PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 (46) | 93--114
Tytuł artykułu

Uczelnie i biznesowa współpraca - spojrzenie z krajów Kaukazu

Warianty tytułu
The Universities and Business Cooperation - a Look from the Caucasus Countries
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Historically, the Caucasus has always been the object of special interest of dominant international actors due to its favourable geographical location. Such interest continues today. Despite the difficulties in the region (internal conflicts, different economic and political environments), the Caucasus countries-Georgia, Armenia and Azerbaijan-are taking significant steps towards establishing close and solid relations with the European Union (EU), improving the economy, and improving politics. The purpose of this article is to analyse the elements of industry and science cooperation. The university and business cooperation is seen as a very complex field and an important component of the country's innovative ecosystem which has long been the subject of research and analysis. The presented article provides for a study of the innovation ecosystem and its infrastructure in the countries of the Caucasus, and mechanisms for the development of the university and businessm cooperation (UBC) process, which is of particular importance for these countries, which are characterized by very low rates of innovation and competitiveness. (original abstract)
Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorów są wysiłki krajów Kaukazu, które podejmują znaczące kroki w kierunku nawiązania bliskich i trwałych relacji z Unią Europejską (UE), poprawy gospodarki i poprawy polityki innowacyjnej. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan pomimo pojawiających się trudności w regionie związanych z konfliktami wewnętrznymi, w środowiskach gospodarczych i politycznych wyraźnie poszukują współpracy z krajami UE, by zbudować sektor otoczenia biznesu. Celem niniejszego artykułu jest analiza elementów współpracy przemysłu i nauki. Współpraca uczelni z biznesem jest postrzegana jako ważny element ekosystemu innowacyjnego. W prezentowanym artykule podjęto próbę analizy ekosystemu innowacji i jego infrastruktury w krajach Kaukazu oraz mechanizmów rozwoju procesu współpracy uczelni i biznesu. Ma to szczególne znaczenie dla krajów, które charakteryzują się bardzo niskimi wskaźnikami innowacyjności i konkurencyjności. Artykuł ma charakter teoretyczny i analityczny. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu, danych statystycznych i dokumentów Komisji Europejskiej oraz materiałów rządowych analizowanych krajów. Wyniki analizy mogą być wykorzystane w praktyce gospodarczej organizacji naukowych i badawczych, zwłaszcza w umiędzynarodowieniu sektora otoczenia biznesu, który jest traktowany jako pomost pomiędzy nauką a biznesem. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
93--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Sukhumi State University, Tbilisi, Georgia
Bibliografia
 • Badaracco, J.L. (1991). The knowledge link: How firms compete through strategic alliances. Boston, MA: Harvard Business School, pp. 7-13.
 • Cattermole M.J.G., Wolfe A.F. (1987). Horace Darwin's Shop, A history of the Cambridge Scientific Instrument Company 1878-1968, CRC Press.
 • Davey, T., Meerman, A., Muros, V.G., Orazbayeva, B., & Baaken, T. (2018). The state of university-business cooperation in Europe. European Union. Retrieved from https://www.ub-cooperation.eu/pdf/englishexec.pdf.
 • Dhebar, A. (2016, November-December). Bringing new high-technology products to market: Six perils awaiting marketers. Business Horizons, 59(6), 713-722.
 • Dubinskas, F. (1998). Making time: Ethno-graphics of high technology organizations. Philadelphia, PA: Temple University Press, s. 201.
 • Elizondo-Noriega, A., Muńiz-Rivera, G., Mendoza-Enríquez, N., Aguayo-Téllez, H., & Güemes-Castorena, D. (2014). Entrepreneur thinking, a brand-new methodology for start-ups. The ISPIM Americas Innovation Forum, Montreal 2014, Forum paper.
 • Eller, D.G. (1998). Innovative science and traditional industry: New Vision in Agritecgnology, pp. 597-601.
 • Etzkowitz, H. (2008). The triple helix: University-industry-government innovation in action. New York, NY: Routledge, pp. 27-43.
 • Etzkowitz, H. (2002). MIT and the rise of entrepreneurial science. London-New York: Routledge, p. 10.
 • European Commission, Press release. 18 January 2022, Strasburg, France. Retrieved from https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-odies-institutions-and-bodies-profiles_en.
