and incremental innovation. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(4), 1076-1094. https://doi.org/10.1108/apjml-10-2018-0423
 • Tsouli, D., & Elabbadi, B. (2017). Intellectual capital of Africa: Comparison of the five most competitive countries. Global Journal of Management and Business Research. B Economics and Commerce, 8(2), 71-84. https://doi.org/10.5296/ber.v8i2.12835
 • Užiene, L. (2014). National intellectual capital as an indicator of the wealth of nations: The case of the Baltic States. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 376-381. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.206
 • Węziak, D. (2007). Measurement of national intellectual capital: Application to EU countries. IRISS Working Paper.
 • Węziak-Białowolska, D. (2010). Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. (2008). Raport o kapitale intelektualnym Polski. http://kramarz.pl/Raport_2008_Kapital_Intelektualny_Polski.pdf (dostęp: 21.10.2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659554

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.