PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 11 | 12--42
Tytuł artykułu

The 2021 National Census in Poland : Addressing the Challenges of a Digital Census

Warianty tytułu
Narodowy Spis Powszechny 2021 : mierzenie się z wyzwaniami spisu cyfrowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aims to present the implementation of the national census carried out in Poland in 2021 as a process, with particular attention devoted to the challenges that national censuses pose for official statistics. The paper also focuses on how the organiser of the census - Statistics Poland - addressed the problems reported during the survey. The significance of the census results as a source of information was also discussed. The research was based on a case study, which allowed an in-depth analysis of the census process. The results of the analysis show that the problems which occurred in the National Population and Housing Census 2021 were similar to those identified in the previous editions of the survey, such as questions relating to sensitive information and the potential ways in which the answers to this type of queries could be further processed. What is more, maintaining the digital (electronic) form of the census (the paper forms were abandoned in favour of the digital form in 2011) and the introduction of the Internet-based self-enumeration as the primary form of the survey, applicable to all its participants, created additional challenges, related to some respondents' lack of digital skills or limited access to the Internet. Statistics Poland offered a variety of forms of contact with the society and addressed Internet users' questions on an ongoing basis, mainly through information campaigns, which included using social media, and by directly responding to Facebook users' comments. The conducted analysis provides a useful insight as to how reliable data could be collected in a census, particularly with the use of the Internet. (original abstract)
Celem badania omawianego w artykule jest przedstawienie realizacji spisu powszechnego w Polsce w 2021 r. jako procesu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyzwania, jakie spis powszechny stawia przed statystyką publiczną i sposoby rozwiązywania przez jego organizatora - Główny Urząd Statystyczny - zgłaszanych problemów. Omówiono także znaczenie wyników spisu jako źródła informacji. W badaniu zastosowano studium przypadku, co pozwoliło na dogłębną analizę przebiegu spisu. Wynika z niej, że podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pojawiły się problemy analogiczne do występujących w poprzednich rundach, dotyczące pytań o kwestie wrażliwe oraz potencjalnych sposobów przetwarzania odpowiedzi na nie. Ponadto kontynuacja cyfrowej postaci spisu (po raz pierwszy zrezygnowano z formularzy papierowych na rzecz elektronicznych w 2011 r.) i wprowadzenie samospisu internetowego jako podstawowej formy badania, obowiązującej wszystkie osoby podlegające spisowi, spowodowało, że organizator musiał stawić czoła takim problemom, jak brak kompetencji cyfrowych części społeczeństwa i trudności z dostępem do Internetu. GUS stosował różne formy komunikowania się ze społeczeństwem, głównie poprzez kampanie informacyjne, m.in. w mediach społecznościowych, a także na bieżąco reagował na komentarze zamieszczane w serwisie Facebook. Przeprowadzona analiza dostarcza wiedzy na temat sposobów uzyskiwania wiarygodnych danych, w szczególności przez internet. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
12--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Amos, B., McDonald, M. P., & Watkins, R. (2017). When boundaries collide. Constructing a National Database of Demographic and Voting Statistics. Public Opinion Quarterly, 81(S1), 385-400. https://doi.org/10.1093/poq/nfx001.
 • Baffour, B., King, T., & Valente, P. (2013). The Modern Census: Evolution, Examples and Evaluation. International Statistical Review, 81(3), 407-425. https://doi.org/10.1111/insr.12036.
 • Batini, C., Cappiello, C., Francalanci, C., & Maurino, A. (2009). Methodologies for Data Quality Assessment and Improvement. ACM Computing Surveys, 41(3), 1-52. https://doi.org/10.1145/1541880.1541883.
 • Berger, J. (2002). Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, 47(1), 12-19.
 • Berger, J. (2008). Powszechny spis ludności w 1921 r. Wiadomości Statystyczne, 53(12), 1-11.
 • Berry-James, R. M., Gooden, S. T., & Johnson III, R. G. (2020). Civil rights, social equity, and Census 2020. Public Administration Review, 80(6), 1100-1108. https://doi.org/10.1111/puar.13285.
 • Bowman, C., Whistler, J., & Ellerby, M. (2004). A national census of care home residents. Age and Ageing, 33(6), 561-566. https://doi.org/10.1093/ageing/afh177.
 • Cai, Y. (2013). China's New Demographic Reality: Learning from the 2010 Census. Population and Development Review, 39(3), 371-396. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2013.00608.x.
 • Chatfield, A. T., Ojo, A., Puron-Cid, G., & Reddick, C. G. (2018). Census Big Data Analytics Use: International Cross Case Analysis. Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age. https://doi.org/10.1145/3209281.3209372.
 • Cuan-Baltazar, J. Y., Munoz-Perez, M. J., Robledo-Vega, C., Pérez-Zepeda, M. F., & Soto-Vega, E. (2020). Misinformation of COVID-19 on the Internet: Infodemiology Study. JMIR Public Health and Surveillance, 6(2), 1-9. https://doi.org/10.2196/18444.
