PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 62 | 183--197
Tytuł artykułu

Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych - porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA

Warianty tytułu
Development Potential in the Area of Availability And Quality of Housing Resources - Multicriteria Comparison of Urban Municipalities of Wielkopolska Voivodeship Using the MULTIMOORA Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena zmian w dziedzinie dostępności i jakości zasobów mieszkaniowych gmin miejskich województwa wielkopolskiego w perspektywie 5-letniej. Oceny dokonano przy wykorzystaniu procedury wielokryterialnej metody podejmowania decyzji MULTIMOORA. Jako kryteria porównawcze przyjęto zbiory 17 wskaźników pozyskanych z Monitora Rozwoju Lokalnego uzupełnione autorsko dobranymi parametrami rynku nieruchomości dotyczącymi dostępności usług doradczych i zarządczych w zakresie obsługi rynku nieruchomości. Analizą objęto 19 gmin miejskich województwa wielkopolskiego. Otrzymano dwa autorskie rankingi pozwalające na ocenę zmian w obszarze dostępności i jakości zasobów mieszkaniowych wyróżnionych gmin, które mogą stanowić wskazanie do udoskonalenia programowania ich rozwoju w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to assess changes in the area of availability and quality of housing resources of the development potential of urban municipalities of the Wielkopolska voivodeship in a 5-year perspective. The evaluation of changes and comparisons in the area of accessibility and quality of housing resources were made by drawing up author's rankings of urban municipalities using the procedures of the MULTIMOORA multi-criteria decision-making method. Sets of indicators of the Local Development Monitor were used as comparison criteria, supplemented by the author's selection of real estate market parameters concerning the availability of real estate consulting and management services. A total of 19 urban municipalities were analyzed for 17 indicators relating to the assessment of factors determining the situation in the study area for two periods (2015 and 2020). A total of 646 observations were collected. As a result, two author's rankings of urban municipalities of Wielkopolska voivodeship were obtained, allowing to assess changes. Some of the main findings of the presented study are: the analysis of the ranking of urban municipalities in the Wielkopolska voivodeship indicates that the vast majority of them have made changes in the availability and quality of housing resources (of the 19 urban municipalities, only in the case of 6 there was a worsening of the ranking position); the leading group of municipalities, i.e., belongs to units functionally classified to group E. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Banach M. 2020. Kształtowanie miasta a potencjał zieleni wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, 3: 5-23.
 • Brauers W.K.M., Kildienė S., Zavadskas E.K., Kaklauskas A. 2013. The construction sector in twenty European countries during the recession 2008-2009 - country ranking by MULTIMOORA. International Journal of Strategic Property Management, 17(1): 58-78.
 • Brauers W.K.M., Zavadskas E.K. 2010. Project management by Multimoora as an instrument for transition economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(1): 5-24.
 • Bryx M. 2021. Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście. CeDeWu, Warszawa.
 • Cyran R. 2016. Budownictwo mieszkaniowe jako potencjał rozwojowy miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432: 18-26.
 • Cyran R. 2020. Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby zintegrowanej polityki mieszkaniowej. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa.
 • Foryś I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Foryś I. 2016. Zmiany ilościowe w sektorze obsługi rynku nieruchomości - efekt deregulacji czy dekoniunktury? Studia i Prace WNEiZ US, 46: 283-298.
 • Gawron K., Hoła B. 2010. Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 107(1-B): 85-97.
 • Hafezalkotob A., Hafezalkotob A., Liao H., Herrera F. 2019. An overview of MULTIMOORA for multi-criteria decision-making: Theory, developments, applications, and challenges. Information Fusion, 51: 145-177.
 • Ijadi Maghsoodi A., Mosavi A., Rabczuk T., Zavadskas E.K. 2018. Renewable Energy Technology Selection Problem Using Integrated H-SWARA-MULTIMOORA Approach. Sustainability, 10, 4481.
 • Karimi S. 2018. Developing a fuzzy Topsis decision-making model to select the optimal place to buy real estate in Tehran from an investor's point of view. Journal of Engineering & Construction Management, 2(4): 45-56.
 • Kildiene S. 2013. Assessment of opportunities for construction enterprises in European Union member states using the MULTIMOORA method. Procedia Engineering, 57: 557-564.
 • Łyszkiewicz M. 2016. Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Markowski T., Sikora-Fernandez D. 2019. Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych. Samorząd Terytorialny, 1-2: 337-339.
 • Muczyński A. 2016. Metodyka planowania w zarządzaniu nieruchomościami. Educaterra, Olsztyn.
 • Nowak M.J., Śleszyński P., Ostrowska A. 2020. Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej - perspektywa funkcjonalna i realizacyjna: studium przypadku województwa mazowieckiego. Samorząd Terytorialny, 7-8: 109-128.
 • Sejm 2001. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733).
 • Sikora-Fernandez D. 2018. Rola zasobów mieszkaniowych w kształtowaniu kapitału terytorialnego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 184: 265-274.
 • Sipa M., Gorzeń-Mitka I. 2021. Assessment of the progress towards the management of renewable energy consumption in the innovativeness context - A country approach. Energies, 14(16): 5064.
 • Stankevičienė J., Maditinos D.I., Kraujalienė L. 2019. MULTIMOORA as the instrument to evaluate the technology transfer process in higher education institutions. Economics & Sociology, 12(2): 345-360.
 • Stawasz D. 2016. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śleszyński P. 2013. Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173-197.
 • Śleszyński P., Komornicki T. 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88(4): 469-488.
 • Śleszyński P., Nowak M., Sudra P., Załęczna M., Blaszke M. 2021. Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. Land, 10(2): 112.
 • Twardoch A. 2015. Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Studia Ekonomiczne, 223: 21-31.
 • Wilczek M.T. 2014. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w województwie śląskim na tle Polski w okresie między Narodowymi Spisami Powszechnymi 2002 i 2011. Studia Ekonomiczne, 177: 125-132.
 • Ziółkowski M. 2015. Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1): 145-163.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.