PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 (46) | 59--74
Tytuł artykułu

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność i realizację działań statusowych instytutów badawczych w Polsce w latach 2020-2021

Warianty tytułu
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Activities and Implementation of Polish Research Institutes and Their Statutory Activities in 2020-2021
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This is a research article whose main objective is to discuss the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of research institutes in Poland. The sources of the paper are the results of surveys conducted twice in 2020, on a selected sample of research institutes associated with the Main Council of Research Institutes. For the purposes of the article, surveys of the literature and available sources were made, and the method of analysis and synthesis was applied. The article closes with a summary containing the most important conclusions. (original abstract)
Poniższy artykuł ma charakter badawczy a jego głównym celem jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na działalność instytutów badawczych w Polsce. Podstawę źródłową pracy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych dwukrotnie w roku 2020 na wybranej próbie instytutów badawczych zrzeszonych w Radzie Głównej Instytutów Badawczych. Na potrzeby artykułu dokonano kwerendy literatury i dostępnych źródeł, zastosowano metodę analizy, syntezy i porównania. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
59--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Kolejnictwa
Bibliografia
 • Barcikowska, R. (2018). Sieciowanie instytutów badawczych narzędziem rozwoju polityki innowacyjności w wybranych krajach europejskich, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2018, 3(29) 1-14.
 • Beise, M., & Stahl, H. (1999). Public research and industrial innovations in Germany. Policy, 28, 377-422.
 • Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych. (2020, December). Instytuty badawcze w rzeczywistości zmienionej przez pandemię COVID-19. Bulletin of the General Council of Research Institutes Research Institutes in a Reality Changed by the COVID-19 Pandemic, 1(107), 1-4
 • Biuletyn Rady Głównej Instytutów Badawczych (2021, July). IV posiedzenie RGIB X kadencji, 2(109), 1-3
 • Christensen, C.M., & Raynor, M.E. (2003). The innovator's solution. Boston, MA.
 • Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce, analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa, Poland.
 • Daszkiewicz, M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa, Poland.
 • Gryzik, A. (2017). Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa, Poland.
 • Gullbrandsen, M. (2011). Research institutes as hybrid organizations: Central challenges to their legitimacy. Policy Sciences, 44, 215-230.
 • Kwieciński, L. (2020, April). Sieci jednostek naukowo-badawczych jako istotny element w polityce innowacyjnej państwa. Przykład polskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 64.
 • Matyjas, Z., & Bohdanowicz, L. (2018, April 2). Projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz - analiza porównawcza na tle rozwiązań międzynarodowych. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 16, No. 4/2/2018
 • Smith, D. (2006). Exploring Innovation. New York, NY: McGraw-Hill Education.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 • Ustawa z dnia 21lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534).
 • Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (dostęp 4 March, 2022).
 • Retrieved from: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ (accessed 4 March, 2022)
 • Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Erik-Arnold/publication/328913507_Research_Institutes_in_the_ERA_WP2_2007S_106-12999_FORESIGHT-200702_Lot_2_WP3/links/5beaeb454585150b2bb43e56/Research-Institutes-in-the-ERA-WP2-2007-S-106-12999-FORESIGHT-200702-Lot-2-WP3.pdf (accessed 4 March, 2022)
 • Retrieved from: https://lukasiewicz.gov.pl/ (accessed 5 March, 2022).
 • Retrieved from: https://www.rgib.org.pl/start/dokumenty/329-ankieta-w-sprawie-wplywu-epidemii-COVID-19-na-sytuacje-finansowo-ekonomiczna-instytutow (accessed 5 March, 2022).
 • Retrieved from: https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html (accessed 7 March, 2022)
 • Retrieved from: https://www.gov.pl/web/ncbr (accessed 9 March, 2022)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.