PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. 160 Modernity of Industry and Sciences = Nowoczesność przemysłu i nauki | 469--486
Tytuł artykułu

Psychological Concepts of the Human Being Applied in Helping Professions Using the Example of Coaching

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The paper presents selected psychological concepts supporting the professional work of a coach as well as supporting representatives of other helping professions. The aim of the article is to indicate how many psychological sources are already present in coaching practice and to describe those which are most important for its practice. Design/methodology/approach: Coaching is a new form developmental approach to working and interacting with other people. In the article, I use the method of comparative analysis. Findings: According to the authors, it is an unjustified conclusion to connect coaching with only the humanistic-behavioral approach. Consequently, the authors' aim is to convince the reader that coaching uses many psychological and psychotherapeutic approaches, while the aim of this text is to organize them and to indicate how various concepts can support coaches and other helping professionals. The first part of the article explains the concept of coaching and its relation to philosophy, psychology and psychotherapy. This is followed by a description of the psychological concepts and methods, with an indication of their possible application in coaching. Research limitations/implications: The research is limited to the analysis of the impact of broadly understood humanistic knowledge on the quality of the coach's work and coaching as a modern/new form of helping profession. Practical implications: This text proves that coaching uses psychological concepts/positions and philosophical theories. These become a specific theoretical and scientific basis for coaching. Social implications: Coaching is a subdisciplinary practical discipline drawing from humanistic knowledge: psychological and sociological. Originality/value: Coaching is a new form of the helping professions. The article explains the concept of coaching and its relation to philosophy, psychology and psychotherapy. This is followed by a description of the psychological concepts and methods, with an indication of their possible application in coaching.(original abstract)
Twórcy
autor
 • University of Silesia in Katowice
 • University of Pennsylvania, United States
Bibliografia
 • 1. Allport, G.W. (1950). The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation. New York: The Macmillan Company.
 • 2. Anzebnacher, A. (1992). Wprowadzenie do filozofii [Introduction to the philosophy], transl. J. Zychowicz. Cracow: WAM.
 • 3. Aronson, E. (2011). The social animal. Duffield: Worth Publishers.
 • 4. Baca-Lönn, L. (2014). Coaching transformacyjny z zastosowaniem analizy grafologicznej [Transformational coaching using graphological analysis]. In: L.D. Czarkowska (ed.). Coaching transformacyjny jako droga ku synergii [Transformational coaching as a way to synergy] (pp. 129-144). Warsaw: Poltext.
 • 5. Bago, B. (2019). Moral thinking across the world: Exploring the influence of personal force and intention in moral dilemma judgments. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication, 06.01.2020.
 • 6. Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice-Hall.
 • 7. Bandura, A., Walters, R.H. (1959). Adolescent Aggression: A study of the influence of child-training practices and family interrelationships. New York: Ronald Press.
 • 8. Berne, E.(1965). Games People Play. The Psychology of Human Relationships. New York: Grove Press.
 • 9. Bettelheim, B. (1983). Freudand Man's Soul. New York: Vintage.
 • 10. Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M., Poznaniak, W. (2017). Etyka zawodu psychologa [Ethics of the profession of psychologist]. Warsaw: PWN.
 • 11. Czarkowska, L.D. (2014). Transformacja w coachingu, aby stawać się sobą - inspiracje z psychologii zorientowanej na proces oraz model Homo Creator [Transformation in coaching to become yourself - inspirations from process-oriented psychology and the Homo Creator model]. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii [Transformational coaching as a way to synergy]. Warsaw: Poltext.
 • 12. Dąbrowska, A., Wiśniewska, A. (2014). Wyzwania coachingu transformacyjnego dla pokolenia Y - jak wspierać synergię pokoleń. Refleksja na podstawie własnych doświadczeń i badań [Coaching challenges for generation Y - how to suport generation synergy. Reflection based on own experience and research]. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii [Transformational coaching as a way to synergy]. Warsaw: Poltext.
 • 13. Dąbrowski, K. (1988). Pasja rozwoju [Develop passion]. Warsaw: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • 14. Dąbrowski, K. (1974). Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie [Mental health and human values]. Warsaw: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • 15. Dąbrowski, K. (1984). Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną [Personality and its formation through positive disintegration]. Lublin: Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych w Lublinie.
 • 16. Dilts, R. (2003). From Coach to Awakener. California: Meta Publications.
 • 17. Duhigg, C. (2013). The Power of Habit: Why we do what we do in life and business. New York: Random House Publishing Group.
 • 18. Ellis, A. (2013). Better, Deeper, and More Enduring Brief Therapy. New York: Brunner/Mazel Publishers.
 • 19. Freud, Z. (1967). Człowiek, religia, kultura [Human, religion, culture], transl. J. Prokopiuk. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • 20. Gornall, S., Bird, J. (2015). The Art. Of Coaching, A Handbook of tips and tools. Abingdon: Routledge.
 • 21. Grobler, A., Koczanowicz, L. (2016). Elementy filozofii dla psychologów. In: J. Strelau, D. Doliński, Psychologia akademicka [Academic psychology]. Vol. 1. Gdansk: GWP.
 • 22. Grzesiuk, L. (2006).Psychoterapia. Badania i szkolenie [Psychotherapy. Research and training]. Warsaw: Eneteia.
 • 23. Grzesiuk, L.(2006). Psychoterapia. Praktyka [Psychotherapy. Practice]. Warsaw: Eneteia.
 • 24. Jakubowski, J. (1970). Zarys teorii osobowości Karola R. Rogersa [Carl R. Rogers' outline of personalitytheory]. Studia Philosophiae Christianae, Vol. 6, 1, 1-10, pp. 68-91.
