PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 4 | nr 4 | 411--428
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące jakość produktów branży owocowo -warzywnej na przykładzie przedsiębiorstwa spożywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoka jakość produktów przetwórstwa owocowo - warzywnego zależy od zachowania niezbędnych warunków higienicznych w przetwarzaniu owoców i warzyw, ale także od zachowania ich właściwości odżywczych. Jest to możliwe dzięki stosowaniu w procesie transportu, magazynowania, chłodzenia i przetwarzania odpowiednich technologii. Dostosowane są one do rodzaju i gatunku przetwarzanych owoców lub warzyw, gdyż każdy z nich charakteryzuje się swoistymi właściwościami organoleptycznymi oraz żywieniowymi, które w jak największym stopniu, w zależności od uzyskiwanego produktu przetworzenia, należy zachować. Celem artykułu jest analiza znaczenia czynników determinujących jakość produktów branży owocowo-warzywnej w świetle literatury przedmiotu i zaprezentowanie doświadczeń przedsiębiorstwa w opinii konsumentów. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy czynników wpływających na zachowanie wysokiej jakości surowców i produktów przetwórstwa owocowo- warzywnego. Ponadto, omówiono sposoby przechowywania owoców i warzyw w zależności od ich właściwości wynikających z gatunku a także wpływ procesów przechowywania i na zachowanie właściwości owoców i warzyw oraz zachodzące w nich procesy, które wpływają na obniżenie jakości produktu w przypadku zastosowania niewłaściwych technologii i rozwiązań produkcyjnych. W części drugiej dokonano analizy czynników wpływających na jakość produktów na przykładzie przedsiębiorstwa spożywczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The high quality of fruit and vegetableprocessing products depends on the maintenance of the necessaryhygienicconditions in the processing of fruit and vegetables, but also on the maintenance of theirnutritionalproperties. It is possiblethanks to the use of appropriatetechnologies in the process of transport, storage, cooling and processing. Theyareadjusted to the type and species of processedfruitorvegetables, as each of themhasspecificorganoleptic and nutritionalproperties which, depending on the processed product obtained, should be preserved as much as possible. The aim of the article is to analyze the importance of factorsdetermining the quality of fruit and vegetable products in the light of the literature on the subject and to present the company's experience in the opinion of consumers. The work consists of two parts. The first one concerns the factorsinfluencing the preservation of high-quality raw materials and products of fruit and vegetableprocessing. In addition, the methods of storingfruit and vegetablesdepending on theirpropertiesresulting from the species as well as the impact of storage processes and the preservation of the properties of fruit and vegetables as well as the processes taking place in them, which reduce the quality of the product in the case of applyinginappropriatetechnologies and production solutions, arediscussed. The second part analyzes the factorsinfluencing the quality of products on the example of a food company. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
411--428
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Kuswandi B. and Wasim M.,(2021).Sensor-based quality assessment systems for fruits and vegetables.UnitedStates:CRC Press.
 • Lazarowicz A., Warzywa, owoce i soki - aspekty żywieniowe, rynkowe i technologiczne, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2017, Nr 1.
 • Lisiński, M., and Szarucki, M.(2021). Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: PWE.
 • Mathew Shij and E.K.Radhakrishnan,(2022),Nano-Innovations in food packaging. UnitedStates: CRCPress.
 • McSheehy J.,(2020). Vegetable gardening for beginners.A simple guide to growing vegetable at home.United States: Rockridge Press.
 • Michalski, E.(2022). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mizera G., Wymagania technologiczne przechowywania owoców i warzyw, "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 2018, Nr 6-7.
 • Muzaffar K. and Ahmad S.,(2022).Handbook of fruit wastes and by-products. Chemistry, processing technology and utilization. UnitedStates: CRC Press.
 • Pająk, E.(2021).Zarządzanie produkcją. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trafarski, A., and Jackiewicz, J.(2019). Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Wiśniewska, M.(2018).Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru, Warszawa, CEDEWU.
 • Wiśniewska, M.(2021).Kultura bezpieczeństwa żywności, Warszawa, CEDEWU.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.