PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 12 | 40--45
Tytuł artykułu

Konieczność złożenia pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu

Autorzy
Warianty tytułu
Need to Submit a Special Power of Attorney to the Case File in Specific Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W praktyce orzeczniczej na gruncie art. 138e ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa powstała wątpliwość co do tego, czy dla swojej skuteczności pełnomocnictwo szczególne powinno zostać ponownie złożone w postępowaniu podatkowym, jeżeli zostało już złożone do akt kontroli podatkowej. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów sądowych. Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.04.2022 r., II FPS 1/22, w której przyjęto, że do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Prawidłowość tego stanowiska budzi jednak wątpliwości w świetle wykładni funkcjonalnej i językowej, a także ze względów gwarancyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the adjudicating practice developed on the bases of Article 138e of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, a doubt has arisen as to whether, in order to be effective, a special power of attorney should be resubmitted in tax proceedings if it has already been submitted to the tax inspection file. This issue has been the subject of much litigation. This issue was resolved in the resolution of the Supreme Administrative Court of 25 April 2022, II FPS 1/22, where the Court held that in order to produce a procedural effect it is necessary to submit a special power of attorney to the case file in the specific proceedings before a tax authority. However, the correctness of this view is questionable in the light of functional and linguistic interpretation, as well as for reasons of protection of taxpayers' interests.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
40--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Charkiewicz M., Pełnomocnictwo szczególne w sprawie podatkowej - stan obecny i kierunek zmian, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2019/2.
 • Dzwonkowski H., Durczyńska M., Obowiązki organu podatkowego i uprawnienia podatnika w ramach szacowania podstawy opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016.
 • Rodak B. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2021, komentarz do art. 138e.
 • Słownik języka polskiego, t. 8, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965.
 • Stachurski W. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 2, Procedury podatkowe. Art. 120-344, red. L. Etel, Warszawa 2022.
 • Strzelec D., Doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z pominięciem pełnomocnika ustanowionego w sprawie, "Monitor Podatkowy" 2020/7.
 • Strzelec D., O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 czerwca 2020 r., I FSK 658/20, "Przegląd Podatkowy" 2021/2.
 • Strzelec D., O sposobie rozumienia pojęcia sprawy podatkowej w znowelizowanych przepisach Ordynacji podatkowej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2021/6.
 • Strzelec D., Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w toku postępowania podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2017/8.
 • Wiązek P., Mit i paradygmat racjonalnego prawodawcy w świetle wybranych przykładów orzecznictwa oraz legislacji Sejmu VIII kadencji, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2020/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.