PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2021 | 15 | nr 2 | 95--112
Tytuł artykułu

Publiczność rozprawy w postępowaniu karnym a jej ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii

Warianty tytułu
Open Court Principle in Criminal Proceedings and Its Limitation Resulting from the Declaration of an Epidemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest rozważanie nad możliwością ograniczenia zasady publiczności rozprawy w postępowaniu karnym, w związku z ogłoszeniem w 2020 r. stanu epidemii w Polsce. Autorka przybliża tematykę jawności jako konstytucyjnej naczelnej zasady procesowej, wskazuje jej rangę w procesie karnym oraz opisuje możliwe wyjątki od niej. W artykule podjęto szczegółową analizę przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania karnego oraz wydanych zaleceń co do możliwości ograniczenia publiczności rozpraw, opartych na wprowadzonych szczególnych rozwiązaniach i działaniach minimalizujących ryzyko dla zdrowia publicznego, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SAR S CoV-2. Treść artykułu kończy podsumowanie zawierające wnioski i uwagi w zakresie rekomendowanych ograniczeń jawności rozprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to consider the possibility of limiting the principle of public hearing in criminal proceedings in connection with the announcement of the epidemic in Poland in 2020. The author introduces the subject of openness as the main constitutional procedural principle, indicates its rank in a criminal trial and describes possible exceptions to it. The article presents a detailed analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland and the Code of Criminal Procedure as well as the recommendations issued regarding the possibility of limiting the audience of hearings, based on the introduced special solutions and actions minimizing the risk to public health, in connection with the risk of spreading virus infections SARS CoV-2. The content of the article ends with summary containing conclusions and comments on the recommended restrictions on the public hearing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
95--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, t. I , Toruń 1985.
 • Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007.
 • Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 3.
 • Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013.
 • Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979.
 • Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T.E., Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2002.
 • Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.
 • Michalski W., Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Warszawa 1976.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.
 • Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999.
 • Wójcicka B., Jawność postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Łódź 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.