 • Dygaszewicz, J. (2009). Spisy powszechne XXI wieku. Wiadomości Statystyczne, 54(6), 13-27. https://ws.stat.gov.pl/Article/2009/6/013-026.
 • Esteve, A., & Sobek, M. (2003). Challenges and Methods of International Census Harmonization. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 36(2), 66-79. https://doi.org/10.1080/01615440309601216.
 • Eurostat. (n.d. a). Households - level of internet access [Data set]. Retrieved December 16, 2021, from https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_h&lang=en.
 • Eurostat. (n.d. b). Individuals' level of digital skills [Data set]. Retrieved November 30, 2021, from https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
 • Ferguson, J. M. (2015). Who's Counting? Ethnicity, Belonging, and the National Census in Burma/Myanmar. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 171(1), 1-28. https://www.jstor.org/stable/43819166.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2022, October 9). Wyniki konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021. https://spis.gov.pl/aktualnosci/wyniki_konkursu/.
 • Główny Urząd Statystyczny. (n.d. a). Home [Facebook page]. https://pl-pl.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny. (n.d. b). Infolinia spisowa będzie działać dłużej. https://stat.gov.pl/aktualnosci/infolinia-spisowa-bedzie-dzialac-dluzej,381,1.html.
 • Główny Urząd Statystyczny. (n.d. c). Loteria. https://loteria.spis.gov.pl/.
 • Główny Urząd Statystyczny. (n.d. d). Metody zbierania danych. https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/metody-zbierania-danych/.
 • Główny Urząd Statystyczny. (n.d. e). O obowiązku spisowym. https://spis.gov.pl/o-obowiazku-spisowym/.
 • Gołata, E. (2012). Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, (1), 23-55.
 • Gołata, E. (2014). Jakość spisów nowej generacji. Wiadomości Statystyczne, 59(5), 26-38. https://ws.stat.gov.pl/Article/2014/5/026-038.
 • Gooden, S. T., & Berry-James, R. M. (2018). Why Research Methods Matters. Essential Skills for Decision Making. Melvin & Leigh.
 • Guyan, K. (2022). Constructing a queer population? Asking about sexual orientation in Scotland's 2022 census. Journal of Gender Studies, 31(6), 782-792. https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1866513.
 • Hillygus, D. S., Nie, N. H., Prewitt, K., & Pals, H. (2006). The Hard Count. The Political and Social Challenges of Census Mobilization. Russell Sage Foundation.
 • Holzer, J. Z. (1997). Kilka uwag o przygotowaniach do NSP 2000. Wiadomości Statystyczne, 42(5), 6-8.
 • Jarosz, M. (2004). Narodowy Spis Powszechny 2002. Zalety i wady. Studia Socjologiczne, (1), 9-17. https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2004_nr1_s.9_17.pdf.
 • Kruskal, W. H. (1984). The census as a national ceremony. Federal Statistics and National Needs, 177-180.
 • Krywult-Albańska, M. (2012). Spis powszechny jako źródło informacji o ludności. Studia Socjologiczne, (4), 87-107. https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2012_nr4_s.87_107.pdf.
 • Ladd, H. F. (1992). Mimicking of local tax burdens among neighboring counties. Public Finance Quarterly, 20(4), 450-467. https://doi.org/10.1177/109114219202000404.
 • Levitan, K. (2011). "A national Undertaking": Taking the Census. In A. J. La Vopa, S. Marchand, & J. Majeed (Eds.), A Cultural History of the British Census. Envisioning the Multitude in the Nineteenth Century (pp. 15-46). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230337602_2.
 • Łazowska, B. (2019). Spis ludności na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 64(10), 63-76. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7586.
 • Michna, E. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 39(2), 135-172.
 • Młodak, A. (2014). Zastosowanie metody bootstrapowej do oceny precyzji szacunków danych z badania reprezentacyjnego NSP 2011 na przykładzie dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, 59(12), 38-57. https://ws.stat.gov.pl/Article/2014/12/038-057.
 • Morning, A. (2015). Ethnic Classification in Global Perspective: A Cross-National Survey of the 2000 Census Round. In P. Simon, V. Piché, & A. A. Gagnon (Eds.), Social Statistics and Ethnic Diversity. A Cross-National Perspectives in Classifications and Identity Politics (pp. 17-37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20095-8_2.
 • Morphy, F., Sanders, W., & Taylor, J. (2007). Accommodating agency and contingency: towards an extended strategy for engagement. In F. Morphy (Ed.), Agency, contingency and census process. Observations of the 2006 Indigenous Enumeration Strategy in remote Aboriginal Australia (pp. 113-126). ANU E Press. http://doi.org/10.22459/CAEPR28.12.2007.
 • Office of National Statistics. (2021). Designing a digital-first census. Retrieved, 2022, from https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/articles/designingadigitalfirstcensus/2021-10-04.
