PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 28 (77) | 23--34
Tytuł artykułu

The Scale of Corporate Bankruptcies During the COVID-19 Pandemic

Warianty tytułu
Skala bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article presents the impact of the COVID-19 pandemic on the scale of corporate bankruptcies in Poland. The study aims to determine the changes in the number of corporate bankruptcies during the COVID-19 pandemic according to the following criteria: type of procedure, type of activity, and province/region. The methods of analysis and processing of research results include descriptive and comparative analysis, as well as synthesis and deductive inference. The results indicate that the totalnumber of corporate bankruptcies and restructuring proceedings has increased significantly during the COVID-19 pandemic. The research shows that in 2021, in comparison to the previous year, there were 65.8% more bankruptcy and restructuring proceedings, but most of them (82%) werecarried out in the form of simplified restructuring procedures for approval of the arrangement in-troduced as part of the anti-crisis shield. The basis of the study was state public aid spent to support businesses in coping with the negative economic and social consequences triggered by the COVID-19 pandemic. (original abstract)
W artykule omówiono oddziaływanie pandemii COVID-19 na skalę bankructw przedsiębiorstw w Polsce. Celem opracowania było określenie zmian liczby bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19 według następujących kryteriów podziału: rodzaj postępowania, rodzaj działalności, województwa. Wykorzystano następujące metody badawcze: analizę opisową i porównawczą, syntezę i wnioskowanie dedukcyjne. Ustalono, że łączna liczba bankructw przedsiębiorstw oraz postępowań restrukturyzacyjnych znacznie wzrosła w okresie pandemii COVID-19. W 2021 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, miało miejsce o 65,8% więcej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a większość z nich (82%) przeprowadzono w formie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu, wprowadzonego w ramach tarczy antykryzysowej. Stwierdzono, że pomoc publiczna została przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie przeciwdziałania negatywnym ekonomicznym i społecznym konsekwencjom pandemii COVID-19. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Warsaw University Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Antwi S.H., Getty D., Linnane S., Rolston A.: COVID-19 water sector responses in Europe: A scoping review of preliminary governmental interventions, Science of The Total Environment, 762/2020, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143068 (Crossref)
 • Aven T., Zio E.: Globalization and global risk: How risk analysis needs to be enhanced to be effective in confronting current threats, Reliability Engineering & System Safety, 205/2021, https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107270 (Crossref)
 • Bartik A.W., Bertrand M., Cullen Z., Glaeser E.L., Luca M., Stanton Ch.: The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations, PNAS, 117 (30)/2020, p. 17656-17666, https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 (Crossref)
 • Bellovary J.L., Giacomino D.E., Akers M.D.: A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to present, Journal of Financial Education, 33/2007, p. 1-42.
 • Bernanke B., Gertler M.: Financial fragility and economic performance, Social Systems Research Institute, SSRI Workshop Series, 8705/1987, p. 36-37. (Crossref)
 • Bruneau C., de Bandt O., El Amri W.: Macroeconomic fluctuations and corporate financial fragility, Journal of Financial Stability, 8/2012, p. 220. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2012.02.002 (Crossref)
 • Bucak T., Yiğit S.: The future of the chef occupation and the food and beverage sector after the COVID-19 outbreak: Opinions of Turkish chefs, International Journal of Hospitality Management, 92/2021, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102682 (Crossref)
 • Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D.: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.
 • Dębkowska K., Kłosiewicz-Górecka U., Szymańska A., Ważniewski P., Zybertowicz K: Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021, p. 5-6, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/PIE-Raport_Tarcze-antykryzysowe.pdf (access: 01.09.2022).
 • Janzen B., Radulescu D.: Effects of COVID-19 related government response stringency and support policies: Evidence from European firms, Economic Analysis and Policy, 76/2022, p. 129-145. (Crossref)
 • Mączyńska E.: Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [in:] A. Fierla (ed.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, p. 57-76.
 • Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Panzone L. A., Larcom S., & She P. W.: Estimating the impact of the first COVID-19 lockdown on UK food retailers and the restaurant sector, Global Food Security, 28/2021, p. 1-11, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100495 (Crossref)
 • Poland. Government and institution measures in response to COVID-19, KPMG, 2020, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/poland-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html (access: 28.11.2022).
 • Prusak B.: Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw - ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • Prusak B.: Review of Research into Enterprise Bankruptcy Prediction in Selected Central and Eastern European Countries, International Journal of Financial Studies, 6, 60/2018, p.1-28, https://doi.org/10.3390/ijfs6030060 (Crossref)
 • Raport Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs, PwC, 2020, https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf, p. 1-23 (accessed: 30.08.2022).
 • Raport roczny Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w 2021 roku, https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-roczny-Coface-Niewyplacalnosci-firm-w-Polsce-w-2021-r, p. 1-13 (access: 01.09.2022).
 • Roubini N., Mihm S.: Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szczepaniak I., Ambroziak Ł., Drożdż J.: Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski, Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia, 1 (73)/2020, p. 141-163.
 • Tomczak S.K., P. Staszkiewicz: Cross-Country Application of Manufacturing Failure Models, Journal of Risk and Financial Management, 13, 34/2020, p. 1-10, https://doi.org/10.3390/jrfm13020034 (Crossref)
 • Upadłości firm w 2018 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2018wrzesien.pdf (access: 15.09.2022).
 • Upadłości firm w 2019 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2019czerwiec.pdf (access: 15.09.2022).
 • Upadłości firm w 2020 r. , COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2020pazdziernik.pdf (access: 15.09.2022).
 • Upadłości firm w 2021 r., COIG, https://www.coig.com.pl/files/pliki/Raporty/coig_upadlosci_firm_2021listopad.pdf (access: 15.09.2022).
 • Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661038

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.