PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 1 | 79--94
Tytuł artykułu

Victim's Legally Protected Interests in Criminal Trial under the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human Rights

Warianty tytułu
Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper considers the issue of constitutional and conventional sources of one of the objectives in criminal proceedings, namely taking into account the legally protected interests of the victim (injured party). The author defines the notion of legally protected interests of the victim and distinguishes substantive-law and procedural interests. Both have constitutional and conventional sources as proven by the analysis of the European Court of Human Rights and the Polish Constitutional Tribunal case law. Effective protection of human rights and freedoms requires establishing provisions of substantive law, including criminal law, while their implementation should be guaranteed by introducing appropriate procedural mechanisms, in particular the victim's right to court, including the right to a fair trial. The conclusion was therefore that the objective of criminal proceedings indicated in Article 2 § 1 para. 3 CPC is constitutionally and conventionally defined. (original abstract)
W artykule rozważono zagadnienie istnienia konstytucyjnych i konwencyjnych źródeł celu procesu karnego w postaci uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Zdefiniowano pojęcie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego oraz wyróżniono interesy o charakterze materialnoprawnym i procesowym. Jedne i drugie mają źródła konstytucyjne i konwencyjne, co wynika z przeprowadzonej analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Efektywna ochrona praw i wolności jednostki wymaga bowiem ustanowienia norm prawa materialnego, w tym karnego, a z kolei ich realizacja winna być zagwarantowana wprowadzeniem odpowiednich mechanizmów proceduralnych, w szczególności prawa pokrzywdzonego do sądu, w tym do sprawiedliwości proceduralnej. W konkluzji stwierdzono zatem, że cel procesu karnego wskazany w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. jest konstytucyjnie i konwencyjnie określony. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
79--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2nd edn, Warszawa 2012.
 • Bieńkowska E., [in:] C. Kulesza (ed.), System Prawa Karnego Procesowego, Vol. VI: Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2016.
 • Bojarski M. (ed.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 7th edn, Warszawa 2017.
 • Ciepły F., Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę, Lublin 2010.
 • Czepek J., Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Olsztyn 2014.
 • Czerniak D., Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa strasburskiego, Prokuratura i Prawo No. 6, 2016.
 • Duda A.S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.
 • Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
 • Gardocki L., Prawo karne, 18th edn, Warszawa 2013.
 • Garlicki L. (ed.), Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Vol. I: Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa 2010.
 • Gliniecki W., Przyspieszanie i usprawnianie postępowania karnego a ochrona interesów pokrzywdzonego, Prokuratura i Prawo No. 2, 2007.
 • Głębocka J., Prawo pokrzywdzonego do sądu - wstęp do problematyki, Przegląd Sądowy No. 11-12, 2012.
 • Gronowska B., Ochrona uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia karnoprocesowe i wiktymologiczne, Toruń 1989.
 • Grzeszczyk W., Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, Prokuratura i Prawo No. 8, 2011.
 • Gubiński A., Główne ogniwa reformy prawa karnego: ograniczenie punitywności i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu, Państwo i Prawo No. 7, 1981.
 • Hofmański P., Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego, Białystok 1993.
 • Hörle T., Distribution of Punishment - the Role of the Victim's Perspective, Buffalo Criminal Law Review No. 3, 1999.
 • Jamróz L., Prawo do sądu - zarys problematyki, [in:] A. Jamróz, L. Jamróz, Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Białystok 2016.
 • Kołodziejczyk A., Umorzenie absorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 2013.
 • Kruk E., Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżenia uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Lublin 2016.
 • Kulesza C., Ewolucja uprawnień pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, [in:] L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (eds), Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Warszawa 2017.
 • Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017.
 • Kulik M., O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 roku, [in:] A. Grześkowiak, I. Zgoliński (eds), Aksjologiczne podstawy prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Bydgoszcz 2017.
 • Melezini M., Założenia aksjologiczne systemu reakcji karnych na przestępstwo na tle kodeksu karnego z 1997 roku, [in:] A. Grześkowiak, I. Zgoliński (eds), Aksjologiczne podstawy prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Bydgoszcz 2017.
 • Mowbray A., The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights, Oxford-Portland-Oregon 2004.
 • Olszewski A.T., Umorzenie absorpcyjne, Prokuratura i Prawo No. 1, 2008.
 • Rogalski M., Procesowe gwarancje zasady legalizmu, [in:] B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski (eds), Zasada legalizmu w procesie karnym, Vol. I, Lublin 2015.
 • Safjan M., Bosek L. (eds), Konstytucja RP, Vol. I: Komentarz. Art. 1-86, Warszawa 2016.
 • Sakowicz A. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 8th edn, Warszawa 2018.
 • Skorupka J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 3rd edn, Warszawa 2015.
 • Steinborn S. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el.
 • Sych W., Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Kraków 2006.
 • Świecki D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Vol. 1, Warszawa 2013.
 • Wąsek-Wiaderek M., [in:] P. Hofmański (ed.), System Prawa Karnego Procesowego, Vol. I, part 2: Zagadnienia ogólne, Warszawa 2013.
 • Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012.
 • Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji prawa karnego?, Gdańsk 2006.
 • Żbikowska M., Zasada lojalności w procesie karnym (odniesiona do pokrzywdzonego), Toruń 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.