PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 89--102
Tytuł artykułu

Zakaz zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć w spółkach prawa handlowego. Nowy art. 4a w ustawie antykorupcyjnej

Warianty tytułu
Prohibition of Employment or Other Activities in Commercial Companies. New Article 4a in the Anti-Corruption Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uregulowania normatywne w sferze prewencji antykorupcyjnej znajdują swoje wyraźne miejsce w demokratycznym państwie prawa. Są one odpowiedzią ustawodawcy na istniejące zagrożenia dla transparentności administracji publicznej. Przepisy te kierowane są do określonych adresatów tj. osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, ale także do innych podmiotów określonych przepisami ustawowymi. Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa antykorupcyjna), będąca charakterystycznym mechanizmem prewencyjnym, posiada nie do końca wydajne rozwiązania strukturalne, zauważalne w obszarze odesłań ustawowych oraz relacji do innych przepisów antykorupcyjnych. Niniejsza analiza podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy jedna z głównych norm ustawy antykorupcyjnej, zakazująca zatrudnienia niektórych osób w spółkach prawa handlowego (art. 4 pkt 2), nie stoi w sprzeczności z wprowadzonym do ustawy antykorupcyjnej na mocy noweli (ustawa z 14.10.2021 r. - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw) art. 4a, który odnosi się do takiej samej materii, jednak posiadając w swojej strukturze odmienny element podmiotowy i przesłanki dyspozycji.(abstrakt oryginalny)
EN
Normative regulations in the sphere of anti-corruption prevention find their clear place in a democratic state of law. They are the legislator's response to existing threats to the transparency of public administration. These regulations are addressed to specific people, i.e. people holding the "highest positions" in the state, but also to other entities defined by statutory provisions. The Act on Restrictions on Conduct of Business Activities by Persons Performing Public Functions of 21.08.1997 (Anti-Corruption Law), which is a characteristic preventive mechanism, has structural solutions that are not entirely efficient, noticeable in the area of statutory references and relations to other anti-corruption laws. This analysis attempts to answer the question of whether one of the main norms of the Anti-Corruption Law, prohibiting the employment of certain persons in commercial companies (Article 4 item 2), does not contradict the amendment introduced by the Law of 14 October 2021 - on Amendments to the Law - Criminal Code and Certain Other Laws (Journal of Laws of 2021, item 2054), Article 4a, which relates to the same matter, but having a different subject element and disposition prerequisites in its structure.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Augustyniak M., Instrumenty antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2022.
  • Bator M., Ninard G., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006/6.
  • Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, LEX 2021.
  • Wierzbica A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2017.
  • Wilk J., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast od 1 stycznia 2022 r., LEX 2021.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.