PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 19--28
Tytuł artykułu

Ograniczenia i uwarunkowania ustawowego obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
Limitations and Conditions of the Statutory Obligation to Audit Financial Statements of Local Authority Units in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie zagadnienia dotyczącego wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w kontekście ograniczonego zakresu JST objętych audytem zewnętrznym w rozumieniu badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Identyfikacji poddano potencjalne obszary modyfikacji dotyczące audytu sprawozdań finansowych JST. W artykule omówiono specyfikę samorządów o statusie jednostki zainteresowania publicznego polegającą na obowiązku powołania komitetu audytu. Wnioski przedstawione w podsumowaniu mogą służyć usprawnieniu procesu zwiększania wiarygodności sprawozdań finansowych JST.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to discuss the credibility of the financial statements of local authority units (LAUs) in the context of the limited scope of LAUs encompassed by an external audit in the meaning of the audit of their financial statements by statutory auditors. Potential areas of modification of the audit of LAU financial statements were identified. The article discusses the specificity of local authorities with the status of a public interest entity involving the obligation to establish an audit committee. The conclusions presented in the summary may be used to improve the process of increasing the credibility of financial statements of LAUs.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa; Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy
Bibliografia
  • Adamek-Hyska D., Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016/285, https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-3016d66e-da70-484a-942c-577c01848d5a/c/02.pdf (dostęp: 6.10.2022 r.).
  • Adamek-Hyska D., Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2011/73.
  • Bielak J., Wiarygodność sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, "Kontrola Państwowa" 2017/1, numer specjalny, wrzesień 2017 r.
  • Czekaj M., Kierunki prac komitetu audytu w jednostkach samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania publicznego, "Problemy Zarządzania" 2018/1 (72), vol. 16, cz. 1, https://pz.wz.uw.edu.pl/api/files/view/389998.pdf (dostęp: 6.10.2022 r.).
  • Czekaj M., The consolidated debt of local government units in Poland, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN "Finanse" 2018/1.
  • Hellich E., Wielgórska-Leszczyńska J., Uwarunkowania rewizji sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Kierunki rozwoju rachunkowości, red. J. Gierusza, Katowice 2021.
  • Kaczurak-Kozak M., Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016/2 (80), cz. 1, https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/9637.pdf (dostęp: 7.10.2022 r.).
  • Wojtczak M., Badanie jednostek samorządu terytorialnego, Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa 2022.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660478

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.