PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 28 (77) | 141--161
Tytuł artykułu

An Assessment of the Share of Real Estate Tax Revenues in the Budget Revenues of Selected Polish Cities from 2018-2021

Warianty tytułu
Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The publication aimed to assess the share of property tax revenue in the overall budget revenues of Poland's 14 largest cities with populations over 200,000. Property tax rates were also assessed. Property tax is one of the key local taxes collected by the local government. The assessment was carried out using the analytical method, inference method, source document research method, and a literature review. The results of the study indicate that property tax revenues, depending on the city, accounted for between 6.31% (in Warsaw) and 13.98% (in Gdańsk) of the share in total revenues to the city budget. On average, it can be concluded that the real estate tax accounts for approximately 9% of the total income in the budget of the largest cities in Poland. It has also been established that the level of revenue depends on the tax rates. In addition, it was found that there is significant variation between Poland's largest cities in the share of property tax revenue in total budget revenue. (original abstract)
Celem publikacji była ocena udziału dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w ogólnych dochodach do budżetu 14 największych miast w Polsce, których liczba ludności przekraczała 200 tysięcy mieszkańców. Dokonano również oceny stawek podatku od nieruchomości. Podatek od nie- ruchomości jest jedną z kluczowych danin lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny. Ocenę przeprowadzono przy pomocy metody analitycznej, metody wnioskowania, metody badania dokumentów źródłowych oraz przeglądu literatury. Wyniki badania wskazują, że dochody z podatku od nieruchomości w zależności od miasta stanowiły od 6,31% (w Warszawie) do 13,98% (w Gdańsku) udziału w ogólnych dochodach do budżetu miasta. Uśredniając, można uznać, że podatek od nieruchomości stanowi około 9% ogólnego dochodu do budżetu największych miast w Polsce. Ustalono również, że poziom dochodów zależny jest od wysokości stawek podatku. Ponadto stwierdzono, że występuje znaczne zróżnicowanie pomiędzy największymi miastami w Polsce w udziale dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach do budżetu ogółem. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Łódź, Poland
Bibliografia
 • Budżet miasta, PIB miasta Szczecin, https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11073.asp (access: 30.08.2022)
 • Collier P., Glaeser E., Venables T., Blake M., Manwaring P.: Land and property taxes for municipal finance, The International Growth Centre, 2018, https://www.theigc.org/wp-content/up-loads/2017/08/Land-and-Property-Taxes-for-Municipal-Finance-06.07.18.pdf (access: 18.10.2022) .
 • Etel L.: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 • Farvacque-Vitkovic C., Kopanyi M.: Municipal Finances. A Handbook for Local Governments, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington DC 2014. (Crossref)
 • Felis P., Rosłaniec H., Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich, Gospodarka Narodowa, 2/2017, p. 45-67. (Crossref)
 • Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 • Gruber J.: Public Finance and Public Policy, fifth edition, Worth Publishers, New York 2016.
 • Koślicki K.: Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, M.P. z 2020, poz. 673.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020, M.P. z 2019 r., poz. 738.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, M.P. z 2018, poz. 745.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., M.P. z 2017, poz. 800.
 • Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2018 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2018,doc,1222,3721/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2018-rok,93747.html (access: 30.08.2022).
 • Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2019 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2019,doc,1222,3861/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2019-rok,100423.html (access: 30.08.2022).
 • Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2020 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2020,doc,1222,4021/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2020-rok,106590.html (access: 30.08.2022).
 • Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2021 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2021,doc,1222,4101/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2021-rok,113794.html (access: 30.08.2022).
 • PIB Gminy Miasta Gdańsk, https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/podatki-i-oplaty-lokalne (access: 30.08.2022) .