 • Okrasa, W. (2021). Spisy ludności w Stanach Zjednoczonych i statystyka imigracji z Polski - perspektywa metodologiczno-historyczna. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 66(6), 27-49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.9336.
 • Paradysz, J. (2009). Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 54(7), 1-9.
 • Paradysz, J. (2010). Konieczność estymacji pośredniej na użytek spisów powszechnych. In E. Gołata (Ed.), Pomiar i informacja w gospodarce (pp. 45-66). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Peach, C. (2006). Islam, ethnicity and South Asian religions in the London 2001 census. Transactions of the Institute of British Geographers, 31(3), 353-370. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2006.00214.x.
 • Piątek, K., & Karwacki, A. (2004). Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku a polityka społeczna (ze szczególnym podkreśleniem kwestii mieszkaniowej). Studia Socjologiczne, (1), 121-138. https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2004_nr1_s.121_138.pdf.
 • Porcano, T. M. (1988). Correlates of tax evasion. Journal of Economic Psychology, 9(1), 47-67. https://doi.org/10.1016/0167-4870(88)90031-1.
 • Pupkiewicz, M. (2002). Regulacje prawne narodowych spisów powszechnych. Wiadomości Statystyczne, 47(1), 19-29.
 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
 • Rosner, A. (1980). Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach. Wieś i Rolnictwo, (3), 160-164.
 • Roszka, W. (2009). Metody łączenia baz danych na potrzeby spisu. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (128), 102-115.
 • Sans, M. (2011). National Identity, Census Data, and Genetics in Uruguay. In S. Gibbon, R. V. Santos, M. Sans (Eds.), Racial Identities, Genetic Ancestry, and Health in South America (pp. 195-211). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137001702_10.
 • Schuster, M. A., Osherov, A., & Chung, P. J. (2020). Why Counting Black Lives Matters - the 2020 Census. The New England Journal of Medicine, 383(9), 1-3. https://doi.org/10.1056/NEJMp2022162.
 • Shravan Krishnan, S. (2022, June 21). Bangladesh concludes first digital census. Retrieved October 10, 2022, from https://foreignbrief.com/daily-news/bangladesh-concludes-first-digital-census/.
 • Simpson, L. (2007). Fixing the population: from census to population estimate. Environment and Planning A: Economy and Space, 39(5), 1045-1057. https://doi.org/10.1068/a38141.
 • Skinner, C. (2018). Issues and challenges in census taking. Annual Review of Statistics and its Application, 5, 49-63. https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-041715-033713.
 • Springer, S., Zieger, M., & Strzelecki, A. (2021). The rise of infodemiology and infoveillance during COVID-19 crisis. One Health, 13, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100288.
 • Steckel, R. H. (1991). The Quality of Census Data for Historical Inquiry: A Research Agenda. Social Science History, 15(4), 579-599. https://doi.org/10.1017/S0145553200021313.
 • Strzelecki, Z. (2002). Znaczenie NSP 2002 dla analiz społeczno-gospodarczych. Wiadomości Statystyczne, 47(1), 5-12.
 • Strzelecki, Z. (2009). Spisy powszechne ludności w Polsce a potrzeby informacyjne administracji państwowej. Wiadomości Statystyczne, 54(8), 1-14. https://ws.stat.gov.pl/Article/2009/8/001-013.
 • Szreder, M. (2009). Statystyka w państwie demokratycznym. Wiadomości Statystyczne, 54(6), 6-13. https://ws.stat.gov.pl/Article/2009/6/006-012.
 • Toczyński, T. (2002). Narodowe spisy powszechne w 2002 r. Wiadomości Statystyczne, 47(1), 1-4. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 1775).
 • Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 615).
 • Visoka, G., & Gjevori, E. (2013). Census politics and ethnicity in the Western Balkans. East European Politics, 29(4), 479-498. https://doi.org/10.1080/21599165.2013.819349.
 • Wallgren, A., & Wallgren, B. (2014). Register-based statistics: statistical methods for administrative data (2nd edition). Wiley.
 • Wardrop, N. A., Jochem, W. C., Bird, T. J., Chamberlain, H. R., Clarke, D., Kerr, D., Bengtsson, L., Juran, S., Seaman, V., & Tatem, A. J. (2018). Spatially disaggregated population estimates in the absence of national population and housing census data. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(14), 3529-3537. https://doi.org/10.1073/pnas.1715305115.
 • Warmińska, K. (2004). Spis powszechny a etyczny wymiar tożsamości jednostki. In M. Flis (Ed.), Etyczny wymiar tożsamości. Studia z antropologii społecznej (pp. 89-106). Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Wilson, R. T., Hasanali, S. H., Sheikh, M., Cramer, S., Weinberg, G., Firth, A., Weiss, S. H., & Soskolne, C. L. (2017). Challenges to the census: international trends and a need to consider public health benefits. Public Health, 151, 87-97. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.05.015.
 • Zarocostas, J. (2020). How to fight an infodemic. The Lancet, 395(10225), 676. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.