PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 3 (997) | 89--107
Tytuł artykułu

Green Purchasing - a Cross-sectoral Analysis of Drivers and Practices

Warianty tytułu
Zielone zakupy - międzysektorowa analiza czynników motywujących i praktyk
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Objective: This article examines the scope of the implementation of green purchasing (GP), the drivers for its implementation and the use of green purchasing practices (GPP) in selected sectors of Poland's B2B (Business to Business) economy.
Research Design & Methods: A review of the literature and the survey study using CATI (Computer Aided Telephone Interview) were conducted. The literature reviewed concerned green purchasing and green purchasing practices. The main concepts introduced in this paper are green purchasing, green purchasing drivers and green purchasing practices. Green purchasing practices are intended to integrate environmental management into an organisation's purchasing function.
Findings: The results concern the scope of implementation of the green purchasing concept, the drivers of implementing the green purchasing concept and the use of identified green purchasing practices in selected sectors of Poland's B2B market.
Implications/Recommendations: The article provides a basis for further studies related to green purchasing drivers and practices. The results could provide the foundation for a framework for companies seeking to implement green purchasing.
Contribution: The article will help readers understand the extent to which green purchasing is being used in selected areas of Poland's B2B market, the drivers for its implementation and the use of green purchasing practices. Recommendations for future research are also included. (original abstract)
Cel: Celem artykułu jest określenie zakresu wdrożenia koncepcji zielonych zakupów oraz czynników sprzyjających jej wdrożeniu, a także wykorzystania praktyk zielonych zakupów w wybranych sektorach rynku B2B (business to business) w Polsce.
Metodyka badań: W artykule dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badanie ankietowe z wykorzystaniem techniki CATI (computer aided telephone interview). Przegląd literatury dotyczy obszaru zielonych zakupów i zielonych praktyk zakupowych. Głównymi pojęciami zastosowanymi w opracowaniu są zielone zakupy, czynniki stymulujące zielone zakupy i zielone praktyki zakupowe. Te ostatnie mają na celu integrację zarządzania środowiskowego z funkcją zakupową organizacji.
Wyniki badań: Wyniki dotyczą zakresu wdrożenia koncepcji zielonych zakupów, czynników stymulujących jej wdrożenie, a także wykorzystania zidentyfikowanych zielonych praktyk zakupowych w wybranych sektorach rynku B2B w Polsce.
Wnioski: Przeprowadzone badania mogą stanowić podstawę dalszych analiz dotyczących czynników stymulujących zielone zakupy i zielone praktyki zakupowe. Ich wyniki mogą posłużyć do stworzenia ram wdrożenia koncepcji zielonych zakupów w przedsiębiorstwie.
Wkład w rozwój dyscypliny: Oryginalność artykułu polega na określeniu zakresu wdrożenia koncepcji zielonych zakupów w wybranych sektorach rynku B2B w Polsce. W tym celu w badaniu uwzględniono czynniki motywujące do wdrożenia tej koncepcji oraz wykorzystanie praktyk zielonych zakupów. Ponadto wartość dodaną stanowią również rekomendacje dla przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
89--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Appolloni A., Sun H., Jia F., Li X. (2014), Green Procurement in the Private Sector: A State of the Art Review between 1996 and 2013, "Journal of Cleaner Production", vol. 85, https:// doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.106.
 • Björklund M. (2011), Influence from the Business Environment on Environmental Purchasing - Drivers and Hinders of Purchasing Green Transportation Services, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 17(1), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2010.04.002.
 • Blome C., Hollos D., Paulraj A. (2014), Green Procurement and Green Supplier Development: Antecedents and Effects on Supplier Performance, "International Journal of Production Research", vol. 52(1), https://doi.org/10.1080/00207543.2013.825748.
 • Bowen F., Cousins P., Lamming R., Faruk A. (2006), Horses for Courses: Explaining the Gap between the Theory and Practice of Green Supply (in:) Greening the Supply Chain, J. Sarkis (ed.), Springer, London, https://doi.org/10.1007/1-84628-299-3_9.
 • Cheng W., Appolloni A., D'Amato A., Zhu Q. (2018), Green Public Procurement, Missing Concepts and Future Trends - a Critical Review, "Journal of Cleaner Production", vol. 176, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.027.
 • Chien M. K., Shih L. H. (2007), An Empirical Study of the Implementation of Green Supply Chain Management Practices in the Electrical and Electronic Industry and Their Relation to Organizational Performances, "International Journal of Environmental Science and Technology", vol. 4(3), www.SID.ir (accessed: 27.02.2021).
 • De Giacomo M. R., Testa F., Iraldo F., Formentini M. (2019), Does Green Public Procurement Lead to Life Cycle Costing (LCC) Adoption?, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 25(3), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.05.001.
