PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 12 | 4--11
Tytuł artykułu

O roli MOP w zapewnieniu godnej pracy w świecie offshoringu produkcji

Autorzy
Warianty tytułu
On the Role of the ILO in Ensuring Decent Work in the World of Production Offshoring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Offshoring produkcji to popularna strategia, umożliwiająca przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, w szczególności poprzez ograniczanie kosztów działalności, a zwłaszcza kosztów pracy. Jej stosowanie wiąże się jednak z ryzykiem, iż w dążeniu do osiągnięcia celów ekonomicznych, przedsiębiorstwa pójdą o krok za daleko i będą skłonne milcząco zaakceptować naruszenia fundamentalnych praw osób zatrudnianych przez ich podwykonawców, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie poziom ochrony prawnej jest wciąż relatywnie niski. Jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata staje się zatem zapewnienie godnej pracy tym osobom. Pytanie stawiane w niniejszym artykule brzmi w jaki sposób tego dokonać i czy wiodącą rolę w owym procesie odegra Międzynarodowa Organizacja Pracy - powołana, by promować podstawowe prawa człowieka i poprawiać warunki pracy oraz życia. (abstrakt oryginalny)
EN
Production offshoring is a popular business strategy which enables the companies to acquire competitive advantages, in particular by reducing operating costs, especially labour costs. Application thereof entails the risk that, in pursuit of economic goals, the companies would take one step too far and tacitly accept violations of the fundamental rights of those employed by their subcontractors, especially in developing countries, where the level of legal protection is still relatively low. One of the most important challenges of the modern world is to ensure decent work for these people. The question posed in this article is how to achieve it and whether the International Labour Organisation - created to promote fundamental human rights and improve working and living conditions - will play the key role in this process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka; radca prawny
Bibliografia
 • Adamczyk, A. Surdykowska, B. (2012). Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (1).
 • Auer, P., Besse, G., Méda, D. (2016). Offshoring and the internationalization of employment a challenge for a fair globalization? W: P. Auer, G. Besse, D. Méda (Red.) Offshoring and the Internationalization of Employment. A Challenge for a Fair Globalization? International Institute for Labour Studies.
 • Barrientos, S. W. (2013). "Labour chains": analysing the role of labour contractors in global production networks. The journal of development studies, 49 (8).
 • Blinder, A. (2006). Offshoring: the next industrial revolution. Foreign Affairs, 85 (2). Pobrano 12 października z http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fora85&div=31.
 • Budnikowski, A., Czarny, E., Folfas, P., Kuźnar, A., Leven, B., Przeździecka, E. (2022). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. SGH Oficyna Wydawnicza.
 • Bukłaha, E. (2018). Outsourcing w opiece zdrowotnej. CeDeWu.
 • Chilimoniuk-Przeździecka, E. (2018). Offshoring we współczesnej gospodarce światowej.
 • Davies, S., Hammer, N., Williams, G., Raman, R., Ruppert, C.S., Volynets, L. (2011). Labour standards and capacity in global subcontracting chains: evidence from a construction MNC. Industrial Relations Journal. 42 (2).
 • Garcia Munoz Alhambra, M. A., Ter Haar, B., & Kun, A. (2020). Harnessing Public Institutions for Labour Law Enforcement. Embedding a Transnational Labour Inspectorate within the ILO. International Organizations Law Review, 17(1).
 • Góral, Z., Tyc, A. (2019). W: K.W. Baran (Red.) System prawa pracy. Tom IX, Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Globalne. Wolters Kluwer.
 • ILO. (2016). Sectoral Studies on Decent Work in Global Supply Chains: Comparative Analysis of Opportunities and Challenges for Social and Economic Upgrading.
 • Lichtenstein, N. (2016). The ILO and the Corporate Social Responsibility Regime in East and South Asia W Jensen, J.M., Lichtenstein, N. (Red.) The ILO from Geneva to the Pacific Rim. International Labour Organization (ILO) Century Series, London.
 • Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Polskie Wydawnictwo Ekonomicznie.
 • Langille, B. (2016) The curious incydent of the ILO, Myanmar and forced labour W A. Blackett, A. Trebilcock (Red.) Research Handbook on Transnational Labour Law. Cheltenham UK.
 • Locke, R., Kochan, T., Romis, M., Qin, F. (2007) Beyond corporate codes of conduct: Work organization and labour standards at Nike's suppliers. International Labour Review, 146 (1-2).
 • Maul, D. (2019). The International Labour Organization: 100 years of global social policy. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
 • Maupain, F. (2016). ILO normative action in its second century: Escaping the double bind? W A. Blacekett A. Trebilcock (Red.), Research Handbook on Transnational Labour Law. Cheltenham UK.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. (2019). Międzynarodowa Organizacja Pracy. 100 lat. 1919-2019. Informator "Jeśli chcesz pokoju, pielęgnuj sprawiedliwość".
 • Morin, M. L. (2005). Labour law and new forms of corporate organization. International Labour Review, 144 (5).
 • Radło, M. J. (2007). Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W: A. Szymaniak (Red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
 • Radło, M.J. (2013). Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie".
 • Rawling, M. J. (2007). A generic model of regulating supply chain outsourcing.
 • Rodgers, L. (2021). The ILO, Social Contracts and the Human-Centred Approach to Work. King's Law Journal, 32(2).
 • Skąpski, M. ( 2006). Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Zakamycze. Lex.
 • Sunjka, N., Papadopoulos, G. (2022). International sourcing, business functions and global value chains. Eurostat. Pobrano 11 lipca 2022 z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_sourcing,_business_functions_and_global_value_chains
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.