PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 15--21
Tytuł artykułu

Utracone korzyści (lucrum cessans) jako szkoda w prawie karnym

Warianty tytułu
Lost Profits (Lucrum Cessans) as Damage in Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono propozycję karnoprawnego ujęcia problematyki utraconych korzyści (lucrum cessans) jako kwoty, która w wyniku przestępnego zachowania sprawcy nie weszła do majątku pokrzywdzonego. Autorka, odnosząc się do niemieckiego podziału przestępstw na te skierowane przeciwko mieniu oraz przeciwko majątkowi sprawcy, wskazuje na możliwość zastosowania podobnego podziału w prawie polskim, dla potrzeb różnicowania elementów składowych szkody wyrządzonej takimi typami przestępstw. Zgodnie z tą klasyfikacją przestępstwa wymierzone w mienie, np. kradzież, wiążą się z powstaniem szkody w mieniu pokrzywdzonego, ograniczając lub znosząc możliwość korzystania z jego składników w dotychczasowym zakresie i powodując utratę jego wartości (czyli damnum emergens). Natomiast przestępstwa wymierzone w majątek, np. nadużycie zaufania, powodują nadto niemożność zwiększenia wartości tego majątku (o lucrum cessans). Autorka sygnalizuje istotne problemy związane z badanymi kwestiami, jak pojęcie mienia i majątku w polskim prawie czy rzeczywisty lub hipotetyczny charakter utraconych korzyści. Artykuł prezentuje także linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą utraconych korzyści na gruncie Kodeksów karnych z 1969 i 1997 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a proposal of a criminal law approach to an issue of lost profits (lucrum cessans) as a sum, which as a result of a criminal act didn't become a part of victims assets. The author, referring to the idea of a German law division of crimes into these against property and against assets, indicates that this division can be adapted also to Polish law and build a base for differentiation between different types of damage caused by criminal acts. According to this division crimes against property like theft, limit or obstruct possibility of using goods and cause by that means loss of their value (damnum emergens). Crimes against assets, like malpractice cause besides inability to increase of their value (lucrum cessans). The author presents significant problems related to lost profits, like a concept of property and assets in Polish law and real or potential nature of lost profits. The article presents also the Supreme Court rulings relating to loss damages on a base of Penal Codes of 1969 and 1997.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
15--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Cramer, P. (1991). W: A. Schönke, H. Schröder (red.) Strafgesetzbuch. Kommentar. Monachium: C.H. Beck.
 • Eser, A. (1991). W: A. Schönke, H. Schrder (red.) Strafgesetzbuch, Kom- mentar. Monachium: C.H. Beck.
 • Kaliński, M. (2014). W: A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań- część ogólna (t. VI). Warszawa: C.H. Beck.
 • Kardas, P. (2006). W: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 (t. III). Kraków: Zakamycze.
 • Kardas, P. (1997). Glosa do uchwały SN z dnia 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95. Wojskowy Przegląd Prawniczy, (1).
 • Katner , W.J. (2014). W: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Lex.
 • Muszyńska, A. (2010). Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Warszawa: Wolters Kluwer S.A.
 • Oczkowski, T. (2011). W: R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze (t. IX). Warszawa: C.H. Beck.
 • Peiper, L. (1936). Komentarz do kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach. Kraków: Leon Frommer.
 • Pleńska, D., Górniok, O. (1988). System prawa karnego (t. IV). Wrocław: Ossolineum.
 • Szpunar, A. (1999). Odszkodowanie za szkodę majątkową Szkoda na mieniu i osobie. Bydgoszcz: Branta.
 • Wessels, J., Hillenkamp, T. (2006). Strafrecht Besonderer Teil. Straftaten gegen Vermögenswerte (t. II). Heidelberg: C.F. Mller.
 • Wiernikowski, Z. (1996). O poje ̨ciu mienia w polskim prawie karnym. Studia Iuridica, t. XXXI.
 • Zawłocki, R. (2011). W: R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze (t. IX). Warszawa: C.H. Beck.
 • Żółtek, S. (2006). Glosa do wyroku SN z dnia 7 listopada 2005 r., V KK 108/05. Wojskowy Przegląd Prawniczy, (4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660598

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.