 • Dou Y., Zhu Q., Sarkis J. (2018), Green Multi-tier Supply Chain Management: An Enabler Investigation, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 24(2), https://doi. org/10.1016/j.pursup.2017.07.001.
 • Dubey R., Bag S., Ali S. S., Venkatesh V. G. (2013), Green Purchasing Is Key to Superior Performance: An Empirical Study, "International Journal of Procurement Management", vol. 6(2), https://doi.org/10.1504/IJPM.2013.052469.
 • ElTayeb T. K., Zailani S., Jayaraman K. (2010), The Examination on the Drivers for Green Purchasing Adoption among EMS 14001 Certified Companies in Malaysia, "Journal of Manufacturing Technology Management", vol. 21(2), https://doi.org/10.1108/ 17410381011014378.
 • Environment Policy: General Principles and Basic Framework (2021), https://www. europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy-general-principles-andbasic-framework (accessed: 10.07.2021).
 • Foo M. Y., Kanapathy K., Zailani S., Shaharudin M. R. (2019), Green Purchasing Capabilities, Practices and Institutional Pressure, "Management of Environmental Quality", vol. 30(5), https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2018-0133.
 • Giunipero L. C., Bittner S., Shanks I., Cho M. H. (2019), Analyzing the Sourcing Literature: Over Two Decades of Research, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 25(5), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.11.001.
 • Giunipero L. C., Hooker R. E., Denslow D. (2012), Purchasing and Supply Management Sustainability: Drivers and Barriers, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 18(4), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2012.06.003.
 • Grzybowska K. (2012), Sustainability in the Supply Chain: Analysing the Enablers (in:) Environmental Issues in Supply Chain Management, P. Golinska, C. A. Romano (eds), Springer, Berlin, Heidelberg, https://doi.org/10.1007/978-3-642-23562-7_2.
 • Guo Y., Yen D. A., Geng R., Azar G. (2021), Drivers of Green Cooperation between Chinese Manufacturers and Their Customers: An Empirical Analysis, "Industrial Marketing Management", vol. 93, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.01.004.
 • Hazaea S. A., Al-Matari E. M., Zedan K., Khatib S. F. A., Zhu J., Al Amosh H. (2022), Green Purchasing: Past, Present and Future, "Sustainability", vol. 14(9), https://doi.org/ 10.3390/su14095008.
 • Hsu C. C., Tan K. C., Zailani S. H. M., Jayaraman V. (2013), Supply Chain Drivers that Foster the Development of Green Initiatives in an Emerging Economy, "International Journal of Operations and Production Management", vol. 33(6), https://doi.org/10.1108/ IJOPM-10-2011-0401.
 • Ji P., Ma X., Li G. (2015), Developing Green Purchasing Relationships for the Manufacturing Industry: An Evolutionary Game Theory Perspective, "International Journal of Production Economics", vol. 166, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.10.009.
 • Kabaja B., Wojnarowska M., Cesarani M. C., Varese E. (2022), Recognizability of Ecolabels on E-Commerce Websites: The Case for Younger Consumers in Poland, "Sustainability", vol. 14(9), https://doi.org/10.3390/su14095351.
 • Khan S. A. R., Yu Z., Umar M., Tanveer M. (2022), Green Capabilities and Green Purchasing Practices: A Strategy Striving towards Sustainable Operations, "Business Strategy and the Environment", vol. 31(4), https://doi.org/10.1002/bse.2979.
 • Lahri V. (2020), Assessment of Critical Drivers towards Sustainable Green Supply Chain Performance Management, "International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling", vol. 11(3), https://doi.org/10.1504/IJBPSCM.2020.110217.
 • Lamming R., Hampson J. (1996), The Environment as a Supply Chain Management Issue, "British Journal of Management", vol. 7, special issue, https://doi.org/10.1111/j.1467- 8551.1996.tb00147.x.
 • Large R. O., Gimenez Thomsen C. (2011), Drivers of Green Supply Management Performance: Evidence from Germany, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 17(3), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2011.04.006.
 • Li Y. H., Huang J. W. (2017), The Moderating Role of Relational Bonding in Green Supply Chain Practices and Performance, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 23(4), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2017.06.001.
 • Liu B., Liu H. J. (2010), A Research on Supplier Assessment Indices System of Green Purchasing (in:) 2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, IEEE, vol. 1, https://doi.org/10.1109/ICMTMA.2010.694.
 • Luthra S., Garg D., Haleem A. (2014), Empirical Analysis of Green Supply Chain Management Practices in Indian Automobile Industry, "Journal of The Institution of Engineers (India): Series C", vol. 95(2), https://doi.org/10.1007/s40032-014-0112-6.
 • Micheli G. J. L., Cagno E., Mustillo E., Trianni A. (2020), Green Supply Chain Management Drivers, Practices and Performance: A Comprehensive Study on the Moderators, "Journal of Cleaner Production", vol. 259, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121024.