 • 25. Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka [Human psychological concept]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie "Zak".
 • 26. Kozielecki, J. (2010). Moje wzloty i upadki: autobiografia z psychologią w tle [My ups and downs: autobiography with background psychology]. Gdansk: GWP.
 • 27. Kratochvil, S. (2003). Podstawy psychoterapii [The Basic of Psychotherapy]. Transl. M. Czabak, E. Matuska. Poznan: Zysk i Sp-a.
 • 28. Marciniak, Ł.T., Rogala-Marciniak, S. (2013). Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju [Coaching. Collection of development support tools]. Warsaw: Wolters Kluwer.
 • 29. Marciszyn-Berendt, J., Tyralik-Kulpa, E. (2016). Empatia jako narzędzie dialogu w coaching [Emparhy as a tool for dialogue in coaching]. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako konstruktywny dialog [Coaching as a constructive dialogue]. Warsaw: Poltext.
 • 30. Maslow, A. (1986). W stronę psychologii istnienia [Toward a Psychology of Being]. Transl. I. Wyrzykowska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • 31. Matuska, K., Christiansen, C. (2009). Life Balance. Multidisciplinary Theories and Research. New York: Balboa Press.
 • 32. Meichenbaum, D. (1985). Stress Inoculation Training. Oxford: Pergamon Press.
 • 33. Musioł, A. (2018a). Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee [Praxeology in coaching as the interactivediscovery process of the coachee's resources and possibilities]. Studia Philosophiae Christianae, Vol. 3, pp. 149-162.
 • 34. Musioł, A. (2018b). Sześć perspektyw coachingu globalnego w paradygmacie złożoności holograficznego modelu Philippe'a Rosinskiego [Six perspectives of global coaching in paradigm of the complexity Philippe Rosinski's holographic model]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Vol. 123, pp. 279-290.
 • 35. Negri, A. (2016). Dialog Sokratejski w coachingu [Socratic dialogue in coaching]. In: L.D. Czarkowska (ed.), Coaching jako konstruktywny dialog [Coaching as a constructive dialogue] (pp. 65-75). Warsaw: Poltext.
 • 36. Nieckarz, Z., Celińska-Nieckarz, S., Godlewska-Werner, D. (2017). Coaching jako obszar psychologii stosowanej [Coaching as an area of applied psychology]. In: Z. Nieckarz, S. Celińska-Nieckarz, D. Godlewska-Werner (eds.), Psychologia coachingu biznesowego [Business coaching psychology]. Gdansk: Harminia universalis.
 • 37. O'Bannon, B. (2007). Balance matters. Turing Burnout Into Balance. Sherman: R&B.
 • 38. Paruzel-Czachura, M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt [Among psychology, psychotherapy and practical philosophy. Looking for authentic life in Gestalt approach]. Sopot: GWP.
 • 39. Paszkiewicz, E. (1983). Struktura teorii psychologicznych [Structure of psychological theories]. Warsaw: PWN.
 • 40. Perls, F.S. (1992). Gestalt therapy Verbatim. Gouldsboro: Gestalt Journal Press.
 • 41. Platon. (1993). Fajdros [Phaedrus]. In: Platon, Dialogi [Dialogues]. Transl. W. Witwicki, Warsaw: Unia Wydawnicza Verum.
 • 42. Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2009). Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis. San Francisco: Cengage Learning.
 • 43. Reale, G. (2000). Historia filozofii starożytnej [A History of Ancient Philosophy]. Vol. 1. Od początków do Sokratesa [From the Origins to Socrates]. Transl. E.I. Zieliński. Lublin: RW KUL.
 • 44. Rogers, C. (1991). Terapia nastawiona na klienta [Client Centred Therapy]. Transl. A. Dodziuk, E. Knoll. Wroclaw: Thesaurus-Press.
 • 45. Rogers, C. (2016). Teoria terapii, osobowości i relacji interpersonalnych rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie [A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships: As developer In the client-centered framework]. Transl. M. Król. Warsaw: Zielone Drzewo.
 • 46. Scoular, A. (2014). Coaching biznesowy [The Financial Times guide to business coaching]. Transl. M. Nosorowska. Sopot: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 47. Skinner, B.F. (1956). Critique of psychoanalytic concepts and theories. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • 48. Smółka, P. (2016). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów [Coaching. Inspirations from the perspective of science, practice, and clients]. Gliwice: Onepress.
 • 49. Stachowski, R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych [History of modern psychological thought. From Wundt to modern times]. Warsaw: PWN.
 • 50. Starr, J. (2015). Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego [The Coaching Manual: The Definitive Guide to the Process, Principles and Skills of Personal Coaching]. Transl. A. Trzcińska. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • 51. Świeży M. (2017). Psychologia dla Coachów [Psychology for coaches]. Crakow: Wszechnica UJ.
 • 52. Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta [Co-active coaching. Changing business transforming lives]. Transl. M. Piechnik-Potęga. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • 53. Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR [Business coaching. A practical handbook forcoaches, managers and HR specialists]. Transl. M. Lisek-Derek, Warsaw: MT Biznes.
 • 54. Witkowski, T. (2015). Zakazana psychologia [Forbidden psychology], vol. 1. Pomiędzy nauką a szarlatanerią [Between science and quackery]. Poznan: BEZ MASKI.
 • 55. Wolpe, J. (1969). The Practice of Behavior Therapy (Pergamon General Psychology Series). Boston: Allyn & Bacon.
 • 56. Zimbardo, P., Johnson, R.L., McCann, V. (2003). Psychology: core concepts. Vol. 5. Transl. J. Radzicki. Boston: Allyn & Bacon.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.