 • European University Association. The Voice of Europe's Universities. Nonprofit Organisation. 1040 Brussels, Belgium. 1211 Geneva 3. Switzerland, Europe. Retrieved from https://eua.eu/.
 • Global Knowledge Index 2021. United Nations Development Programme (UNDP), Regional Bureau for Arab States (RBAS). One United Nations Plaza, New York, NY10017, USA and Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF). Dubai World Trade Center, Dubai, 214444. Retrieved from UAE. www.knowledge4all.org.
 • Howlett, R.J. (2010). Knowledge transfer between UK universities and business. In R.J. Howlett (Ed.), Innovation through knowledge transfer (pp. 1-14). Heidelberg, Germany: Springer.
 • Jackson, C.M., (2008). Analysis and synthesis in nineteenth-century organic chemistry. UCL University of London Dissertation submitted in partial fulfillment of the PhD degree of the University of London, December 2008.
 • Jasiński, A.H. (2013). Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw kluczem do wzrostu innowacyjności gospodarki. In Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki, SOOIPP Annual 2013, Zeszyty Naukowe nr 795, Ekonomiczne Problemy Usług, no 109, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, pp. 13-27.
 • Kamisi, Y. (2000). Industry-university linkage and the role of universities in the 21st centry. [w:] P. Conceiçao, D. Gibson, M. Heitor, & S. Shariq (Eds.), Science technology and innovation policy: Opportunities and challenge for the knowledge economy (s. 87-98). London, England: Quorum Books.
 • Książek, E., & Pruvot, J.M. (2011). Budowanie sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii. Poznań-Lille: PARP, pp. 41-58.
 • Kuhn, R.L., Munitz, B. (1988). The emergence of intellectual institutions: Producing new knowledge in industry and academia. [w:] R.L. Kuhn (Ed.), Handbook for creative and innovative managers (pp. 569-576). New York, NY: McGraw-Hill Book Company.
 • Maliszewska, E. (2017). Zarządzanie ryzykiem reputacji - problem definicji i pomiaru, [w:] Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Problemy Zarządzania, 15(1), 79-91.
 • Martins-Lastres, H.M., & Cassiolato, J.E. (2005). Innovation policies in the knowledge era: A South American perspective. In: D.V. Gibson, M.V. Heitor, & A. Ibarra-Yunez (Eds.), Learning and knowledge for the network society (pp. 57-72): Purdue University Press.
 • Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa, Poland: Szkoła Głowna Handlowa, pp. 87-92.
 • Nadirkhanlou, S., Pourezzat, A. Gholipour, A., & Zehtabi, M. (2013). Requirements of knowledge commercialization in universities and academy entrepreneurship. In R.J. Howlett, B. Gabrys, K. Musial-Gabrys, & J. Roach (Eds.), Innovation through Knowledge Transfer 2012 (pp. 179-194). Heidelberg, Germany: Springer.
 • Rustaveli, S. (2016). The knight in the Panther's skin. Badri Sharvbadze.
 • Sijde, P., Firmansyah, D., Frederik, H., & Redondo, M. (2014). University-business cooperation: A tale of two logics. Moderne Konzepte des organisationalen Marketing: Modern Concepts of Organisational Marketing, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 145-160. doi:10.1007/978-3-658-04680-4_9
 • Silver Pagaza, G., & Coraz-Flores, E. (2005). The agency problem of R&D projects. In D. Trzmielak, & M. Urbaniak (Eds.),Technology policy and innovation. Value-added partnering in a changing world (p. 155). Łódź, Poland: American-Polish Offset Program University of Texas at Austin - University of Łódź.
 • Thorp, H., & Goldstein, B. (2010). Engines of innovation: The entrepreneurial university in the twenty-first century. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, pp. 22-38.
 • Trzmielak, D.M., Grzegorczyk, M., & Gregor, B. (2016). Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 93.
 • Trzmielak, D.M., & Zehner, W.B. (2011). Metodyka i organziacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Łódź-Austin: PARP, p. 127.
 • Wilson, R.H. (2005). Development policy and the economy: Whither the state? In D.V. Gibson, M.V. Heitor, & A. Ibarra-Yunez (Eds.), Learning and knowledge for the network society (pp. 73-97): Purdue University Press.
 • Wiśniewska, M., Głodek, P., & Trzmielak, D. (2015). Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 33.
 • Wissema, J.G. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Święta Katarzyna, Poland: Wydawnictwo Zante, p. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.