 • Podatek od nieruchomości - osoby prawne / deklaracja na podatek od nieruchomości, PIB Urząd Miasta Katowice, https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=206 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości (możliwość ONLINE), PIB Urząd Miejski w Radomiu, https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/13124,Podatek-od-nieruchomosci-mozliwosc-ONLINE.html (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości 2018 r., PIB Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92389 (access: 30.08.2022).;
 • Podatek od nieruchomości 2019, PIB Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104370 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości będących własnością lub współwłasnością osób prawnych, PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/podatek-od-nieruchomosci-bedacych-wla- snoscia-lub-wspolwlasnoscia-osob-prawnych.html (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości miasto Szczecin, https://przyjazne-deklaracje.pl/witryna/podatek-od-nieruchomosci?siteCode=d4b750ef-aeca-4d35-a20b-106408a2d6b6 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości w 2018 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-loklane-w-2018-roku,7472/podatek-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-w-2018-roku,516050 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości w 2019 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2019-roku,7977/podatek-od-nieruchomosci-w-2019-roku,532054 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości w 2020 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2020-roku,8220/podatek-od-nieruchomosci-w-2020roku,545384 (access: 30.08.2022).
 • Podatek od nieruchomości, PIB Lublin, https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/podatki-i-oplaty/podatek-od-nieruchomosci/podatek-od-nieruhomosci,2,23496,2.html (access: 30.08.2022). Podstawka M. (ed.): Finanse Instytucje Instrumenty Podmioty Rynki Regulacje, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 • Podstawka M.: Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011. Projekty uchwał: w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050, https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/ (access: 30.08.2022).
 • Raport finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/zespoly/samorzad/raport_finanse-samorzadow-po-pandemii_forp_fpk2021_11_25-1.pdf (access: 03.09.2022).
 • Slack E.: The Property Tax - in Theory and Practice, IMFG Paperson Municipal Finance and Governance, 2/2011, p. 2-4.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2018 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2018- rok,a,142390 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2019 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2019-rok,a, 167822 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2020 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2020-rok,a, 192812 (access: (30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2021 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2021-rok,a,217054 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2018-2,7389/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-rok,535901 (access: 30.08.2022). (Crossref)
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2019 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2019,7972/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-rok,548196 (access: 30.08.2022). (Crossref)
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2020 rok. Informacja o stanie mienia komu-nalnego miasta Gdyni za 2020 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdy- nia.pl/2020,8206/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-2020-rok-informacja- o-stanie-mienia-komunalnego-za-2020-rok,561581 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2021 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2021,8471/sprawozdanie-finansowe-urzedu-miasta-gdyni-za-2021-rok,573688 (access: 30.08.2022).
 • Budżet miasta i jego zmiany, PIB Urząd miasta Katowice, https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=89238&menu=566 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2018 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=107706 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2019 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=123891 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2020 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=139477 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2021 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=151360(access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/808/37963/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2018-rok (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/884/44433/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2019-rok (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykuly/978/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2020 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 20201rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/1041/60161/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2021 (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, PIB Lublin, https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta/ (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet2018/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2018-r.html (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet2019/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2019-r.html (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet_2020/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2020-r.html (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet_2021/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2021-r.html (access: 30.08.2022).
 • Stawasz D.: Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast. Akademia samorządowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. (Crossref)
 • Stawasz D.: Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju. Akademia samorządowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.
 • Stawki podatków i opłat, BIP Urzędu Miasta Częstochowy, https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71696/stawki-podatkow-i-oplat (access: 30.08.2022).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020, Krakowski Portal Podatnika, https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/nieruchomosci-stawki (access: 30.08.2022).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021, Krakowski Portal Podatnika, https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/podatek-od-nieruchomo%C5%9Bci-rolny-i-le%C5%9Bny-2021 (access: 30.08.2022).
 • Stiglitz J.E., Rosengard J.K.: Economics of the public sector. W.W. Norton Company, New York, London 2015.
