PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 3 (38) | 159--172
Tytuł artykułu

Turkusowe zarządzanie na przykładzie fundacji transgresja

Warianty tytułu
Turquoise Management on the Example of an NGO
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony został jednej z koncepcji samozarządzania, jaką jest turkusowe zarządzanie. Analizie poddana została organizacja pozarządowa, która przejawia cechy zarządzania turkusowego. Głównym celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jakie cechy zarządzania turkusowego prezentuje badana organizacja oraz ich identyfikacja. Metoda, która posłużyła do opisu przykładu organizacji pozarządowej to: desk reaserch oraz metoda jakościowa - wywiad pogłębiony. W artykule przedstawione zostały również korzyści, a także potencjalne zagrożenia dla organizacji wynikające z wdrażania samozarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to one of the concepts of self-management, which is the turquoise management. The analyzed organization is a non-governmental organization, which manifests the characteristics of turquoise management. The main purpose of the article is an attempt to answer the question what are the characteristics of turquoise management in the analyzed organization. The method used to describe the example of non-governmental organization is: desk research and quantitative method - an indepth interview. The article also presents the benefi ts, as well as potential threats to the organization, resulting from the implementation of self-management and its concept. Further direction of research is also indicated.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
159--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Bibliografia
 • Blikle A.J., Doktryna jakości (wydanie II turkusowe) - rzecz o turkusowej samoorganizacji, Warszawa 2018, s. 37 [dostęp 19.02.2022], https://moznainaczej.com.pl/Download/ DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf.
 • Borowiecki R., Olesiński Z., Próba konceptualizacji uwarunkowań turkusowych organizacji, w: Składniki turkusowych organizacji, red. Z. Olesiński, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2020, s. 20-21.
 • Charycka B., Gumkowska M., 2018 Kondycja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie "Klon/Jawor", Warszawa, 2019, s. 71 [dostęp: 19.02.2022], https://api.ngo.pl/media/ get/108227.
 • Conger, J. A., & Kanungo, R. N., The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, "The Academy of Management Review", 13(3), 471-482. https://doi.org/10.2307/258093.
 • Drucker F. P., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2000.
 • Ettorre, B., The empowerment gap: hype vs. reality. w: "Human Resources", Management Review, 1997, 86(7), [dostęp: 19.02.2022], https://link.gale.com/apps/doc/A19769230/ AONE?u=anon~6b2971a9&sid=googleScholar&xid=9273f97b.
 • Gątarska, M., Źródła konfliktów występujące w organizacji, "Ekonomia i Zarządzanie" 2(9)/2016.
 • Grabowski D., Etyka pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • GUS, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne, Kraków, 2020, https://stat.gov.pl/obszary tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/ dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2020-r wyniki-wstepne,3,9.html (data dostępu: 20.02.2022).
 • GUS, Zarządzanie w organizacjach non-profi t w 2020 r., Kraków 2021, https://stat.gov.pl/fi les/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/3/9/1/dzialalnosc_stowarzyszen_i_ innych_organizacji_spolecznych..._w_2020_r.-wyniki_wstepne.pdf, (data dostępu: 19.02.2022).
 • Highsmith, J. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Pearson Education, 2004.
 • Januszko-Szakiel, A., Turkusowy model komunikowania i informowania w organizacji biznesowej. Studium przypadku, "Horysony Informacji", Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2020.
 • Juchnowicz, M., Firmy samoangażujące - utopia czy biznesowy realizm, "Zarządzanie i Finanse", r. 14, nr 2, cz. 1, Gdańsk 2016.
 • Karpacz J., Autonomia w kontekście orientacji przedsiębiorczej: wymiar organizacyjny i indywidualny, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 / 2016 (174).
 • Krombel A., Grabiec O., Mary Parker Follett - wizjonerka nauk o zarządzaniu, "ZN WSH Zarządzanie", Warszawa 2016 (3), DOI: 10.5604/18998658.1228270.
 • Laloux, F. Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2015.
 • Lumpkin G.T., C.C. Cogliser, D.R. Schneider (2009). Understanding and Measuring Autonomy: An Entrepreneurial Orientation Perspective, "Entrepreneurship Theory and Practice", 33(1), 47-69, https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00280.x.
 • Łuszczyńska M., Empowerment jako innowacyjne narzędzie zarządzania w instytucjach publicznych, "Studia i Prace"- Zeszyty Naukowe, nr. 168, 2018.
 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Moczydłowska J.M., Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "ZS WSH Zarządzanie", Warszawa, 2014 (1).
 • Olesiński Z., Samozarządzanie jako metoda zarządzania zespołami projektowymi, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania", Warszawa 2018.
 • Pieniążek A., Zarządzanie w organizacjach pozarządowych - zarządzanie humanistyczne czy ekonomiczne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, tom XV, zeszyt 6, część III, 2019.
 • Piwowarczyk, K., Success factors of agile programming - example of HaMIS, "Journal of Modern Management Process", 2018.
 • Powichrowska B, Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu, "Przedsiębiorstwo & Finanse", 2018.
 • Skibińska J., Kształtowanie autonomii - osiąganie niezależności, [w:] Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, red. R. Kijak, IMPULS, Kraków 2012.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda R., Pełna partycypacja w zarządzaniu. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Stout M., Love J. M., Patalon M., Od ontologii do administracji. Integracja społeczna w ujęciu Mary Follett, "Pedagogika Społeczna", nr 1 (55), Warszawa 2015.
 • Sulich, A., Rutkowska, M., Zielony a turkusowy styl zarządzania, "Zarządzanie Publiczne", nr 1(49) 2020.
 • Ziębicki, B., Organizacje bez "szefów" - współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania, "Humanizacja Pracy", 4 (290) Płock, 2017
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.