PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2021 | 15 | nr 3 | 67--80
Tytuł artykułu

Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku

Warianty tytułu
Functional Competence for Resolving Disputes of Competence on the Basis of the Amendment of 19 July 2019
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę oceny zmiany przepisów dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w procesie karnym, wprowadzonej w drodze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności zaprezentowano dorobek doktryny procesu karnego oraz orzecznictwa sądów karnych ukształtowany jeszcze na gruncie poprzedniego brzmienia art. 38 § 1 Kodeksu postępowania karnego, a następnie poddano analizie celowość zmian wprowadzonych w drodze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku, jak również samo brzmienie tego przepisu w jego nowym kształcie, wskazując na jego oczywistą wadliwość, a w konsekwencji postulując powrót do poprzedniej wersji tego unormowania. Równocześnie w tekście znajdują się propozycje zastosowania określonych zabiegów interpretacyjnych, które de lege lata pozwoliłyby na chociaż częściowe zniwelowanie negatywnych skutków wprowadzenia opisywanej reformy. (abstrakt oryginalny)
EN
This work attempts to assess the change in the provisions on the settlement of competence disputes in a criminal proceedings, introduced by way of amendment of 19 July 2019. Paper analyze the views of the literature of polish criminal proceedings and of the jurisprudence of criminal courts shaped under the previous wording of Article 38, § 1 of Polish Code of Criminal Procedure, and then the purposefulness of the changes introduced by the amendment of 19 July 2019, as well as the very wording of this provision in its new shape, indicating its obvious defectiveness, and as a consequence postulating a return to the previous version of this regulation. At the same time, the text includes proposals for the use of specific interpretative measures that de lege lata would allow for at least partial mitigation of the negative effects of introducing the described reform. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
67--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorant
Bibliografia
 • Artymiak G., Realizacja prawa do sądu właściwego w sprawach karnych jako gwarancja rzetelnego procesu - zagadnienia wybrane, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009.
 • Bratoszewski J., w: Z. Gostyński, R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, wyd. 2, Warszawa 2003.
 • Grajewski J., w: J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-424 k.p.k., wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., w: P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-296, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Jasiński W., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego, wyd. 3, Warszawa 2018.
 • Kalinowski S., Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963.
 • Kosonoga J., w: R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166, Warszawa 2017.
 • Kwiatkowski Z., Spory kompetencyjne o właściwość sądów powszechnych, w: P. Hofmański, Z. Kwiatkowski (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015.
 • Łukowiak B., O (bez)zasadności pozbawienia podmiotu zbiorowego prawa do wniesienia kasacji - uwagi na tle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, "Przegląd Sądowy" 2020, nr 9.
 • Mogilnicki A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1934.
 • Paluszkiewicz H., w: K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Posnow W., w: Z. Świda (red.), Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2008.
 • Pulka Z., w: A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, wyd. 2, Warszawa 2008.
 • Skorupka J., w: J. Skorupka (red.), Proces karny, wyd. 2, Warszawa 2018.
 • Stachowiak S., Wniosek o ukaranie w ujęciu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 12.
 • Stefański R.A., Spory o właściwość między sądami karnymi, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 9.
 • Steinborn S., Stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu - art. 35 k.p.k., "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 5.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, wyd. 11, Warszawa 2013.
 • Ważny A., w: A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego, wyd. 6, Warszawa 2015.
 • Wąsek-Wiaderek M., Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu, w: P. Hofmański, P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, Warszawa 2014.
 • Wędrychowska E.L., Składy i właściwość sądu w nowym kodeksie postępowania karnego, w: P. Kruszyński (red.), Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659704

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.