 • Świątczak K.: Podatek powierzchniowy czy katastralny - system opodatkowania nieruchomości w Polsce, [in:] A. Borcuch, A. Krzysztofek (eds), Ekonomia, finanse i zarządzanie. Problemy teoretyczne i praktyczne, AT Wydawnictwo, Kraków 2019, p. 227-228.
 • Szydłowski C.: Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23 (72)/2020. p. 208-221. (Crossref)
 • Toshihiro I.: Principles of Public Finance, Springer Science Business Media, Singapore 2017.
 • Uchwała nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2018/6579/ (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37242/Uchwa%C5%82a-n-7-18 (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr LI/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2018/6001/akt.pdf (access:30.08.2022) .
 • Uchwała Nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lv-1011-vii-2017-z-dnia-2017-10-17,71167/ (access: 30.08.2022) .
 • Uchwała nr LVI/1393/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9653/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr LX/1588/17 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4885/oryginal/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lxxiv-1403-vii-2018-z-dnia-2018-10-16,77067/ (access: 30.08.2022) .
 • Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/9420/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XV/415/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6974/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/5884/ (access: 30.08.2022).
 • Uchwała Nr XV[II/300/V[II/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xviii-300-viii-2019-z-dnia-2019-10-15,80063/ (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXI/537/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2019/13137/ (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2021-roku,8486/podatek-od-nieruchomosci-w-2021-roku,559076 (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BRM_2020/08_1028.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXXI/790/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6531/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXXIV/938/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, https://przyjazne-deklaracje.pl/resources/dokumenty/szczecin/podatek-od-nieruchomosci/2019/Szczecin-Podatek_od_nieruchomosci-DN-1-Uchwala-17_10_2017.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała nr XXXIX/1211/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/11547/akt.pdf (access: 30.08.2022).
 • Uchwała Nr XXXVI/639/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxxvi-639-viii-2020-z-dnia-2020-10-13,82737/ (access: 30.08.2022) .
 • Uchwały w sprawie stawek, PIB Urzędu Miasta Bydgoszczy, https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1247/570/uchwaly-w-sprawie-stawek (access: 30.08.2022).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1452
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2021, poz. 1672 as adem.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2022 r. poz. 1526.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559.
 • Wykonanie budżetu m.st. Warszawy, PIB m.st. Warszawy, https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/default.htm (access: 30.08.2022) .
 • Wykonanie Budżetu za 2018 rok, PIB miasta Bydgoszcz, https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2018_rok/index.htm (access: 30.08.2022).
 • Wykonanie Budżetu za 2019 rok, PIB miasta Bydgoszcz https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2019_rok/index.htm (access: 30.08.2022).
 • Wykonanie Budżetu za 2020 rok, PIB miasta Bydgoszcz https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2020_rok/index.htm (access: 30.08.2022).
 • Wykonanie Budżetu za 2021rok, PIB miasta Bydgoszcz https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/916/671/wykonanie-budzetu-miasta-bydgoszczy-za-2021-rok (access: 30.08.2022).
 • Sprawozdania z wykonania budżetu, PIB Urzędu miasta Częstochowy, https://bip.czestochowa.pl/artykuly/33091/sprawozdania-z-wykonania-budzetu (access: 30.08.2022).
 • Zarządzenie nr 1375/2020 Prezydenta miasta Radomia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, https://bip.radom.pl/download/69/84444/1375.pdf( access: 30.08.2022).
 • Zarządzenie nr 2347/2021 Prezydenta miasta Radomia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2020 rok, https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/52975,Nr-23472021-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-Gmi.html (access: 30.08.2022) .
 • Zarządzenie nr 3482/2022 Prezydenta miasta Radomia z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2021 rok, https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/wykonanie/57894,ZARZADZENIE-NR-34822022-PREZYDENTA-MLASTA-RADOMLA-z-dnia-28-kwietnia-2022r-w-spr.html (access: 30.08.2022).
 • Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta miasta Radomia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, https://bip.radom.pl/download/69/76024/Sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2018rok.pdf (access: 30.08.2022).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.