 • Min H., Galle W. P. (1997), Green Purchasing Strategies: Trends and Implications, "International Journal of Purchasing and Materials Management", vol. 33(2), https://doi. org/10.1111/j.1745-493x.1997.tb00026.x.
 • Min H., Galle W. P. (2001), Green Purchasing Practices of US Firms, "International Journal of Operations and Production Management", vol. 21(9), https://doi.org/10.1108/ EUM0000000005923.
 • Neessen P. C. M., Caniëls M. C. J., Vos B., Jong J. P. de (2020), How and When Do Purchasers Successfully Contribute to the Implementation of Circular Purchasing: A Comparative Case-study, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 27(3), https:// doi.org/10.1016/j.pursup.2020.100669.
 • Nkrumah S. K., Asamoah D., Annan J., Agyei-Owusu B. (2021), Examining Green Capabilities as Drivers of Green Supply Chain Management Adoption, "Management Research Review", vol. 44(1), https://doi.org/10.1108/MRR-01-2020-0015.
 • Ozaki R., Sevastyanova K. (2011), Going Hybrid: An Analysis of Consumer Purchase Motivations, "Energy Policy", vol. 39(5), https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.04.024.
 • Peattie K. (2010), Green Consumption: Behavior and Norms, "Annual Review of Environment and Resources", vol. 35(1), https://doi.org/10.1146/annurev-environ-032609-094328.
 • Sarkar A., Qian L., Peau A. K., Shahriar S. (2021), Modeling Drivers for Successful Adoption of Green Business: An Interpretive Structural Modeling Approach, "Environmental Science and Pollution Research", vol. 28(1), https://doi.org/10.1007/s11356-020-10490-z.
 • Sarkis J. (2014), Green Supply Chain Management, ASME, New York, https://doi.org/ 10.1115/1.860281.
 • Shen L., Olfat L., Govindan K., Khodaverdi R., Diabat A. (2013), A Fuzzy Multi Criteria Approach for Evaluating Green Supplier's Performance in Green Supply Chain with Linguistic Preferences, "Resources, Conservation and Recycling", vol. 74, https://doi.org/ 10.1016/j.resconrec.2012.09.006.
 • Sosnowski P. C. (2019), The Role of Environmental Cooperation and Collaboration in Supplier Relationship Management, "LogForum", vol. 15(3), https://doi.org/10.17270/ J.LOG.2019.345.
 • Tarigan Z. J. H., Tanuwijaya N. C., Siagian H. (2020), Does Top Management Attentiveness Affect Green Performance through Green Purchasing and Supplier Collaboration?, "Academy of Strategic Management Journal", vol. 19(4).
 • Tate W. L., Ellram L. M., Dooley K. J. (2012), Environmental Purchasing and Supplier Management (EPSM): Theory and Practice, "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 18(3), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2012.07.001.
 • Thaib D. (2020), Drivers of the Green Supply Chain Initiatives: Evidence from Indonesian Automotive Industry, "Uncertain Supply Chain Management", vol. 8(1), https://doi.org/ 10.5267/j.uscm.2019.8.002.
 • Urbaniak M., Sosnowski P. (2017), The Role of Environmental Management in Building Relationship with Suppliers, 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017), Posnan, Poland, July 30-August 3, 2017, DEStech Publications, Lancaster.
 • Uygun Ö., Dede A. (2016), Performance Evaluation of Green Supply Chain Management Using Integrated Fuzzy Multi-criteria Decision Making Techniques, "Computers & Industrial Engineering", vol. 102, https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.02.020.
 • Vachon S., Klassen R. D. (2006), Extending Green Practices across the Supply Chain: The Impact of Upstream and Downstream Integration, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 26(7), https://doi.org/10.1108/01443570610672248.
 • Wu K. J., Tseng M. L., Vy T. (2011), Evaluation the Drivers of Green Supply Chain Management Practices in Uncertainty, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 25, https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.02.049.
 • Yang W., Zhang Y. (2012), Research on Factors of Green Purchasing Practices of Chinese, "Journal of Business Management and Economics", vol. 3(5).
 • Young W., Hwang K, McDonald S., Oates C. J. (2010), Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour When Purchasing Products, "Sustainable Development", vol. 18(1), https://doi.org/10.1002/sd.394.
 • Zhu Q., Sarkis J. (2006), An Inter-sectoral Comparison of Green Supply Chain Management in China: Drivers and Practices, "Journal of Cleaner Production", vol. 14(5), https:// doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.01.003.
 • Zimon D., Tyan J., Sroufe R. (2020), Drivers of Sustainable Supply Chain Management: Practices to Alignment with un Sustainable Development Goals, "International Journal for Quality Research", vol. 14(1), https://doi.org/10.24874/IJQR14.01-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659988

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.