PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 22--25
Tytuł artykułu

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 Kodeksu karnego - zagadnienia wybrane

Warianty tytułu
The Offense of Spreadof False Information Characterized in Article 305 § 2 of Criminal Code - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w związku z publicznym przetargiem zostało stypizowane w art. 305 § 2 Kk umiejscowionym w rozdziale XXXVI Kk. zatytułowanym - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zgodnie z art. 305 § 2 Kk karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Przedmiot niniejszych rozważań został skoncentrowany na wybranych zagadnieniach dotyczących przestępstwa rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Autor wskazuje, iż zasadnicza uwaga została skoncentrowana na znamionach czynnościowych przestępstwa stypizowanego w art. 305 § 2 Kk. Przedmiotowe rozważania mają na celu przedstawienie nie tylko znamion czynnościowych jakimi są: rozpowszechnianie informacji lub przemilczenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, ale również znamię działania na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.(abstrakt oryginalny)
EN
The offense of spread of false information in connection with a public tender was characterized in article 305 § 2 of Criminal Code. This offense was positioned in the chapter XXXVI of the Criminal Code which was titled "Offences against economic circulation". In accordance with article 305 § 2 of the Criminal Code anyone who, in connection with a public tender, spreads false information or withholds circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, or acts in concert with another entity to the detriment of the owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held, is liable to the same penalty. The purpose of this elaboration is to present the selected issues of the offense of spread of false information. The Author indicates that essential attention has been focused on the functional signs of the offense of spread of false information. The subject to this elaboration is not only to present functional signs of the above mentioned offense, i.e. spread of false information or concealment of circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, yet also to presents sign of acting to the detriment of owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andrejew, I., wida, W., Wolter, W. (1973). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2002). Prawnokarna ochrona przetargu publicznego. Monitor Prawniczy, (20), 944.
 • Doroszewski, W. (1997). Słownik języka polskiego (T. IX; przedruk elektroniczny). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kulik, M. (2013). Komentarz do art. 305 Kodeksu karnego. W: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz (wyd. 5, 707). Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Padrak, K. (2010). Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego. Zamówienia Publiczne Doradca, (9), 23-27.
 • Sieradzka, M. (2007). Przestępstwo utrudniania przetargu w systemie zamówień publicznych, NKPK, (21), 93-108.
 • Skorupka, J. (2007). Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu (wyd. 2). Warszawa: LexisNexis.
 • Szustakiewicz, P. (2004). Ustawa o zamówieniach publicznych a przestępstwo utrudniania przetargu. Prokuratura i prawo (2).
 • Wróbel, W. (2006), komentarz do art. 305 k.k., A. Zoll (red.); W: Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 K.K. (wyd. 2, t. 3, s. 777) Kraków: Wolters Kluwer SA.
 • Zawłocki, R. (2010). Komentarz do art. 305kodeksu karnego. W: R. Zawłocki (red.), A. Wąsek (red.), Kodeks Karny. Część szczególna (T. II). Komentarz do artykułów 222-316 (wyd. 4, 1567). Warszawa: C.H. BECK.
 • Zawłocki, R. (2010), W: R. Zawłocki (red.), A. Wąsek (red.), Kodeks Karny. Część szczególna. (T. II). Komentarz do artykułów 222-316 (wyd. 4, s. 1562-1563). Warszawa: C.H. BECK
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.