PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 3 (74) | 73--98
Tytuł artykułu

Oszacowanie wpływu rozwoju infrastruktury na wzrost gospodarczy w świetle rachunku produktywności KLEMS

Warianty tytułu
Assessing the Impact of Infrastructure Development on Economic Growth in the Light of KLEMS Growth Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechnie uważa się, że wpływ rozwoju infrastruktury na wzrost gospodarczy jest dodatni. Jednak kontrowersyjną sprawą jest jak bardzo jest on dodatni. W artykule prezentuje się generalny pogląd szkoły popytowej w ekonomii na ten temat, pogląd często spotykany wśród ekonomistów neoliberalnych i bardziej współczesną koncepcję nazwaną tutaj "zrównoważonym" inwestowaniem w infrastrukturę. Jako metodę badania zjawiska proponuje się wykorzystanie rachunku produktywności KLEMS, który jest sprawdzonym wariantem rachunkowości wzrostu gospodarczego. Odpowiednio zmodyfikowany model dekompozycji wzrostu demonstruje się na przykładzie zagregowanej polskiej gospodarki, jako narzędzie badania zjawiska.(abstrakt oryginalny)
EN
It is widely believed that the impact of infrastructure development on economic growth is positive. However, the controversial issue is how positive it is. This paper presents the general view of the demand-side school of economics on this topic, the view often found among neoliberal economists, and a more contemporary concept called here "sustainable" infrastructure investment. The use of KLEMS productivity accounting, a proven variant between economic growth accounting methods, is proposed as a way to study the phenomenon. A suitably modified growth decomposition model is demonstrated on the example of the aggregate Polish economy as a tool for studying the phenomenon.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ansar A., Flyvbjerg B., Budzier A., Lunn D., Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence from China, "Oxford Review of Economic Policy" 2016, t. 32(3).
 • Aschauer D.A., Does Public Capital Crowd Out Private Capital?, "Journal of Monetary Economics" 1989, t. 24(2).
 • Aschauer D.A., Is Public Investment Productive?, "Journal of Monetary Economics" 1989, t. 23(2), s. 177-200.
 • Aschauer D.A., Public Investment and Productivity Growth in the Group of Seven, "Economic Perspective" 1989, t. 13(5).
 • Bailey M.N., Gordon R., The Productivity Slowdown, Measurement Issues and the Explosion of Computer Power, "Brookings Papers on Economic Activity" 1998, nr 2, s. 347-420.
 • Bailey M.N., The Sources of Economic Growth in OECD Countries: A Review Article, "International Productivity Monitor" 2003, t. 7.
 • Brdulak J., Pawlak P., Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, "Transport Samochodowy" 2016.
 • Brdulak J., Zakrzewski B., Methods for calculating the efficiency of logistics centres, "Archives of Transport" 2013, t. 27-28(3-4), s. 25-43.
 • Diewert W.E., Basic index number theory, [w:] International Monetary Fund, IMF Consumer Price Index Manual: Theory and Practice, Washington 2004.
 • Diewert W.E., Exact and Superlative index numbers, "Journal of Econometrics" 1976, t. 4(2).
 • Diewert W.E., Issues in the Measurement of Capital Services, Depreciation, Asset Price Changes and Interest Rates, [w:]: C. Corrado, J. Haltiwanger, D. Sichel (red.), Measuring Capital in the New Economy, University of Chicago Press, Chicago 2005.
 • Diewert W.E., Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation, "Econometrica" 1978, t. 46(4).
 • Diewert W.E., The Measurement of productivity, "Bulletin of Economic Research" 1992, t. 44(3).
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna: Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.
 • Du X., Zhang H., Han Y., How Does New Infrastructure Affect Economic Growth Quality? Empirical Evidence from China, "Sustainability" 2022, t. 14.
 • Hirschman A.O., Stratégie du developpement économique, Les éditions ouvrières, Paris 1964.
 • Jorgenson D.W., Griliches Z., The Explanation of Productivity Change, "The Review of Economic Studies" 1967, t. 34(3).
 • Jorgenson D.W., Stiroh K., Rising the speed limit: US economic growth in the information age, "Brookings Papers on Economic Activity" 2000, t. 1.
 • Jorgenson D.W., Gollop F.M., Fraumeni B.M., Productivity and US Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.
 • Jorgenson D.W., Ho M.S., Stiroh K.J., Information Technology and the American Growth Resurgence, The MIT Press, Cambridge MA 2005.
 • Kotlewski D., Przesłanki za wykorzystaniem rachunkowości wzrostu gospodarczego w badaniu specjalizacji regionalnych, "Ekonomista" 2022.
 • Kotlewski D., Rachunek produktywności KLEMS dla polskiej gospodarki, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020.
 • Leontiew W., Input-Output Economics, Oxford University Press, Oxford 1986.
 • Mas M., Infrastructures and New Technologies: as Sources of Spanish Economic Growth, [w:] OECD, Productivity Measurement and Analysis, OECD Publishing, Paris 2009.
 • Nurkse R., Wpływ obrotów międzynarodowych na rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1963.
 • O'Mahony M., Timmer M.P., Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database, "The Economic Journal" 2009, t. 119(538).
 • OECD, Measuring Productivity: OECD Manual, OECD Publishing, Paris 2001.
 • Oliver S.D., Sichel D.E., The resurgence of growth in the late 1990s: is the information technology the story?, "Journal of Economic Perspective" 2000, t. 14.
 • Ratajczak M., Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, t. LXII, nr 4.
 • Ricci L.A., Economic geography and comparative advantage: agglomeration versus specialization, "European Economic Review" 1999, t. 43(2).
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, t. 70(1).
 • Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1957, t. 39(3).
 • Stiroh K., Are ICT Spillovers Driving the New Economy?, "The Review of Income and Wealth" 2002, t. 48(1).
 • Timmer M., van Moergastel T., Stuivenwold E., Ypma G., O'Mahony M., Kangasniemi M., EU KLEMS Growth and Productivity Accounts: PART I Methodology, EU KLEMS Consortium, Groningen 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.